Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 02/09/2016

shopping

Negodīgas cenas

Visā ES tirgotājiem ir pienākums pietiekami skaidri norādīt preču cenas, lai jūs varētu viegli salīdzināt līdzīgu ražojumu cenas un izdarīt pamatotu izvēli neatkarīgi no tā, kāds ir to iepakojums vai cik daudz vienību tiek pārdotas vienkopus.

Uzņēmumiem ir ar likumu noteikts pienākums reklāmā un tirdzniecībā pilnīgi skaidri norādīt cenu, kura jums būs jāsamaksā, iegādājoties attiecīgo ražojumu vai pakalpojumu.

Pilna informācija par cenu

Piedāvājumā norādītajā cenā ir jāiekļauj visi nodokļi un piegādes izmaksas. Arī tad, ja ir iespējamas papildu izmaksas, kuras nevar aprēķināt iepriekš, jūs par to laicīgi ir jāinformē.

Piemērs

Stīvens no Skotijas kādas aviosabiedrības tīmekļa vietnē atrada dažus ļoti lētus lidojumus uz Spāniju, bet pēc tam, kad bija pabeidzis rezervāciju tiešsaistē, galīgā cena bija divkāršojusies dažādu piemaksu dēļ, kuras nebija minētas nevienā no rezervācijas procesa posmiem.

Stīvens sazinājās ar patērētāju dienestu un saņēma informāciju, ka sākotnējā cena bija tikai orientējoša. Tomēr, kaut arī, sazinoties telefoniski ar Skotijas patērētāju centru, apstiprinājās, ka aviosabiedrības patiešām var piestādīt rēķinu par tādām lietām kā bagāža, maltīte lidojuma laikā, šie pakalpojumi un to izmaksas ir jānorāda jau pašā sākumā (kopā ar visiem citiem papildu maksājumiem, nodokļiem u.tml.). Turklāt tās papildu izmaksas, kuras ir obligātas, piemēram, administratīvās izmaksas vai komisija par maksājumiem, vienmēr iekļaujamas sākotnējā cenā.

Pēc patērētāju centra iejaukšanās attiecīgā aviosabiedrība tagad skaidri un viennozīmīgi norāda visus cenas elementus jau pašā rezervācijas procesa sākumā.

Ja kaut ko reklamē kā pieejamu bez maksas, nedrīkst no jums prasīt, lai sedzat citas izmaksas, izņemot tās, kas saistītas ar

  • atbildi reklāmas sakarībā,
  • produkcijas vienības saņemšanu vai piegādi.

Ērti salīdzināmas vienības cenas

Jums ir jābūt iespējai salīdzināt dažādu zīmolu un dažādu lielumu iepakojumu cenas, lai redzētu, ko varat ietaupīt, iegādājoties lielu, veselai ģimenei domātu brokastu graudaugu pārslu paku, nevis mazo iepakojumu.

Lai jums būtu vieglāk to izdarīt, visiem ražojumiem ir jānorāda netikai pārdošanas cena, bet arī cena par produkcijas vienību, piemēram, cena par kilogramu vai litru. Šai informācijai ir jābūt viennozīmīgai, skaidri salasāmai un viegli atpazīstamai.

Šis noteikums attiecas arī uz reklāmu, kurā minēta pārdošanas cena.

Piemērs

Nadīna dzīvo Beļģijā netālu no robežas ar Vāciju. Viņai ir piecus mēnešus veca meitiņa Klāra. Viņa pavisam drīz uzzināja, cik dārgi ir pamperi, tāpēc sāka pētīt to cenas dažādos veikalos Beļģijā un aiz robežas Vācijā.

Viņa konstatēja, ka tirgotājs Vācijā piedāvā to pašu pamperu pakas par tādu pašu cenu. Tomēr pēc tam, kad viņa izpētīja vienības cenu, viņa saprata, ka Vācijas pakā ir 140 pamperi, bet Beļģijā pārdošanā esošajās pakās tikai 90, un ka Beļģijā nopērkamie pamperi ir daudz dārgāki. Viņa tūlīt pat izlēma, ka turpmāk dosies uz Vāciju pirkt pamperus.

Pirms pirkuma veikšanas neaizmirstiet, ka ir vēlams pārbaudīt vienības cenu.

Izņēmumi

Daži tādu preču piemēri, uz kurām vienības cenas noteikumi, iespējams, neattiecas, tāpēc ka vienības cenas norāde var mulsināt vai tāpēc ka preces pēc savas dabas vai mērķa ir īpašas:

  • ražojumi, kurus pārdod pārdošanas mašīnās,
  • preces, ko pārdod izsolēs,
  • mākslas darbi un antīki priekšmeti.
ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Lūdziet padomu vai palīdzību savas valsts Eiropas Patērētāju centrā English

Lūdziet palīdzību vai padomu savas valsts patērētāju apvienībai čeština Eesti English

šajā gadījuma 27 ES valstīs + Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.