Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 06/04/2016

Kontaktid

Abiteenistused

Küsimused ELi kohta

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-post

Teabekeskused teie riigis

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Esitage päring või kaebus

Abi ja nõuanded ettevõtjatele

Küsige ettevõtlusalast abi

Tarbijaküsimused

Saage abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselt English

Reisijate õigused

Lennureisijate õigused

Rongireisijate õigused

Probleemid kindlustusandjate või pankadega välismaal

Kohtuvälised kaebused seoses kindlustusandjate või pankadega

Töötamine ja sotsiaalkindlustusõigused

Pöörduge Euroopa töönõustaja poole

Vastutav osakond

Euroopa Komisjon

Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd peadirektoraat

Ühtse turu abiteenistus

B-1049 Brüssel

BELGIA