Navigacijska pot

Posodobitev : 02/09/2016

shopping

Nepošteni pogodbeni pogoji

Potrošniki se tega morda ne zavedajo, vendar vsakič, ko kupijo izdelek ali storitev, s prodajalcem ali ponudnikom storitev sklenejo pogodbeno razmerje, pa naj gre za članstvo v fitnes centru, spletni nakup avtomobilske pnevmatike, najem hipoteke ali samo za nakup živil v trgovini.

Splošni pogodbeni pogoji, ki jih uporabljajo prodajalci, ne glede na to, ali se imenujejo „pogoji" ali so del pogodbe, ki jo potrošnik dejansko podpiše, morajo biti pošteni.

Pogodbeni pogoji morajo biti napisani v enostavnem, razumljivem jeziku. Vse dvoumnosti se razlagajo v potrošnikovo korist.

Pošteni pogoji in dobra vera

Po pravu EU English pošteni pogodbeni pogoji ne smejo ustvariti neravnotežja med pravicami in obveznostmi potrošnikov na eni strani in prodajalcev oziroma dobaviteljev na drugi.

Potencialno nepošteni pogoji

Poleg splošne zahteve glede „dobre vere" in „ravnotežja" predpisi EU vsebujejo seznam posebnih pogojev, ki jih je mogoče označiti za nepoštene. Če so posebni pogoji v pogodbah nepošteni, niso zavezujoči za potrošnike in prodajalec se nanje ne more sklicevati.

Predstavljamo nekaj primerov, kjer bi lahko rekli, da pogodbeni pogoji niso v skladu s predpisi EU:

1. Odgovornost pri smrti ali poškodbi potrošnika

Pogoji izključujejo/omejujejo obveznost prodajalca, če potrošnik umre ali se poškoduje zaradi nepravilnega ravnanja/opustitve ravnanja prodajalca.

Praktični primer

Sam se je včlanil v krajevni fitnes klub. Ko je natančno prebral svojo člansko pogodbo, je presenečeno ugotovil, da klub ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe naprav in opreme.

Pri združenju potrošnikov so mu povedali, da je določilo pogodbe, ki izključuje odgovornost ponudnika storitev neveljavno. Po preiskavi, ki jo je na podlagi Samove pritožbe opravil ustrezni nacionalni organ, je sodišče lastniku kluba prepovedalo uporabo takega določila v vseh njegovih pogodbah.

2. Nadomestilo, če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti

Pogoji neprimerno izključujejo/omejujejo pravice potrošnikov do nadomestila, če prodajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti.

Praktični primer

Costas je s svojim dekletom kupil počitniški paket za potovanje v Kenijo, za katerega je plačal 2 000 evrov na osebo. Počitnice so bile katastrofalne. Let je imel 12 ur zamude in hotel ni bil klimatiziran. Sicer so šli na safari, vendar ne v obljubljeni nacionalni park, poleg tega so jih tja peljali z avtobusom namesto z letalom. Pritožila sta se pri organizatorju potovanja in zahtevala nadomestilo v skupnem znesku 5 000 evrov (4 000 evrov za stroške paketa in 1 000 evrov za izgubljeni čas in užitek). Organizator potovanja jima je ponudil zgolj nadomestilo v znesku 1 000 evrov, pri čemer se je skliceval na določilo v pogodbi, ki omejuje organizatorjevo odgovornost na največ 25 % celotnih stroškov počitniškega paketa.

Costasu so pri združenju potrošnikov povedali, da so pogodbeni pogoji, ki neprimerno omejujejo odgovornost ponudnika storitev pri neustrezni izvedbi pogodbe, najverjetneje nepošteni. Costas se je odločil, da bo organizatorja potovanja tožil in svoje pravice uveljavil na sodišču.

Preverite, kakšne so vaše pravice pri nakupu počitniškega paketa.

3. Klavzula v korist prodajalca

Pogoji zavezujejo potrošnika, vendar prodajalcu omogočajo, da storitve ne opravi, če mu to ne ustreza.

Praktični primer

Liese je veliko potovala, zato se je odločila, da bo najela vrtnarja, ki bo dvakrat tedensko skrbel za njeno zelenico in cvetlične gredice. Vendar poleti vrtnarja cel mesec ni bilo in rože so zaradi pomanjkanja vode ovenele. Ko se je Liese pritožila, ji je vrtnar pokazal določilo v pogodbi, ki mu je dovoljevalo, da storitve ne izvede, če bi imel preveč dela pri drugih strankah.

Liese mu je povedala, da je glede na informacije, ki so na voljo na internetu, ta klavzula neveljavna. Sporazumela sta se o ustreznem nadomestilu za izgubljeno cvetje, vrtnar pa ji je dal tudi formalno zavezo, da bo svoje storitve zagotavljal dvakrat na teden.

4. Enostransko nadomestilo za odpoved

Pogoji prodajalcu omogočajo, da obdrži predplačilo, kadar potrošnik odpove pogodbo, ne omogočajo pa enakovrednega nadomestila za potrošnika, kadar pogodbo odpove prodajalec.

Praktični primer

Mary je naročila kuhinjsko pohištvo za svoje novo stanovanje. Takoj je plačala 30 % pologa in podjetje je opravilo meritve v stanovanju. Pohištvo naj bi vgradili v 8 tednih.

Po dveh mesecih je Mary poklicala prodajalca in dejali so ji, da na žalost pohištva ne bo mogoče dostaviti več mesecev. Ker se je Mary želela preseliti v svoje novo stanovanje, je odpovedala pogodbo, kupila pohištvo v drugi trgovini in zahtevala povračilo pologa. Prodajalec je zavrnil vračilo pologa in se pri tem skliceval na pogodbeni pogoj, po katerem lahko v primeru, da kupec odpove pogodbo, prodajalec obdrži polog. Ko je Mary natančneje prebrala pogodbo, je ugotovila, da ne bi bila upravičena do enakovrednega nadomestila, če bi pogodbo odpovedal prodajalec.

Pri združenju potrošnikov so ji povedali, da je pogodbeno določilo nepošteno. Mary se je zato ponovno obrnila na prodajalca in ga obvestila o tem, kar so ji povedali pravniki pri združenju potrošnikov. Prodajalec ji je nato vrnil znesek pologa.

5. Prekomerno nadomestilo

Pogoji določajo, da mora potrošnik, ki ne izpolni pogodbene obveznosti, plačati nesorazmerno visoko nadomestilo.

Praktični primer

Tom je na letališču v Malagi najel avto. Moral bi ga vrniti 3 dni pozneje in napolniti rezervoar z gorivom. Tistega dne je bila na poti na letališče gneča zaradi nesreče. Tom ni želel izgubljati časa na bencinski črpalki, saj bi lahko zamudil svoj let. Avtomobil je vrnil z napol praznim rezervoarjem za gorivo. Po vrnitvi v domovino je opazil, da so mu zaračunali 45 evrov za gorivo in 150 evrov za vrnitev vozila s praznim rezervoarjem za gorivo.

Tom se je obrnil na evropsko mrežo centrov za varstvo potrošnikov, kjer so mu povedali, da taka nesorazmerno visoka kazen ni pravična. S pomočjo evropske mreže centrov za varstvo potrošnikov mu je podjetje povrnilo 100 evrov.

6. Enostranska odpoved

Pogoji prodajalcu omogočajo enostransko odpoved pogodbe, potrošnik pa nima enake pravice.

Praktični primer

Cristina je pri modnem oblikovalcu naročila poročno obleko. Dva tedna pred poroko naj bi obleko še zadnjič pomerila. Ko je poklicala modnega oblikovalca, da bi se dogovorila za termin, jo je ta obvestil, da je odpovedal pogodbo, vendar ni navedel nobenega pravega razloga za odpoved.

Cristina se je glede samovoljne odpovedi pogodbe posvetovala s prijateljem odvetnikom. Prijatelj ji je pojasnil, da je ta pogodbeni pogoj očitno nepošten, saj Cristini ne daje enake pravice do odpovedi pogodbe. Prijatelj je poklical modnega oblikovalca in mu pojasnil pravni položaj. Oblikovalec se je nato dogovoril s Cristino in obleka je bila še pravočasno nared za poroko.

7. Kratek odpovedni rok

Pogoji dovoljujejo prodajalcu ali ponudniku storitev, da brez razumnega odpovednega roka odpove pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas, razen če za to obstajajo upravičeni razlogi.

Praktični primer

Nathalie je z lokalnim ponudnikom internetnih storitev sklenila pogodbo za nedoločen čas. Nekega dne je prejela elektronsko sporočilo, da bo pogodba prekinjena naslednji teden. Od ponudnika je zahtevala pojasnilo, vendar ji niso dali nobenega pravega razloga za odpoved pogodbe v tako kratkem času.

Na združenju potrošnikov so Nathalie povedali, da je tak pogodbeni pogoj najverjetneje nepošten. Ponovno se je obrnila na svojega ponudnika internetnih storitev, ki ji je naročniško pogodbo za internet ustrezno podaljšal, tako da je lahko poiskala drugega ponudnika.

8. Samodejno podaljšanje pogodbe za določen čas

V skladu s temi pogoji mora potrošnik obvestiti prodajalca, če ne namerava podaljšati pogodbe, vendar je rok za to nerazumno kratek.

Praktični primer

Mark je pred 10 meseci sklenil enoletno pogodbo z operaterjem mobilne telefonije. Njegova žena je pred kratkim sklenila pogodbo z drugim ponudnikom mobilnih storitev, ki ponuja zelo privlačne pakete in brezplačne klice v omrežju. Mark se je odločil, da bo takoj po izteku pogodbe sklenil pogodbo z drugim ponudnikom storitev. Vendar je ugotovil, da bi moral svojega ponudnika storitev vsaj 6 mesecev vnaprej obvestiti, da pogodbe ne želi več podaljšati. Ker tega ni storil, se njegova pogodba samodejno podaljša za eno leto.

Mark se je razočaran obrnil na organizacijo za varstvo potrošnikov, kjer so mu povedali, da je tako dolg odpovedni rok neupravičen. Svetovali so mu, naj zadevo preda sodišču, če bo podjetje zahtevalo izpolnitev tega pogoja.

9. Skriti pogoji

Pogoji potrošnika zavezujejo, čeprav se z njimi ni mogel seznaniti pred podpisom pogodbe.

Praktični primer

Monika je sklenila 3-letno najemno pogodbo za stanovanje. Šele po vselitvi je ugotovila, da bo morala poleg najemnine plačati 100 evrov na mesec za storitve čiščenja. Pogodba je namreč vsebovala klavzulo, ki se je nanašala na dokument o storitvah čiščenja. Vendar Monika tega dokumenta nikoli ni prejela.

Monika je pobrskala po internetu in ugotovila, da so taki „ skriti" pogoji nepošteni. Lastniku stanovanja je povedala, da dodatna obveznost ni upravičena, ker o njej ni bila obveščena pred podpisom pogodbe in uspelo ji je, da ji storitev čiščenja niso zaračunali.

10. Enostranske spremembe pogodbe

Pogoji prodajalcu omogočajo, da spremeni pogodbo enostransko in brez tehtnega razloga.

Praktični primer

Pavel je pri svoji banki dobil posojilo za nakup novega avtomobila. Po 8 mesecih je ugotovil, da so se mesečni obroki povečali.

Ko je pogodbo podrobneje preučil, je našel določilo, da lahko banka enostransko spremeni obrestno mero, ne da bi Pavel imel možnost odpovedati pogodbo.

Pozanimal se je pri združenju potrošnikov, kjer so mu povedali, da je pogoj, ki banki omogoča zvišanje obrestne mere, nepravičen, ker pogodba ne vsebuje tudi določila, ki bi Pavlu omogočalo prekinitev pogodbe. Svetovali so mu, naj ne plača višje obrestne mere in naj pri njih vloži uradno pritožbo, če banka ne bo hotela spremeniti tega nepoštenega pogoja. Pavel je upošteval njihov nasvet in dosegel, da je banka spremenila ta pogodbeni pogoj.

11. Enostranske spremembe izdelka ali storitve

Pogoji prodajalcu omogočajo, da enostransko in brez tehtnega razloga spremeni lastnosti izdelka ali storitve.

Praktični primer

Birgit je za obnovo kopalnice naročila nove, modro-bele črtane ploščice. Po 4 tednih so prispele bele mat ploščice brez vzorca. Obrnila se je na dobavitelja, ki jo je opozoril, da lahko podjetje v skladu s pogoji naročila blago, ki ga iz različnih razlogov ne more dobaviti, nadomesti z drugim enakovrednim blagom.

Birgit se je obrnila na evropsko mrežo centrov za varstvo potrošnikov, kjer so ji povedali, da so pogoji, ki omogočajo prodajalcu, da enostransko spremeni lastnosti proizvoda, nepošteni. S pomočjo evropske mreže centrov za varstvo potrošnikov je nazadnje le dosegla vračilo denarja.

12. Nihanja cen

Prodajalec v skladu s pogoji določi končno ceno ob dobavi ali pa jo zviša, ne da bi potrošnik imel možnost odpovedi pogodbe, kadar je končna cena previsoka glede na dogovorjeno ceno ob sklenitvi pogodbe.

Praktični primer

Thomas je podpisal 5-letno pogodbo za servisiranje sistema centralnega ogrevanja v svoji novi hiši. Po 18 mesecih je ugotovil, da so se mesečni obroki nepričakovano povečali. Ko je zahteval pojasnilo, ga je serviser opozoril na določilo v pogodbi, ki mu daje „pravico", da zviša ceno za servisiranje in o tem pisno obvesti stranko samo mesec dni prej.

Pri združenju potrošnikov so Thomasu povedali, da je pogodbeni pogoj, ki prodajalcu omogoča zvišanje cene storitve, kupec pa nima pravice, da odpove pogodbo, najverjetneje nepošten. Thomas se je odločil, da namesto plačila nepredvidenih dodatnih stroškov odpove pogodbo.

13. Enostranska razlaga pogodbe

V skladu s pogoji ima prodajalec izključno pravico razlage pogodbenih pogojev in pravico odločanja, ali je dobavljeno blago ali storitev v skladu z določbami pogodbe.

Praktični primer

Krisztina je naročila izdelavo fotoknjige s slikami svojega otroka. Ko je fotoknjigo prejela, je ugotovila, da ovitek ni prave barve. Pritožila se je pri prodajalcu, ki fotoknjige ni hotel ponovno natisniti. Skliceval se je na pogodbene pogoje naročila, v skladu s katerimi je dobavljeno blago ali storitev v skladu z določbami pogodbe, če tako odloči prodajalec.

Krisztina je vedela, da taki pogoji niso pošteni, zato je vztrajala, da prodajalec fotoknjigo ponovno natisne ali pa ji povrne denar. Ko je prodajalca opozorila na svoje pravice, je dosegla, da je fotoknjigo brez dodatnih stroškov ponovno natisnil.

14. Nespoštovanje zagotovil, ki jih dajo zaposleni

Pogoji omogočajo, da se prodajalec poskuša izogniti obveznostim, ki jih je prevzelo njegovo osebje, ali pa za izpolnitev obveznosti veljajo še drugi pogoji.

Praktični primer

Jake je kupil čevlje v trgovini. Ni imel časa, da bi jih pomeril, vendar mu je prodajalka dejala, da jih lahko pozneje zamenja. Izkazalo se je, da velikost čevljev ni bila ustrezna, zato jih je Jake želel zamenjati. Vendar je poslovodja zavrnil zamenjavo in mu pokazal dokument s pogoji prodaje, v katerem je bilo jasno navedeno, da zamenjava blaga ni mogoča in da so ne glede na morebitna zagotovila, ki jih daje osebje trgovine, edino veljavni le pogoji, navedeni v tem dokumentu.

Jake se je obrnil na evropsko mrežo centrov za varstvo potrošnikov , kjer so potrdili neustreznost pogoja. S pomočjo mreže mu je kmalu uspelo zamenjati ta par čevljev.

15. Enostransko izpolnjevanje obveznosti

V skladu s pogoji mora kupec izpolniti svoje obveznosti, čeprav prodajalec svojih ne izpolnjuje.

Praktični primer

Louise se je naročila na bilten, ki ponuja pregled poslovnega tiska. Vsak dan naj bi dobila pregled tiska v angleščini iz vseh držav EU. Vendar včasih biltena ni prejela 2 ali 3 dni, tudi vse novice niso bile prevedene v angleščino. Naslednji mesec je bilten prejela samo enkrat. Čeprav storitev ni pravilno delovala, je še vedno prejemala račun za celotno naročnino. Zahtevala je zmanjšanje naročnine, da bi lahko plačala samo za dneve, ko je dejansko prejela bilten. Podjetje je njeno zahtevo zavrnilo, češ da se v skladu s pogoji pogodbe lahko storitev začasno prekine, pri čemer pa mora kupec še vedno izpolnjevati svoje plačilne obveznosti.

Na koncu je posredovala nacionalna organizacija za varstvo potrošnikov. Louise so zmanjšali naročnino, ponudnik storitev pa je moral spremeniti neustrezni pogoj v pogodbi.

16. Prenos pogodbenih pravic na druge prodajalce in manj ugodni pogoji za kupca

Pogoji omogočajo prodajalcu, da brez soglasja kupca prenese pogodbene pravice in obveznosti drugam, zaradi česar je lahko oškodovan kupec.

Praktični primer

Karl je naročil novo kuhinjsko opremo pri podjetju, ki je ponudilo 10-letno jamstvo. Za Karla je bil to eden od odločilnih dejavnikov. Kuhinjsko opremo naj bi vgradili v šestih tednih. Ko so delavci končno prišli, je Karl opazil, da so bili iz drugega podjetja. Potrdili so, da je bila njegova pogodba prenesena na njihovo podjetje. Karl je preveril, če 10-letno jamstvo še vedno velja. Pri novem podjetju so mu pojasnili, da pri njih velja običajno dvoletno jamstvo in da je Karl podpisal pogodbo, ki omogoča prenos pravic in obveznosti na drugo podjetje.

Karl se je obrnil na organizacijo za varstvo potrošnikov. Povedali so mu, da je določilo pogodbe, ki dovoljuje prenos pravic in obveznosti, neustrezno in zato neveljavno, kadar pomeni zmanjšanje jamstva. Zato je Karl še vedno upravičen do 10-letnega jamstva pri podjetju, pri katerem je najprej naročil kuhinjsko opremo. S pomočjo zveze potrošnikov mu je uspelo pridobiti podaljšanje jamstva od prvega podjetja, ki se je zavezalo, da bo zagotovilo ustrezne poprodajne storitve.

17. Omejene pravice do sodne tožbe

Pogoji omejujejo pravico potrošnika, da sproži sodni postopek. Potrošnik mora zagotoviti dokaze, ki so dejansko odgovornost druge pogodbene stranke.

Praktični primer

Alain je kupil letalsko vozovnico za potovanje od Pariza do Porta. Na poti na letališče je obtičal na javnem prevoznem sredstvu, zato je prispel na letališče s 30-minutno zamudo. Da bi lahko prispel na cilj, je moral kupiti novo vozovnico. Ko je čez dva tedna hotel opraviti prijavo za let na letališču v Portu, je bil neprijetno presenečen, ko je ugotovil, da je bila njegova povratna vozovnica preklicana, ker ni uporabil vozovnice za prvi let. Pri isti letalski družbi je moral kupiti novo vozovnico. Pri vkrcanju na letalo je letalsko osebje obvestil o svoji nameri, da takoj po prihodu v Francijo začne sodni postopek za nadomestilo škode. Povedali so mu, da lahko v skladu s pogoji poslovanja letalskega prevoznika sodni postopek začne le v Združenem kraljestvu, kjer je prevoznikov sedež. Alain je natančneje preveril pogoje na spletni strani letalskega prevoznika in dejansko našel določilo, ki navaja, da je za vse sodne postopke pristojno sodišče v Združenem kraljestvu.

Alain se je obrnil na evropsko mrežo centrov za varstvo potrošnikov , kjer so mu povedali, da je pogoj, ki omejuje njegovo pravico do sodnega postopka, neustrezen in neveljaven, zato lahko zadevo preda sodišču v Franciji. Potrdili so tudi, da se pogoj za preklic povratne vozovnice zgolj na podlagi tega, da vozovnica v prvo smer ni bila uporabljena, v nekaterih okoliščinah lahko šteje za neustreznega.

Posledice

Pogodbeni pogoji, ki niso v skladu z zakonodajo EU, nimajo pravne veljave in potrošnike ne zavezujejo. Če neustrezni pogoj ni bistveni element pogodbe, je preostali del pogodbe (vendar ne neustrezni pogoj) veljaven. To na primer pomeni, da vam ne bo treba preklicati članstva v fitnes klubu samo zato, ker ena klavzula v pogodbi ni ustrezna.

Pravna sredstva

Države članice EU morajo poskrbeti, da potrošniki vedo, kako uveljavljati svoje pravice v skladu z nacionalno zakonodajo, in imeti na voljo postopke, s katerimi lahko podjetjem preprečijo uporabo nepoštenih pogojev.

Po vsej EU so za izvrševanje pravil o varstvu potrošnikov pristojni nacionalne organizacije za varstvo potrošnikov čeština Eesti English . Če menite, da določeni prodajalec večkrat krši nacionalne predpise o varstvu potrošnikov, tudi na čezmejni ravni, morate te organe o tem obvestiti.

Če menite, da so nekateri pogodbeni pogoji nepošteni, se lahko obrnete na:

  • nacionalne organizacije za varstvo potrošnikov čeština Eesti English - za pomoč v domači državi
  • evropsko mrežo centrov za varstvo potrošnikov English - za pomoč pri čezmejnih sporih.
Javna posvetovanja
Potrebujete pomoč podporne službe?
Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Pomoč in nasvet evropskega potrošniškega centra v vaši državi English

Obrnite se na nacionalno organizacijo za varstvo potrošnikov čeština Eesti English