Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 26/10/2016

Kontaktid

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-post

Teabekeskused teie riigis

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Teie Euroopa Nõuanne / Solvit

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abi

Tarbijaküsimused

Saage abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselt English

Reisijate õigused

Lennureisijate õigused

Rongireisijate õigused

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadega English

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja poole

Vastutav osakond

Euroopa KomisjonSiseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd peadirektoraatÜhtse turu abiteenistusB-1049 BrüsselBELGIA