Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 06/04/2016

Kontakt

Pomoc

Masz pytania na temat UE?

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach

Uzyskaj porady na temat swoich praw w UE / Rozwiązywanie problemów z urzędami

Pytania i skargi

Pomoc i doradztwo dla firm

Wsparcie dla przedsiębiorców

Kwestie konsumenckie

Pomoc i porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Twoim kraju English

Prawa pasażerów

Prawa pasażerów podróżujących samolotem

Prawa pasażerów podróżujących pociągiem

Problemy z ubezpieczycielami lub bankami za granicą

Pozasądowe rozpatrywanie skarg dotyczących ubezpieczycieli lub banków

Prawa w zakresie pracy i zabezpieczenia społecznego

Skontaktuj się z europejskim doradcą w dziedzinie zatrudnienia

Właściwy dział Komisji

Komisja Europejska

DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

Centrum Pomocy w zakresie Jednolitego Rynku

B-1049 Bruksela

BELGIA