Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 26/10/2016

Kontakt

Pomoc

Masz pytania na temat UE?

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE / Rozwiązywanie problemów z urzędami

Twoja Europa – Porady / Solvit

Pomoc i doradztwo dla firm

Wsparcie dla przedsiębiorców

Kwestie konsumenckie

Pomoc i porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Twoim kraju English

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów podróżujących samolotem

Prawa pasażerów podróżujących pociągiem

Problemy z ubezpieczycielami lub bankami za granicą

Pozasądowe rozpatrywanie skarg dotyczących ubezpieczycieli lub banków English

Prawa w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego

Skontaktuj się z europejskim doradcą w dziedzinie zatrudnienia

Właściwy dział Komisji

Komisja EuropejskaDG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚPCentrum Pomocy w zakresie Jednolitego RynkuB-1049 BrukselaBELGIA