Sökväg

Uppdaterat : 14/10/2016

Kontakta oss

Behöver du hjälp?

Frågor om EU

Ring – 00 800 6 7 8 9 10 11

Skicka en fråga

Informationskontor i ditt land

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Ditt Europa – Rådgivning / Solvit

Hjälp och råd för företag

Sök företagsstöd

Konsumentfrågor

Få hjälp och råd från ditt lands europeiska konsumentcentrum English

Passagerarrättigheter

Flygresor – dina rättigheter

Tågresor – dina rättigheter

Problem med försäkringsbolag och banker utomlands

Lös tvister utanför domstol

Jobb och sociala förmåner

Kontakta en Euresrådgivare

Ansvarig avdelning

Europeiska kommissionen

GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Servicecentrum för den inre marknaden

1049 Bryssel

Belgien