Ścieżka nawigacji

Drukuj

Ostatnia aktualizacja : 04/12/2014

Kontakt

Pomoc

Masz pytania na temat UE?

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Czat

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE / Rozwiązywanie problemów z urzędami

Pytania i skargi

Pomoc i doradztwo dla firm

Wsparcie dla przedsiębiorców

Kwestie konsumenckie

Pomoc i porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Twoim kraju

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów podróżujących samolotem

Prawa pasażerów podróżujących pociągiem

Problemy z ubezpieczycielami lub bankami za granicą

Pozasądowe rozpatrywanie skarg dotyczących ubezpieczycieli lub banków

Prawa w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego

Skontaktuj się z europejskim doradcą w dziedzinie zatrudnienia

Właściwy dział Komisji

Strony dla przedsiębiorstw

Komisja Europejska
DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
Sieć współpracy między przedsiębiorstwami i wsparcia dla przedsiębiorstw
B-1049 Bruksela
BELGIA

Strony dla obywateli

Komisja Europejska
DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług
Centrum Pomocy w zakresie Jednolitego Rynku
B-1049 Bruksela
BELGIA