Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 02/09/2016

shopping

Nieuczciwe postanowienia umowne

Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale za każdym razem, kiedy kupujesz produkt lub usługę od podmiotu gospodarczego zawodowo zajmującego się handlem, zawierasz umowę. Dzieje się tak w każdym przypadku, niezależnie od tego czy np. wykupujesz członkostwo na siłowni, zamawiasz przez internet opony do samochodu, podpisujesz umowę o kredyt mieszkaniowy czy po prostu robisz zakupy w supermarkecie.

Standardowe warunki umowy stosowane przez przedsiębiorców, zarówno w formie „warunków umowy" lub będące częścią szczegółową umowy, którą podpisujemy, muszą być uczciwe.

Postanowienia umowne muszą być sporządzone prostym i zrozumiałym językiem. Wszelkie niejasności będą interpretowane na Twoją korzyść.

Uczciwość i dobra wiara

W ramach prawa UE English, aby zagwarantować uczciwość, standardowe warunki umowy nie mogą powodować nierównowagi w prawach i obowiązkach konsumentów z jednej strony a sprzedawców i dostawców z drugiej.

Potencjalnie nieuczciwe warunki

W prawie UE zapisano ogólne wymogi dotyczące „dobrej wiary" i „równowagi", jak również wykaz konkretnych warunków, które można uznać za nieuczciwe. Jeżeli konkretne warunki umowy są nieuczciwe, nie są obowiązujące dla konsumentów i sprzedawca nie może się na nie powoływać.

Oto niektóre sytuacje, w których postanowienia umowne mogą być uznane za nieuczciwe na podstawie przepisów unijnych:

1. Odpowiedzialność w przypadku gdy konsument umiera lub zostaje ranny

Postanowienia, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku, gdy konsument umiera lub zostaje ranny z powodu działania przedsiębiorcy lub jego zaniechania.

Prawdziwa historia

Sam zapisał się na osiedlową siłownię. Kiedy uważniej zapoznał się z treścią swojej umowy członkostwa, ze zdziwieniem zorientował się, że siłownia nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia powstałe w wyniku korzystania z jej urządzeń lub sprzętu.

Zasięgnął opinii krajowej organizacji konsumenckiej na ten temat, która potwierdziła, że postanowienie wyłączające odpowiedzialność siłowni jest nieważne. Po przeprowadzeniu dochodzenia przez krajowy organ wykonawczy, wszczętego na podstawie skargi Sama, sąd zabronił przedsiębiorcy stosowania takiej klauzuli we wszystkich zawieranych przez niego kontraktach.

2. Odszkodowania w przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy z umowy

Postanowienia, które niesłusznie wyłączają lub ograniczają prawa klientów do odszkodowania, w przypadku gdy przedsiębiorca nie dotrzyma swoich zobowiązań wynikających z umowy.

Prawdziwa historia

Costas wybrał się ze swoją dziewczyną na zorganizowaną przez biuro podróży wycieczkę do Kenii. Za udział w niej zapłacił po 2 tys. euro od osoby. Wyjazd okazał się katastrofą. Ich samolot odleciał z 12-godzinnym opóźnieniem. Klimatyzacja w hotelu w ogóle nie działała. Wyjazd na safari odbył się, ale nie do tego parku, do którego mieli pojechać zgodnie z pierwotnym planem. Na samo safari zostali dowiezieni autobusem, a nie samolotem. Po powrocie złożyli skargę do biura podróży i zażądali rekompensaty w wysokości 5 tys. euro (4 tys. euro za koszt wycieczki i 1 tys. euro za stracony czas i straty moralne). Organizator wycieczki zgodził się na wypłatę odszkodowania w wysokości tylko 1 tys. euro, powołując się na zapis w umowie ograniczający odpowiedzialność organizatora do 25 proc. całkowitego kosztu wycieczki.

Costas zwrócił się z tą sprawą do stowarzyszenia konsumentów. Tam poinformowano go, że postanowienia umowne, które w sposób nieodpowiedni ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku nieodpowiedniego wywiązania się z umowy, są najprawdopodobniej nieuczciwe. Costas zdecydował się pozwać organizatora wycieczki do sądu, aby wyegzekwować swoje prawa.

Zobacz, jakie przysługują Ci prawa, gdy wykupujesz zorganizowaną wycieczkę.

3. Klauzula umożliwiająca przedsiębiorcy wycofanie się z umowy

Postanowienia, które są wiążące dla konsumenta, ale umożliwiają przedsiębiorcom wycofanie się ze świadczenia usługi jedynie dlatego, że mu nie odpowiadają.

Prawdziwa historia

Liese często podróżowała, postanowiła więc wynająć ogrodnika, który przychodziłby dwa razy w tygodniu, aby opiekować się jej ogrodem. Niestety w okresie wakacji letnich przez cały miesiąc ogrodnik nie przyszedł ani razu. Wszystkie kwiaty Liese zwiędły, bo nikt ich nie podlewał. Kiedy Liese próbowała wyjaśnić sprawę z ogrodnikiem, ten pokazał jej zapis w umowie, zgodnie z którym nie musiał do niej przychodzić, jeżeli w danym okresie miał dużo pracy dla innych klientów.

Liesa poinformowała ogrodnika, że zgodnie z informacjami, które znalazła w internecie, klauzula ta jest nieważna. Dzięki temu udało jej się w sposób polubowny uzyskać rekompensatę za utracone kwiaty oraz formalne zobowiązanie, że w przyszłości ogrodnik będzie rzeczywiście przychodził do niej dwa razy w tygodniu.

4. Jednostronne odszkodowanie za odwołanie usługi

Postanowienia, na mocy których przedsiębiorca może zatrzymać zaliczkę, jeżeli konsument odstępuje od umowy, a klient nie ma prawa do odpowiedniej rekompensaty w przypadku odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę.

Prawdziwa historia

Mary zamówiła meble kuchenne do swojego nowego mieszkania. Gdy wpłaciła zaliczkę w wysokości 30 proc., do jej mieszkania przyjechali przedstawiciele firmy, aby dokonać niezbędnych pomiarów. Meble miały być wyprodukowane i zamontowane w dwa miesiące.

Po upływie dwóch miesięcy Mary zadzwoniła do sprzedawcy, który poinformował ją, że niestety, jeszcze przez kilka miesięcy nie będzie w stanie przysłać mebli. Ponieważ Mary chciała wprowadzić się do swojego mieszkania jak najszybciej, zerwała umowę, kupiła meble, które były na składzie w innym sklepie i zwróciła się do pierwszego sprzedawcy o zwrot zaliczki. Sprzedawca odmówił, powołując się na zapis w umowie, zgodnie z którym jeżeli to klient odstąpi od umowy, sprzedawca ma prawo zatrzymać zaliczkę. Kiedy Mary dokładnie przeczytała umowę, zorientowała się, że gdyby to sprzedawca odstąpił od umowy, nie przysługiwałoby jej prawo do podobnej rekompensaty.

Mary zwróciła się o opinię do organizacji ochrony konsumentów, która poinformował ją, że klauzula umowy jest w sposób oczywisty nieuczciwa. Mary poinformowała sprzedawcę o opinii prawników z organizacji konsumenckiej, dzięki czemu odzyskała zaliczkę.

5. Nadmierne odszkodowanie

Postanowienia, na podstawie których konsument niewywiązujący się z danego punktu umowy musi zapłacić nieracjonalnie wysokie odszkodowanie.

Prawdziwa historia

Tom wypożyczył samochód na lotnisku w Maladze. Miał go zwrócić trzy dni później z pełnym bakiem. W dniu, kiedy jechał go oddać, na autostradzie prowadzącej na lotnisko doszło do wypadku, który spowodował olbrzymi korek. Tom nie chciał tracić czasu na tankowanie, ponieważ mógłby przez to spóźnić się na samolot. Kiedy zwrócił auto, była w nim połowa baku paliwa. Kiedy dostał rachunek z wypożyczalni, okazało się, że doliczono mu 45 euro za paliwo oraz 150 euro kary za oddanie samochodu z pustym bakiem.

Tom skontaktował się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich, gdzie powiedziano mu, że nałożenie tak nieproporcjonalnie wygórowanej opłaty jest nieuczciwe. Dzięki pomocy sieci ECK firma wynajmująca samochody zwróciła Tomowi 100 euro.

6. Jednostronne anulowanie umowy

Postanowienia, które uprawniają przedsiębiorcę do jednostronnego odstąpienia od umowy, przy czym konsument nie ma takiego samego prawa.

Prawdziwa historia

Cristina zamówiła suknię ślubną u projektanta. Dwa tygodnie przed ślubem miała się z nim spotkać, aby dokonać ostatnich poprawek. Kiedy zadzwoniła do niego, aby się umówić, projektant wypowiedział jej umowę, nie podając przy tym żadnego konkretnego powodu.

Cristina zapytała znajomego prawnika, czy projektant mógł zerwać z nią umowę tylko ze względu na swoje „widzi mi się". Jej znajomy wyjaśnił jej, że zapis w umowie umożliwiający projektantowi jednostronne odstąpienie od umowy jest w sposób oczywisty nieuczciwy, ponieważ nie daje takiej samej możliwości Cristinie. Następnie przyjaciel Cristiny zadzwonił do projektanta i wyjaśnił mu jego sytuację prawną. Projektant natychmiast skontaktował się z Cristiną i umówił się na spotkanie, aby dokonać poprawek. Jej suknia była gotowa w przeddzień ślubu.

7. Anulowanie w krótkim terminie

Postanowienia umożliwiające przedsiębiorcy wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony w krótkim terminie z wyjątkiem przypadków, w których wypowiedzenie jest bezwzględnie uzasadnione.

Prawdziwa historia

Nathalie miała podpisaną umowę z osiedlowym dostawcą internetu. W umowie tej nie określono terminu końcowego jej obowiązywania. Pewnego dnia otrzymała e-maila informującego ją, że umowa zostanie anulowana z początkiem kolejnego tygodnia. Nathalie zadzwoniła do usługodawcy i poprosiła o wyjaśnienie, jednakże ten nie potrafił jej podać żadnego powodu odstąpienia od umowy przy tak krótkim terminie wypowiedzenia.

Nathalie skontaktowała się ze stowarzyszeniem konsumentów, gdzie poinformowano ją, że taki przepis jest najprawdopodobniej nieuczciwy. Następnie zadzwoniła do swojego dostawcy internetu, który przedłużył jej umowę na tak długo, że mogła spokojnie znaleźć nowa firmę oferującą usługi internetowe.

8. Automatycznie przedłużenie umowy na czas określony

Postanowienia zobowiązujące konsumenta do zgłoszenia zamiaru wypowiedzenia umowy, lecz w przypadku których termin na wysłanie takiego zgłoszenia jest stanowczo za krótki.

Prawdziwa historia

Mark ma jednoroczną umowę na telefon komórkowy, którą podpisał 10 miesięcy temu. Jego żona niedawno przeniosła się do innego operatora telefonii komórkowej, który oferuje bardzo atrakcyjne pakiety zbiorowe i darmowe połączenia w ramach w tej samej sieci. Mark postanowił, że również przeniesie się do tego operatora po zakończeniu umowy. Przeczytał ją dokładnie i stwierdził, że gdyby chciał ją rozwiązać, powinien był złożyć wypowiedzenie pół roku wcześniej. Ponieważ tego nie zrobił, jego umowa została automatycznie przedłużona na kolejny rok.

Nie spodobało mu się to, dlatego postanowił skontaktować się z krajową organizacją konsumentów. Jej przedstawiciele poinformowali go, że żądanie operatora, aby wypowiedzenie umowy przesyłać z tak dużym wyprzedzeniem, jest nieuczciwe. Poinformowano go, aby oddał sprawę do sądu w przypadku, gdyby jego operator telefonii komórkowej usiłował wyegzekwować ten nieuczciwy warunek.

9. Postanowienia ukryte

Postanowienia, które wiążą konsumenta, mimo że nie poinformowano go o nich bezpośrednio przed podpisaniem umowy.

Prawdziwa historia

Monika wynajęła mieszkanie na trzy lata. Dopiero po wprowadzeniu się do niego zorientowała się, że w ramach umowy ma korzystać z usług konkretnej firmy sprzątającej, której usługi podwyższały czynsz o 100 euro. Oczywiście w umowie istniała klauzula odnosząca się do dokumentu o usługach sprzątania, jednak Monika nigdy tego dokumentu nie dostała.

Monika dowiedziała się z internetu, że takie „ukryte" warunki umów są nieuczciwe. Powiedziała właścicielowi mieszkania, że ten dodatkowy warunek był nieuczciwy, ponieważ nie poinformowano jej o nim przed podpisaniem umowy wynajmu. W końcu udało jej się uniknąć dodatkowych kosztów.

10. Jednostronne zmiany do umowy

Postanowienia, które umożliwiają przedsiębiorcy jednostronną zmianę umowy, z wyjątkiem przypadków, w których w umowie określono ważny powód dla którego przedsiębiorca może tak postąpić.

Prawdziwa historia

Pavel zaciągnął pożyczkę w swoim banku, aby kupić nowy samochód. Po 8 miesiącach odkrył, że wysokość płaconych przez niego rat wzrosła.

Kiedy zapoznał się uważniej z warunkami umowy, odkrył zapis umożliwiający bankowi jednostronną zmianę wysokości stopy procentowej, niedający równocześnie Pavlowi możliwości rozwiązania umowy.

Pavel poprosił o poradę organizację konsumencką. Powiedziano mu, że ponieważ w umowie nie było klauzuli umożliwiającej Pavlowi rozwiązanie umowy, zapis pozwalający bankowi na podwyższenie oprocentowania jest nieuczciwy. Poradzono mu także, aby nie płacił wyższej kwoty oraz aby złożył oficjalną skargę w organizacji konsumentów, o ile bank nie wycofa się z tego nieuczciwego zapisu. Pavel postąpił, jak mu doradzono, dzięki temu bank zmienił niekorzystny dla niego zapis.

11. Jednostronna zmiana produktu lub usługi

Postanowienia, które uprawniają przedsiębiorcę do podjęcia jednostronnej decyzji o wprowadzeniu zmian do produktu lub usługi bez uzasadnionego powodu.

Prawdziwa historia

Birgit zamówiła nowe płytki, które chciała położyć w swojej wyremontowanej łazience. Wybrała płytki w biało niebieskie pasy. Płytki przysłano jej po miesiącu, okazało się jednak, że były białe i matowe, bez żadnych pasów. Kiedy skontaktowała się z dostawcą, ten powiedział jej, że zgodnie z warunkami umowy kupna - sprzedaży, jeżeli jego firma nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru z jakiegokolwiek powodu, zastąpi go innym, o takiej samej jakości i cenie.

Birgit skontaktowała się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich, gdzie powiedziano jej, że warunki umożliwiające takie postępowanie ze strony przedsiębiorcy są nieuczciwe. Dzięki pomocy sieci odzyskała pieniądze.

12. Zmiany cen

Postanowienia umożliwiające sprzedawcy ustalenie ceny ostatecznej w chwili realizacji dostawy lub podwyższenie jej bez umożliwienia klientowi odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena końcowa jest o wiele wyższa od kwoty ustalonej początkowo.

Prawdziwa historia

Thomas podpisał 5–letnią umowę na konserwację systemu centralnego ogrzewania w swoim nowym domu. Po 18 miesiącach odkrył, że wysokość opłat miesięcznych nieoczekiwanie wzrosła. Gdy zwrócił się o wytłumaczenie tego faktu, przedsiębiorca wskazał na zapis w umowie gwarantujący jego firmie „prawo" do podniesienia ceny za usługę po poinformowaniu klienta z zaledwie jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Thomas skontaktował się z organizacją ochrony konsumentów, gdzie poinformowano go, że warunek umowy umożliwiający przedsiębiorcy podwyższenie ceny usługi bez możliwości odstąpienia od umowy przez klienta jest najprawdopodobniej nieuczciwy. Thomas zdecydował unieważnić umowę, zamiast płacić nieprzewidziane dodatkowe koszta.

13. Jednostronna interpretacja warunków umowy

Postanowienia, zgodnie z którymi tylko sprzedawca ma prawo do interpretowania postanowień umowy oraz decydowania o tym, czy produkt lub usługa są zgodne z umową.

Prawdziwa historia

Krisztina zamówiła projektowany na indywidualne zlecenie album fotograficzny ze zdjęciami swojego dziecka. Kiedy go dostała okazało się, że okładka była w innym kolorze, niż wcześniej zamówiony. Złożyła reklamację, lecz sprzedawca odmówił wydrukowania nowego albumu. Powołał się na warunki zamówienia, zgodnie z którymi towar jest zgodny z zamówieniem, jeżeli sprzedawca zadecyduje, że tak jest.

Krisztina wiedziała, że takie warunki są nieuczciwe i zażądała, aby przedsiębiorca wydrukował nowy album lub oddał jej pieniądze. Powołując się na przysługujące jej prawa konsumenckie, zmusiła w końcu przedsiębiorcę do wydrukowania nowego albumu bez żadnych dodatkowych kosztów.

14. Niehonorowanie oświadczeń złożonych przez pracowników przedsiębiorcy

Postanowienia, na podstawie których przedsiębiorca stara się obejść zobowiązania złożone przez jego pracowników lub gdy tego rodzaju zobowiązania zależą od innych warunków.

Prawdziwa historia

Jake kupił sobie w sklepie buty. Nie miał czasu, żeby je przymierzyć, ale sprzedawca powiedział mu, że jeżeli nie będą na niego pasowały, będzie mógł je zawsze w sklepie wymienić. Rzeczywiście okazało się, że rozmiar nie pasował, dlatego też Jack zaniósł je z powrotem. Jednakże kierownik sklepu odmówił wymiany i pokazał mu dokument z warunkami sprzedaży, w których wyszczególniono, że sklep nie wymienia towaru i że bez względu na to, co powiedzą sprzedawcy, wiążące są tylko warunki określone w tym dokumencie.

Jake skontaktował się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich, której pracownicy potwierdzili, że takie warunki są nieuczciwe. Z pomocą tej organizacji konsumenckiej wkrótce udało mu się wymienić za małe buty na parę o pasującym rozmiarze.

15. Jednostronna zgodność z wymogami

Postanowienia zobowiązujące klienta do wypełnienia wszystkich zobowiązań umownych, podczas gdy sprzedawca nie musi dotrzymywać swoich.

Prawdziwa historia

Louise wykupiła subskrypcję biuletynu oferującego przegląd artykułów z prasy biznesowej. Miała codziennie otrzymywać przegląd prasy biznesowej ze wszystkich krajów UE w języku angielskim. Ale czasami nie otrzymywała zamówionego biuletynu przez dwa albo trzy dni, również nie wszystkie artykuły były przetłumaczone na język angielski. W kolejnym miesiącu otrzymała tylko jeden biuletyn. Pomimo tego, że usługa nie była realizowana prawidłowo, wciąż otrzymała faktury za pełen abonament. Poprosiła dostawcę o obniżenie ceny tak, aby mogła płacić tylko za dni, w których rzeczywiście otrzymała usługę. Przedsiębiorstwo odmówiło, twierdząc, że według umowy, realizacja usługi mogła być czasowo przerwana bez równoczesnego zwolnienia klienta z obowiązku uiszczenia opłaty.

W końcu do akcji wkroczyła krajowa organizacja obrony konsumentów. Louise obniżono opłaty, a usługodawca został zmuszony do zmiany nieuczciwych warunków umowy.

16. Przeniesienie umowy do innych podmiotów na mniej korzystnych warunkach

Postanowienia zezwalające przedsiębiorcy na przeniesienie umowy do innego podmiotu bez zgody konsumenta, przy czym po przeniesieniu umowy warunki te mogą się pogorszyć.

Prawdziwa historia

Karl zamówił nowe meble kuchenne od firmy, która dawała gwarancję na dziesięć lat. Właśnie ta gwarancja była jednym z argumentów, dla których zdecydował się na meble tej firmy. Firma miała zamontować meble w jego mieszkaniu w ciągu sześciu tygodni. Kiedy wreszcie meble przywieziono, Karl spostrzegł, że zrobili to pracownicy innej firmy. Gdy zapytał, o co chodzi, pracownicy wytłumaczyli mu, że jego umowa została przeniesiona do innego wykonawcy. Karl zadzwonił do nowej firmy zapytać, czy tu również będzie miał dziesięcioletnią gwarancję. Przedstawiciele nowej firmy odpowiedzieli mu, że w ramach obecnej umowy przysługuje mu standardowa dwuletnia gwarancja oraz że w umowie z poprzednią firmą był zapis o prawie przeniesienia przez tę firmę praw i obowiązków do nowego podmiotu.

Karl zwrócił się o poradę do krajowej organizacji ochrony konsumenta. Jej przedstawiciele poinformowali go, że klauzula dając możliwość przeniesienia praw i obowiązków umownych jest nieuczciwa, a zatem nieważna, w przypadku gdy oznacza de facto skrócenie okresu gwarancji. Dlatego też Karlowi wciąż przysługiwało prawo do 10–l etniej gwarancji wydanej przez firmę, w której pierwotnie zamówił meble kuchenne. Powołując się na opinię organizacji konsumentów, Karl uzyskał przedłużenie gwarancji od nowej firmy, która zobowiązała się do świadczenia niezbędnych usług posprzedażnych.

17. Ograniczone prawa do wystąpienia na drogę sądową

Warunki ograniczające sposób i miejsce podejmowania przez konsumentów działań prawnych oraz zobowiązujące ich do przedstawienia dowodu, co leży w zakresie obowiązków drugiej strony zawierającej umowę.

Prawdziwa historia

Alain kupił bilet na lot z Paryża do Porto, aby polecieć na wakacje. Jadąc na lotnisko środkiem komunikacji publicznej, utknął w korku, przez co spóźnił się na lot o pół godziny. Żeby dolecieć na urlop musiał kupić nowy bilet. Dwa tygodnie później, podczas odprawy na lotnisku w Porto, przeżył szok, ponieważ odmówiono mu wstępu na pokład ze względu na to, że nie wykorzystał biletu na podróż z Paryża do Porto. Nie miał wyboru - musiał po raz kolejny kupić nowy bilet tej samej linii lotniczej. Po wejściu na pokład samolotu poinformował załogę, że pozwie linie lotnicze do sądu o odszkodowanie, gdy tylko dolecą na miejsce. Stewardessa odpowiedziała mu na to, że zgodnie z postanowieniami umowy może wkroczyć na drogę sądową tylko w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się siedziba linii lotniczej. Alain przyjrzał się szczegółowo umowie z linią lotniczą, którą znalazł na jej stronie internetowej. Okazało się, że rzeczywiście istniał w niej zapis o tym, że wszelkie roszczenia mogą być wnoszone przed sąd tylko w Wielkiej Brytanii.

Alain skontaktował się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich, gdzie poinformowano go, że zapis ograniczający jego możliwość do podejmowania działań prawnych jest nieuczciwy i nieważny, dlatego też może pozwać linie lotnicze do sądu we Francji. Przedstawiciel sieci potwierdził również, że przepis umowy pozwalający linii lotniczej unieważnić bilet powrotny tylko dlatego, że nie wykorzystano biletu na wylot, może zostać w określonych okolicznościach uznany za nieuczciwy.

Skutki

Warunki umowy, które są nieuczciwe z punktu widzenia prawa UE, nie mają mocy prawnej wobec konsumentów i nie są dla nich wiążące. Pod warunkiem, że nieuczciwy zapis nie jest podstawowym elementem umowy, pozostała część umowy (ale nie nieuczciwy zapis) pozostaje w mocy. Oznacza to na przykład, że klient nie będzie musiał rezygnować z członkostwa na siłowni tylko dlatego, że dany zapis w umowie członkostwa jest nieuczciwy.

Środki odwoławcze

Kraje UE muszą zagwarantować, że konsumenci zostaną skutecznie poinformowani, w jaki sposób mogą korzystać z tych praw w ramach prawa krajowego oraz wprowadzić odpowiednie procedury, zgodnie z którymi przedsiębiorcy nie będą mogli stosować nieuczciwych postanowień umownych.

Na terenie UE do zadań władz krajowych čeština Eesti English należy wdrożenie unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów. Jeśli uważasz, że dany podmiot wielokrotnie narusza przepisy krajowe wdrażające prawodawstwo unijne, w tym również na szczeblu międzynarodowym, takie przypadki należy zgłaszać odpowiednim organom krajowym.

Jeżeli Twoim zdaniem poszczególne warunki danej umowy są nieuczciwe, radą służą:

  • Krajowe organizacje konsumentów čeština Eesti English - porady dotyczące problemów w kraju zamieszkania.
  • Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) English - pomoc w sporach międzynarodowych.
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy

Skontaktuj się z działem pomocy

Pomoc i porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Twoim kraju English

Uzyskaj pomoc krajowej organizacji konsumenckiej čeština Eesti English