Cesta

Aktualizováno : 26/10/2016

Kontakty

Kde Vám poradí

Otázky o EU

Telefonicky – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informační střediska ve vaší zemi

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Vaše Evropa – Poradenství / Solvit

Pomoc a poradenství pro podnikatele

Pomoc podnikatelům

Pro spotřebitele

Poradenství evropského spotřebitelského centra ve vaší zemi English

Práva cestujících

Práva cestujících v letecké dopravě

Práva cestujících v železniční dopravě

Spory s pojišťovnou nebo bankou v zahraničí

Mimosoudní řešení sporů s pojišťovnou nebo bankou English

Práce a sociální zabezpečení

Evropský poradce pro oblast zaměstnání - Kontakt

Odpovědný útvar

Evropská komiseDG Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podnikySingle Market Service CenterB-1049 BrusselsBELGIE