Navigacijska pot

Posodobitev : 06/04/2016

Kontakt

Službe za pomoč

Vprašanja o EU

Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11

E-pošta

Informacijski centri po državah

Nasveti glede vaših pravic / Reševanje težav z organi javne uprave

Pošljite poizvedbo ali pritožbo

Pomoč in svetovanje za podjetja

Podporne storitve za podjetja

Potrošniška vprašanja

Evropski potrošniški centri po državah English

Pravice potnikov

Pravice potnikov v letalskem prometu

Pravice potnikov v železniškem prometu

Težave z zavarovalnico ali banko v tujini

Zunajsodne pritožbe glede zavarovalnice ali banke

Pravice iz dela in socialne varnosti

Evropski zaposlitveni svetovalec

Pristojni oddelek

Evropska komisija

GD Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Služba za storitve za notranji trg

B-1049 Bruselj

BELGIJA