Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 26/10/2016

Kontakti

Palīdzības dienesti

Ja jums ir jautājumi par ES

Tālrunis – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-pasts

Informācijas centri jūsu valstī

Noskaidrojiet, kā īstenot savas tiesības, ko garantē ES / Paziņojiet par problēmu, kas saistīta ar kādu iestādi

Tavs Eiropas padomdevējs / Solvit

Palīdzība un padomi uzņēmumiem

Saņemt palīdzību uzņēmumam

Patērētāju problēmas

Saņemt palīdzību no jūsu valstī strādājošā Eiropas Patērētāju informēšanas centra English

Pasažieru tiesības

Aviopasažieru tiesības

Dzelzceļa pasažieru tiesības

Problēmas ar apdrošinātājiem vai bankām ārzemēs

Ārpustiesas sūdzības par apdrošinātājiem un bankām English

Darba un sociālās apdrošināšanas tiesības

Sazināties ar Eiropas nodarbinātības konsultantu

Atbildīgā struktūrvienība

European CommissionDG Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVUSingle Market Service CenterB-1049 BrusselsBELGIUM