Navigacijski put

Ažurirano : 02/09/2016

shopping

Nepošteno određivanje cijena

Trgovci diljem EU-a moraju istaknuti cijene proizvoda dovoljno jasno kako biste lako mogli usporediti slične proizvode i donijeti informirani odabir, bez obzira na to kako su zapakirani ili koliko se jedinica prodaje zajedno.

Poduzeća imaju zakonsku obvezu da, kada nešto oglašavaju ili prodaju, budu potpuno jasna o cijeni koju ćete morati platiti.

Potpune informacije o cijenama

Cijena navedena u određenoj ponudi mora uključivati sve poreze i dostavljačke naknade. Ako postoji mogućnost dodatnih troškova koji se ne mogu unaprijed izračunati, o tome morate biti unaprijed obaviješteni.

Primjer

Steven iz Škotske pronašao je vrlo jeftine letove za Španjolsku na web-stranicama zračnog prijevoznika, ali nakon što je dovršio postupak rezervacije na internetu, konačna cijena se udvostručila, pa je sada uključivala razne dodatne pristojbe koje nisu bile spomenute ni u jednoj fazi postupka rezervacije.

Steven se obratio službi za korisnike gdje mu je rečeno da je početna cijena bila samo okvirna. Međutim pozivom na broj škotskog centra za zaštitu potrošača potvrđeno mu je da, iako zračni prijevoznici imaju pravo dodatno naplatiti usluge poput prijave prtljage ili obroka tijekom leta, to trebaju istaknuti na samom početku (baš kao i sve ostale pristojbe, poreze itd.) Također, takvi dodatni troškovi koji su obvezni, poput upravnih pristojbi ili naknada za plaćanje, uvijek trebaju biti uključeni u početnu cijenu.

Nakon intervencije centra za zaštitu potrošača zračni prijevoznik počeo je isticati dodatke na cijenu na jasan, nedvosmislen način na početku postupka rezervacije.

Kada se nešto oglašava kao „besplatno", ne smijete biti primorani platiti ništa osim sljedećeg:

  • troškova javljanja na oglas
  • troškova preuzimanja proizvoda ili njegove dostave.

Cijene po jedinici – jednostavno uspoređivanje

Trebate moći usporediti cijene proizvoda različitih trgovačkih marki i različitih veličina pakiranja kako biste, na primjer, saznali koliko ćete uštedjeti ako kupite veliko, obiteljsko pakiranje žitarica umjesto male kutije.

Radi olakšavanja tog postupka, na svakom proizvodu mora biti istaknuta ne samo prodajna cijena, već i cijena po jedinici, na primjer cijena po kilogramu ili litri. Te informacije moraju biti nedvosmislene, lako čitljive i prepoznatljive.

To pravilo odnosi se i na oglase u kojima se spominju prodajne cijene.

Primjer

Nadine živi u Belgiji, blizu granice s Njemačkom, i majka je petomjesečne Clare. Nije joj trebalo dugo vremena da shvati koliko su pelene skupe, pa je počela provjeravati cijene pelena u različitim trgovinama u Belgiji i preko granice, u Njemačkoj.

Pronašla je njemačkog trgovca koji je nudio pakiranja istih pelena za istu cijenu. Ali kada je obratila više pozornosti na jediničnu cijenu, shvatila je da njemačka pakiranja sadržavaju 140 pelena, dok ona koja se prodaju u Belgiji sadržavaju samo 90 i da su stoga belgijska pakiranja znatno skuplja. Odmah je počela kupovati sve pelene u njemačkoj trgovini.

Ne zaboravite provjeriti jediničnu cijenu prije obavljanja kupnje.

Iznimke

Sljedeći primjeri odnose se na robu za koju postoji mogućnost da se pravila o određivanju jedinične cijene ne primjenjuju iz razloga što bi isticanje jedinične cijene moglo prouzrokovati nejasnoće ili zbog posebne prirode ili namjene robe:

  • proizvodi koji se prodaju u automatima
  • roba koja se prodaje na dražbama
  • umjetnička djela i antikviteti.
Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Zatražite pomoć ili savjet Europskog potrošačkog centra u svojoj zemlji English

Zatražite pomoć ili savjet europskog centra za zaštitu potrošača u svojoj zemlji English

U ovom slučaju riječ je o 27 država članica + Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj

Retour au texte en cours.