Sti

Opdateret : 06/04/2016

Kontaktpersoner

Hjælpetjenester

Spørgsmål om EU

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informationscentre i dit land

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed

Indgiv en forespørgsel eller klage

Hjælp og rådgivning til virksomheder

Få erhvervsstøtte

Forbrugerspørgsmål

Det europæiske forbrugercenter i dit hjemland English

Passagerrettigheder

Passagerrettigheder ved flyrejser

Passagerrettigheder ved togrejser

Problemer med forsikringsselskaber eller banker i udlandet

Udenretslige klager over forsikringsselskaber eller banker

Arbejds- og socialsikringsrettigheder

Kontakt en europæisk beskæftigelsesrådgiver

Ansvarlig afdeling

Europa-Kommissionen

GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'e

Single Market Service Center

B-1049 Bruxelles

Belgien