Navigačný riadok

Aktualizované : 02/09/2016

shopping

Neprijateľné zmluvné podmienky

Možno si to neuvedomujete, ale vždy, keď si kúpite výrobok alebo službu od profesionálneho obchodníka, vstupujete s ním do zmluvného vzťahu, či už je to zápis do športového klubu, online objednávka pneumatík, hypotekárny úver na kúpu domu alebo dokonca len nákup potravín zo supermarketu.

Štandardné zmluvné podmienky používané obchodníkmi samostatne alebo ako súčasť podrobnej zmluvy, ktorú môžno budete musieť aj podpísať, musia byť spravodlivé.

Podmienky zmluvy musia byť vyhotovené v jasnom a zrozumiteľnom jazyku. Akékoľvek nejasnosti sa budú vykladať vo váš prospech.

Spravodlivosť a dobrá viera

Aby boli štandardné zmluvné podmienky spravodlivé, podľa právnych predpisov EÚ English nesmú vytvárať nerovnováhu v právach a povinnostiach spotrebiteľov na jednej strane a predajcov a dodávateľov na strane druhej.

Potenciálne neprijateľné podmienky

Pravidlá EÚ obsahujú okrem všeobecnej požiadavky „dobrej viery" a „rovnováhy" aj zoznam osobitných podmienok, ktoré môžu byť považované za neprijateľné. Ak sú osobitné podmienky v zmluve neprijateľné, nie sú pre spotrebiteľov záväzné a obchodník sa na ne nemôže odvolávať.

Niekoľko situácií, v ktorých zmluvné podmienky možno podľa pravidiel EÚ považovať za neprijateľné:

1. Zodpovednosť v prípade úmrtia alebo zranenia spotrebiteľa

Podmienky, ktoré vylučujú/obmedzujú zodpovednosť obchodníka, ak spotrebiteľ zomrie alebo sa zraní z dôvodu konania/opomenutia tohto obchodníka.

Príklad

Sam sa zapísal do miestneho fitnescentra. Keď si lepšie prečítal podmienky v zmluve o členstve, prekvapilo ho, že fitnescentrum neprijíma zodpovednosť za ujmy alebo zranenia spôsobené využívaním jeho zariadení a vybavenia.

Po overení zmluvy mu vnútroštátne združenie spotrebiteľov naozaj potvrdilo, že podmienka, ktorou sa vylučuje zodpovednosť prevádzkovateľa fitnescentra, nie je platná. Po následnom preskúmaní vnútroštátnym orgánom presadzovania práva, ktoré sa začalo na základe sťažnosti Sama, súd prevádzkovateľovi fitnescentra zakázal používať takúto podmienku vo všetkých jeho zmluvách.

2. Náhrada v prípade nedodržania zmluvných povinností zo strany obchodníka

Podmienky, ktoré neprimerane vylučujú/obmedzujú práva spotrebiteľov na kompenzáciu v prípade, ak obchodník neplní svoju časť zmluvy.

Príklad

Costas odcestoval so svojou priateľkou na zájazd do Kene, za ktorý zaplatil 2 000 EUR na osobu. Dovolenka vôbec nevyšla. Let bol odložený o 12 hodín. Klimatizácia v hoteli vôbec nefungovala. Výlet na safari sa uskutočnil do iného parku ako im bolo sľúbené, navyše ich tam dopravili autobusom namiesto lietadla. Sťažovali sa v cestovnej agentúre a požiadali o kompenzáciu v celkovej výške 5 000 EUR (4 000 EUR ako náhradu za náklady na zájazd a 1 000 EUR za ušlý čas v zamestnaní a stratu pôžitku z dovolenky). Cestovná agentúra súhlasila len s kompenzáciou vo výške 1 000 EUR vzhľadom na ustanovenie zmluvy, ktoré obmedzuje zodpovednosť organizátora v prípade problémov len do výšky 25 % celkových nákladov na dovolenku..

Keď Costas požiadal miestne združenie spotrebiteľov o radu, povedali mu, že podmienky, ktoré neprimerane obmedzujú zodpovednosť obchodníka v prípade nedostatočného zmluvného plnenia, sú pravdepodobne neprijateľné. Aby presadil svoje práva, Costas sa rozhodol zažalovať cestovnú kanceláriu.

Ak si kupujete zájazd, pozrite si vaše práva.

3. Ustanovenie o možnosti neplnenia zmluvy v prospech obchodníka

Podmienky, ktoré sú záväzné pre spotrebiteľa, ale obchodníkovi umožňujú vyhnúť sa poskytnutiu služby len preto, že mu to nevyhovuje.

Príklad

Liese veľa cestovala a rozhodla sa najať si záhradníka, aby sa dvakrát týždenne staral o jej trávnik a kvetinové záhony. Ale záhradník sa počas leta neukázal mesiac a kvety v dôsledku nedostatku vody vyschli. Keď sa Liese sťažovala, záhradník jej v zmluve ukázal podmienku, ktorá mu umožňuje neprísť, ak má príliš veľa práce pre iných zákazníkov.

Liese povedala záhradníkovi, že podľa informácií, ktoré našla na internete, toto ustanovenie nebolo platné. Vďaka tomu sa jej podarilo získať slušnú kompenzáciu za stratu kvetov a záhradník sa jej formálne zaviazal, že zaručí plnenie služieb dvakrát do týždňa.

4. Jednostranná náhrada za zrušenie

Podmienky, ktoré umožňujú obchodníkovi ponechať si zálohové platby, ak spotrebiteľ zruší zmluvu, a neumožňujú spotrebiteľom získať rovnocennú náhradu v prípade, že zmluvu zruší obchodník.

Príklad

Mary si objednala kuchynský nábytok do svojho nového bytu. Zaplatila zálohu 30 % a spoločnosť do jej bytu prišla urobiť merania nábytku. Nábytok mal byť hotový a nainštalovaný do 8 týždňov.

Po dvoch mesiacoch Mary zavolala predajcovi, ktorý jej oznámil, že na dodanie nábytku bude musieť čakať niekoľko mesiacov. Keďže sa Mary chcela presťahovať do svojho nového bytu, zrušila zmluvu, kúpila nábytok, ktorý bol na sklade v inom obchode, a požiadala o vrátenie svojej zálohy. Predajca odmietol zálohu vrátiť s tvrdením, že v zmluve je podmienka o tom, že ak zákazník zruší zmluvu, predávajúci má právo na ponechať si zálohu. Keď si Mary podrobnejšie preštudovala zmluvu, zistila, že v prípade, ak by sa rozhodol zmluvu zrušiť predajca, nemala by nárok na rovnakú náhradu.

Mary si to overila s vnútroštátnym združením spotrebiteľov, ktorí jej potvrdili, že dané ustanovenie v zmluve je jednoznačne neprijateľné. Mary sa preto opäť obrátila na predajcu, odvolala sa na kontakty s právnymi expertmi v združení spotrebiteľov a zariadila, aby jej zálohu vrátili.

5. Neprimerane vysoká náhrada

Podmienky, ktoré požadujú, aby spotrebiteľ, ktorý neplní zmluvu, platil neprimerane vysokú náhradu.

Príklad

Tom si prenajal auto na letisku v Malage. Mal ho vrátiť o 3 dni s plnou nádržou. V deň, kedy mal auto vrátiť, sa na ceste na letisko stala dopravná nehoda a spôsobila zápchu. Tom nechcel strácať ďalší čas tankovaním benzínu, ak kvôli tomu mohol zmeškať lietadlo. Vrátil auto s napoly prázdnou nádržou. Po návrate domov si uvedomil, že mu z účtu odišlo 45 EUR za palivo a poplatok vo výške 150 EUR za vrátenie auta s prázdnou nádržou.

Tom sa spojil so sieťou európskych spotrebiteľských centier English, kde mu povedali, že je neprijateľné stanoviť takýto vysoko neproporčný poplatok. Vďaka podpore siete ECC mu požičovňa vrátila 100 EUR.

6. Jednostranné zrušenie

Podmienky, ktoré umožňujú obchodníkovi jednostranne zrušiť zmluvu, zatiaľ čo spotrebiteľ si nemôže uplatniť rovnaké právo.

Príklad

Cristina si objednala svadobné šaty od módneho návrhára. Dva týždne pred svadbou sa mala stretnúť s návrhárom kvôli poslednej skúške šiat. Keď mu zavolala, aby sa dohodli na stretnutí, povedal jej, že odstupuje od zmluvy bez akéhokoľvek skutočného odôvodnenia.

Cristina si so svojou priateľkou právničkou overila, či návrhár mohol len tak zrušiť zmluvu. Ona jej vysvetlila, že išlo o zjavne neprijateľnú podmienku, pretože zmluva neposkytuje Cristine rovnaké právo na jej zrušenie. Jej priateľka zavolala návrhárovi a vysvetlila mu právnu situáciu. Návrhár kontaktoval Cristinu a dohodol si s ňou skúšku šiat. Jej šaty boli pripravené práve včas na svadbu.

7. Zrušenie s krátkou výpovednou lehotou

Podmienky, ktoré umožňujú obchodníkovi ukončiť zmluvu uzavretú na dobu neurčitú s krátkou výpovednou lehotou okrem prípadov, keď je to absolútne opodstatnené.

Príklad

Nathalie mala zmluvu s miestnym poskytovateľom internetu uzavretú na neurčito. Jedného dňa dostala e-mail s informáciou, že zmluva bude ukončená od nasledujúceho týždňa. Zavolala poskytovateľovi a požiadala o vysvetlenie, nebol však schopný uviesť žiadny skutočný dôvod na zrušenie zmluvy v takom krátkom čase.

Nathalie kontaktovala združenie spotrebiteľov a od nich sa dozvedela, že takéto ustanovenie je s najväčšou pravdepodobnosťou neprijateľné. Preto sa znovu obrátila na poskytovateľa internetu a dosiahla, aby jej svoje služby predĺžil na dostatočne dlhý čas, ktorý jej umožní zmeniť poskytovateľa.

8. Automatické predĺženie zmluvy uzavretej na dobu určitú

Podmienky, podľa ktorých musí spotrebiteľ oznámiť svoj úmysel ukončiť takúto zmluvu neprimerane skoro.

Príklad

Mark má ročnú zmluvu na mobilný telefón, ktorú uzavrel 10 mesiacmi. Jeho manželka nedávno prešla k novému operátorovi, ktorý ponúka veľmi atraktívny balík služieb a bezplatné volania v rámci siete. Mark sa rozhodol prejsť k novému operátorovi hneď po skončení súčasnej zmluvy. Zmluvu si skontroloval a zistil, že ak ju chce ukončiť, musí to oznámiť minimálne 6 mesiacov vopred. Keďže to neurobil, jeho zmluva sa automaticky predĺžila o ďalší rok.

Mark bol sklamaný a rozhodol sa obrátiť na spotrebiteľskú organizáciu vo svojej krajine. Povedali mu, že zo strany telefónnej spoločnosti je neprijateľné požadovať takú dlhú výpovednú lehotu. Odporučili mu, aby sa obrátil na súd, ak sa spoločnosť pokúsi presadiť túto podmienku.

9. Skryté podmienky

Podmienky, ktoré sú záväzné pre spotrebiteľov, aj keď si ich nemuseli byť vedomí pred podpisom zmluvy.

Príklad

Monika si prenajala byt na 3 roky. Ale až keď sa do bytu nasťahovala, zistila, že podľa zmluvy musí využívať upratovacie služby, ktoré ju okrem nájomného budú stáť mesačne 100 EUR. Samozrejme, že zmluva obsahovala ustanovenie, ktoré sa odvolávalo na dokument o upratovacích službách. Monika však tento dokument do rúk nikdy nedostala.

Pri hľadaní na internete zistila, že skryté podmienky ako v jej prípade sú neprijateľné. Vlastníkovi bytu povedala, že táto dodatočná povinnosť nie je spravodlivá, pretože pred podpisom nájomnej zmluvy o nej nevedela. Nakoniec sa jej podarilo vyhnúť sa týmto nákladom.

10. Jednostranné zmeny zmluvy

Podmienky, ktoré umožňujú obchodníkovi jednostranne meniť zmluvu okrem prípadu, kedy je v zmluve uvedený opodstatnený dôvod na takéto zmeny.

Príklad

Pavel si zobral úver od banky na kúpu nového auta. Po 8 mesiacoch zistil, že jeho mesačné splátky sa zvýšili.

Pri podrobnejšom prečítaní zmluvy našiel ustanovenie, ktoré banke umožňuje jednostranne meniť úrokovú sadzbu bez možnosti ukončiť zmluvu zo strany Pavla.

Obrátil sa na miestne združenie spotrebiteľov so žiadosťou o radu. Keďže neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré Pavlovi poskytuje právo ukončiť zmluvu, tak podľa nich ustanovenie umožňujúce banke zvýšiť úrokovú sadzbu je neprijateľné. Poradili mu, aby neplatil vyššiu úrokovú sadzbu a podal na banku oficiálnu sťažnosť v prípade, že by odmietla túto podmienku prehodnotiť. Pavel sa držal tejto rady a podarilo sa mu dosiahnuť zmenu ustanovenia v zmluve.

11. Jednostranné zmeny výrobku alebo služby

Podmienky, ktoré umožňujú obchodníkom vykonať na výrobku alebo službe zmeny jednostranne a bez vážneho dôvodu.

Príklad

Birgit si objednala nové obkladačky do svojej zrekonštruovanej kúpeľne. Vybrala si bielomodrý pruhovaný vzor. Po 4 týždňoch prišli obkladačky s jednoduchou bielou matnou farbou bez pruhov. Keď kontaktovala dodávateľa, odvolal sa na podmienky uvedené v objednávke, ktoré uvádzali, že v prípade, ak spoločnosť z akéhokoľvek dôvodu nie je schopná dodať konkrétny vzor, nahradí ho tovarom rovnocenného štandardu a hodnoty.

Birgit sa obrátila na sieť európskych spotrebiteľských centier English, kde jej povedali, že je neprijateľné uplatňovať podmienky, ktoré umožňujú vykonávanie jednostranných zmien na dodávanom tovare. S podporou siete ECC napokon dostala svoje peniaze späť.

12. Rozdiely v cenách

Podmienky, podľa ktorých obchodník môže stanoviť konečnú cenu pri dodávke alebo ju zvýšiť bez toho, aby poskytol spotrebiteľovi možnosť odstúpiť od zmluvy, ak je cena oveľa vyššia ako pôvodne dohodnutá.

Príklad

Thomas podpísal 5-ročnú zmluvu na údržbu systému ústredného kúrenia vo svojom novom dome. Po 18 mesiacoch zistil, že jeho mesačné poplatky sa neočakávane zvýšili. Keď žiadal o vysvetlenie, obchodník poukázal na ustanovenie v zmluve, ktorým si spoločnosť vyhradzuje právo zvýšiť ceny servisnej údržby vykurovania zaslaním písomného oznámenia len mesiac vopred.

Thomas si to overil s vnútroštátnym spotrebiteľským združením, ktoré ho informovalo, že podmienky umožňujúce obchodníkovi zvýšiť cenu služby bez toho, aby spotrebiteľovi poskytol možnosť odstúpiť od zmluvy sú pravdepodobne neprijateľné. Rozhodol sa zrušiť zmluvu a neplatiť neočakávané dodatočné náklady.

13. Jednostranné interpretácie zmluvy

Podmienky, podľa ktorých má iba obchodník právo na výklad akéhokoľvek ustanovenia zmluvy a môže sa rozhodnúť, či výrobok alebo služba je v súlade so zmluvou.

Príklad

Krisztina si objednala personalizovanú fotoknihu s fotografiami svojho dieťaťa. Keď knihu dostala, zistila, že obal knihy nie je v takej farbe, akú si vybrala. Sťažovala sa u predajcu, ale ten jej odmietol knihu nanovo vytlačiť. Odvolal sa na podmienky uvedené v objednávke, ktoré hovoria, že dodávka je v súlade so zmluvou, keď o tom rozhodne predávajúci.

Krisztina vedela, že takéto podmienky sú neprijateľné, a trvala na tom, aby obchodník knihu znovu vytlačil alebo jej vrátil peniaze. Vďaka tomu, že upozornila na svoje práva, sa jej nakoniec podarilo získať nový výtlačok knihy bez dodatočných nákladov.

14. Nedodržanie vyhlásení zamestnanca obchodu zo strany obchodníka

Podmienky, ktorými sa obchodník snaží obísť záväzky prijaté jeho zamestnancami, alebo ak sa na takéto záväzky vzťahujú iné podmienky.

Príklad

Jake si v obchode kúpil topánky. Nemal čas si ich vyskúšať, ale predavačka mu oznámila, že ak veľkosť nebude dobrá, môže si ich prísť vymeniť. Topánky mu skutočne nesedeli, takže Jake ich išiel vrátiť. Ale vedúci predajne mu odmietol vymeniť topánky a ukázal mu písomný dokument o podmienkach predaja, ktoré osobitne uvádzali, že výmena tovaru nie je možná a bez ohľadu na záväzky predavačov platia len pravidlá, ktoré obsahuje tento dokument.

Jake sa spojil so sieťou európskych spotrebiteľských centier English, odkiaľ mu potvrdili, že takéto podmienky sú neprijateľné. S pomocou siete ECC sa mu čoskoro podarilo vymeniť topánky za nový pár.

15. Jednostranné plnenie povinností

Podmienky, ktoré zaväzujú spotrebiteľov, aby splnili všetky svoje povinnosti v prípade, keď ich obchodník neplní zo svojej strany.

Príklad

Louise sa prihlásila na odber bulletinu s prehľadom obchodnej tlače. Každý deň mala dostávať prehľad obchodnej tlače zo všetkých krajín EÚ v angličtine. Ale niekedy nedostala bulletin 2 alebo 3 dni a nie všetky správy boli preložené do angličtiny. Nasledujúci mesiac dostala len jeden bulletin. Napriek tomu, že služba nefungovala ako mala, na faktúrach, ktoré jej prichádzali, bolo účtované úplné predplatné. Dodávateľa požiadala o zníženie ceny, aby platila len za dni, keď naozaj dostala službu. Spoločnosť to však odmietla s tým, že podľa zmluvy môže nastať dočasné prerušenie služby bez toho, aby bol klient zbavený svojich platobných záväzkov.

Nakoniec do sporu vstúpila vnútroštátna spotrebiteľská organizácia; poskytovateľ služby znížil Louise poplatok a bol nútený zmeniť neprijateľné zmluvné podmienky.

16. Prevody zmlúv na iných obchodníkov za nevýhodnejších podmienok

Podmienky, ktoré umožňujú obchodníkom prevod zmluvy bez súhlasu spotrebiteľa a ktoré môžu spotrebiteľovi poskytnúť horšie podmienky.

Príklad

Karl si objednal novú kuchynskú linku od spoločnosti, ktorá sľubovala „10-ročnú záruku". Pre neho to bol jeden z rozhodujúcich faktorov. Kuchynskú linku mu mali v byte nainštalovať do šiestich týždňov. Keď linku doručili, Karl si všimol, že pracovníci boli z inej spoločnosti. Spýtal sa ich na dôvod a oni mu potvrdili, že zmluva bola prevedená na ich spoločnosť. Karl zavolal do novej spoločnosti, aby si overil, či 10-ročná záruka stále platí. Vysvetlili mu, že v rámci firemnej politiky poskytujú obvyklú dvojročnú záruku a že Karlova zmluva umožňovala starej spoločnosti previesť svoje práva a povinnosti na novú spoločnosť.

Karl požiadal o radu vnútroštátne združenie spotrebiteľov. Povedali mu, že ustanovenie, ktoré umožňuje presun zmluvných práv a povinností, ak zároveň znamená skrátenú záručnú dobu, je neprijateľné, a preto neplatné. Karl mal preto naďalej nárok na 10-ročnú záruku od spoločnosti, u ktorej si pôvodne objednal kuchyňu. Na základe odporúčania od združenia spotrebiteľov sa mu podarilo zaistiť predĺženie záruky od bývalej spoločnosti, ktorá sa zaviazala, že mu poskytne potrebný popredajný servis.

17. Obmedzené práva na právne kroky

Podmienky, ktoré obmedzujú, ako a kde môžu spotrebitelia podniknúť právne kroky a ktoré ich zaväzujú poskytnúť dôkaz, pričom je to zodpovednosťou druhej zmluvnej strany.

Príklad

Alain si na letnú dovolenku kúpil letenku z Paríža do Porta. Cestou na letisko sa zdržal vo verejnej doprave, na letisko dorazil s 30-minútovým meškaním a nakoniec si musel kúpiť novú letenku, aby sa dostal do svojej dovolenkovej destinácie. Pri registrácii spiatočnej cesty na letisku v Porte o dva týždne neskôr ho šokovala informácia, že jeho spiatočná letenka bola zrušená z dôvodu, že nevyužil letenku z Paríža. Neostávalo mu nič iné, len si kúpiť ďalšiu letenku v rovnakej leteckej spoločnosti. Pri nástupe do lietadla informoval personál, že ihneď po návrate do Francúzska zažaluje leteckú spoločnosť, aby získal náhradu škody. Dostal však odpoveď, že podľa štandardných zmluvných podmienok leteckej spoločnosti mohol podať žalobu iba v Spojenom kráľovstve, kde má letecká spoločnosť sídlo. Alain si podrobnejšie preštudoval zmluvné podmienky na internetovej stránke spoločnosti a skutočne našiel ustanovenie o tom, že akýkoľvek návrh na začatie konania by mal byť predložený súdu v Spojenom kráľovstve.

Alain sa skontaktoval so sieťou európskych spotrebiteľských centier English, kde mu povedali, že ustanovenie obmedzujúce jeho právo podať žalobu bolo neprijateľné a neplatné, takže nakoniec sa svojho práva mohol domáhať pred francúzskym súdom. Dostal tiež potvrdenie, že podmienky upravujúce zrušenie spiatočnej letenky len na základe toho, že letenka na cestu tam nebola využitá, sa môžu za určitých okolností považovať za neprijateľné.

Dôsledky

Zmluvné podmienky, ktoré sú podľa právnych predpisov EÚ neprijateľné, nemajú pre spotrebiteľov žiadnu právnu silu alebo záväznosť. Za predpokladu, že neprijateľná podmienka nie je podstatnou súčasťou zmluvy, zvyšok zmluvy (nie však jej neprijateľná podmienka) zostáva v platnosti. To znamená, že sa napríklad nebudete musieť vzdať svojho členstva vo fitnescentre len preto, že jedno ustanovenie v zmluve je neprijateľné.

Prostriedky nápravy

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby spotrebitelia vedeli, ako si tieto práva uplatniť podľa vnútroštátneho práva, a musia zabezpečiť postupy, ktoré umožňujú predchádzať používaniu neprijateľných podmienok.

Vnútroštátne orgány čeština Eesti English v krajinách celej EÚ sú zodpovedné za zabezpečenie presadzovania pravidiel na ochranu spotrebiteľov. Ak máte pocit, že konkrétny obchodník opakovane porušuje vnútroštátne zákony, ktorými sa tieto pravidlá uplatňujú, vrátane prípadov na cezhraničnej úrovni, mali by ste váš prípad nahlásiť takisto týmto orgánom.

Ak máte pocit, že konkrétne zmluvné podmienky sú neprijateľné, môžete požiadať o radu:

  • Vnútroštátne združenia spotrebiteľov čeština Eesti English - v súvislosti s problémami v krajine, v ktorej žijete.
  • Sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net) English - so žiadosťou o pomoc pri cezhraničných sporoch.
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Požiadajte o pomoc a poradenstvo Európske spotrebiteľské centrum vo svojej krajine English

Obráťte sa na vnútroštátne združenie spotrebiteľov vo vašej krajine čeština Eesti English