Navigačný riadok

Aktualizované : 26/10/2016

Kontakty

Poradenské služby

Otázky o EÚ

Telefónne číslo – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informačné centrá vo vašej krajine

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ / Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Vaša Európa – Poradenstvo / Solvit

Pomoc a poradenstvo pre podnikateľov

Požiadajte o podporu pre podnikateľov

Spotrebiteľské záležitosti

Pomoc a poradenstvo poskytované európskym spotrebiteľským centrom vo vašej krajine English

Práva cestujúcich

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Problémy s poisťovňami alebo bankami v zahraničí

Mimosúdne sťažnosti na poisťovne alebo banky English

Práca a práva na sociálne zabezpečenie

Kontaktujte európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti

Zodpovedný útvar

Európska komisiaGR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSPSingle Market Service Center (servisné centrum pre jednotný trh)B-1049 BruselBELGICKO