Navigointipolku

Päivitetty : 26/10/2016

Yhteydenotot

Neuvontapalvelut

Kysy EU:n toiminnasta

Puhelin – 00 800 6 7 8 9 10 11

Sähköposti

EU-tiedotuspisteet maittain

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa / Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Sinun Eurooppasi -neuvonta / Solvit

Käytännön tietoa ja neuvoja yrityksille

Yritysten tukipalvelut

Kuluttaja-asiat

Kysy Euroopan kuluttajakeskukselta English

Matkustajien oikeudet

Lentomatkustajien oikeudet

Junamatkustajien oikeudet

Ongelmat vakuutuslaitosten tai pankkien kanssa

Tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja riidanratkaisumenettelyt English

Työ ja sosiaaliturvaoikeudet

Ota yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan

Sivustosta vastaava yksikkö

Euroopan komissioSisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta pääosastoSingle Market Service CentreB–1049 BrysselBELGIA