Навигационна пътека

Актуализация : 06/04/2016

За контакти

Служби за помощ

Въпроси за ЕС

Телефон – 00 800 6 7 8 9 10 11

Ел. адрес

Информационни центрове във вашата страна

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Изпратете жалба или запитване

Помощ и съвети за предприятията

Подпомагане на бизнеса

Потребителски въпроси

Европейски потребителски център във вашата страна English

Права на пътниците

Права на пътуващите със самолет

Права на пътуващите с влак

Проблеми със застрахователи или банки в чужбина

Извънсъдебни оплаквания от застрахователи или банки

Трудови и социалноосигурителни права

Свържете се с европейски съветник по заетостта

Отговорна служба

Европейската комисия

ГД Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Център за услуги за единния пазар

B-1049 Брюксел

БЕЛГИЯ