Navigačný riadok

Aktualizované : 06/04/2016

Kontakty

Poradenské služby

Otázky o EÚ

Telefónne číslo – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informačné centrá vo vašej krajine

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ / Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Odoslanie otázky alebo sťažnosti

Pomoc a poradenstvo pre podnikateľov

Požiadajte o podporu pre podnikateľov

Spotrebiteľské záležitosti

Pomoc a poradenstvo poskytované európskym spotrebiteľským centrom vo vašej krajine English

Práva cestujúcich

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Problémy s poisťovňami alebo bankami v zahraničí

Mimosúdne sťažnosti na poisťovne alebo banky

Práca a práva na sociálne zabezpečenie

Kontaktujte európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti

Zodpovedný útvar

Európska komisia

GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Single Market Service Center (servisné centrum pre jednotný trh)

B-1049 Brusel

BELGICKO