Navigointipolku

Päivitetty : 06/04/2016

Yhteydenotot

Neuvontapalvelut

Kysy EU:n toiminnasta

Puhelin – 00 800 6 7 8 9 10 11

Sähköposti

EU-tiedotuspisteet maittain

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa / Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Tee tiedustelu tai valitus

Käytännön tietoa ja neuvoja yrityksille

Yritysten tukipalvelut

Kuluttaja-asiat

Kysy Euroopan kuluttajakeskukselta English

Matkustajien oikeudet

Lentomatkustajien oikeudet

Junamatkustajien oikeudet

Ongelmat vakuutuslaitosten tai pankkien kanssa

Tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja riidanratkaisumenettelyt

Työ ja sosiaaliturvaoikeudet

Ota yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan

Sivustosta vastaava yksikkö

Euroopan komissio

Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta pääosasto

Single Market Service Centre

B–1049 Bryssel

BELGIA