Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-10-26

Kontaktai

Pagalbos tarnybos

Turite klausimų apie ES?

Telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11

E. paštas

Informacijos centrai jūsų šalyje

Konsultacijos ES teisių klausimais / Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Jūsų Europos patarėjas / Solvit

Pagalba ir patarimai įmonėms

Pagalba verslo klausimais

Vartotojų klausimai

Kreipkitės pagalbos arba patarimo į savo šalies Europos vartotojų centrą English

Keleivių teisės

Lėktuvų keleivių teisės

Traukinių keleivių teisės

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusios problemos užsienyje

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusių problemų sprendimas English

Darbo ir socialinės apsaugos teisės

Kreipkitės į konsultantą darbo Europoje klausimais

Atsakingas padalinys

Europos KomisijaVidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ GDBendrosios rinkos paslaugų centras1049 BriuselisBELGIJA