Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 02/09/2016

shopping

Negodīgi līguma noteikumi

Varbūt jūs to ne vienmēr apzināties, bet ikreiz, kad iegādājaties preci vai pakalpojumu no profesionāla komersanta, jūs stājaties līgumattiecībās - neatkarīgi no tā, vai kļūstat par sporta kluba apmeklētāju, internetā pasūtāt automašīnas riepas, paņemat hipotekāro kredītu savam mājoklim vai vienkārši iepērkaties lielveikalā.

Standartlīguma noteikumiem, ko tirgotāji izmanto, jābūt godīgiem neatkarīgi no tā, vai tie ir nosaukti par "noteikumiem" vai ietilpst sīki izstrādātā līgumā, kas jums ir jāparaksta.

Līguma noteikumiem jābūt uzrakstītiem vienkāršā, saprotamā valodā. Jebkuras neskaidrības tiks interpretētas jums par labu.

Godīgums un godprātība

Saskaņā ar ES tiesībām English standarta līguma noteikumi ir godīgi, ja tie nerada situāciju, kur patērētāju tiesības un pienākumi nav samērīgi ar pārdevēju un piegādātāju tiesībām un pienākumiem.

Potenciāli negodīgi noteikumi

Papildus vispārējai prasībai par godprātību un samērību ES noteikumos ir uzskaitīti konkrēti noteikumi, kurus var uzskatīt par negodīgiem. Ja konkrētie līguma noteikumi ir netaisnīgi, tad patērētājiem tie nav juridiski saistoši un komersants uz tiem nedrīkst atsaukties.

Lūk, dažas situācijas, kad saskaņā ar ES noteikumiem līguma noteikumus var uzskatīt par negodīgiem.

1. Atbildība patērētāja nāves vai savainojuma gadījumā

Noteikumi, kas komersantu atbrīvo no atbildības vai viņa atbildību ierobežo, ja patērētājs nomirst vai tiek savainots šī paša komersanta darbības vai bezdarbības dēļ.

Piemērs no dzīves

Sems pierakstījās sporta klubā. Kad viņš sīkāk izpētīja dalības līgumu, viņš bija pārsteigts, izlasot, ka klubs neuzņemas atbildību ne par kaitējumu, ne miesas bojājumiem, kas rodas, izmantojot kluba telpas un aprīkojumu.

Šo informāciju pārbaudot, viņa valsts patērētāju apvienība tiešām apliecināja, ka noteikums, kas komersantu atbrīvo no atbildības, nav likumīgs. Pamatojoties uz Sema sūdzību, valsts tiesībaizsardzības iestāde sāka izmeklēšanu, kuras rezultātā tiesa komersantam aizliedza visos tā slēgtajos līgumos izmantot šādu noteikumu.

2. Kompensācija, ja tirgotājs nepilda saistības

Noteikumi, kas nepamatoti liedz vai ierobežo patērētāja tiesības uz kompensāciju gadījumā, ja komersants nepilda līgumā noteiktās saistības.

Piemērs no dzīves

Kostass ar draudzeni devās kompleksajā ceļojumā uz Keniju, par to samaksājis EUR 2000 par katru personu. Ceļojums bija īsta katastrofa. Lidojums aizkavējās par 12 stundām. Viesnīcā it nemaz nedarbojās gaisa kondicionēšanas sistēma. Safari brauciens notika, tikai ne parkā, kur tam bija jānotiek; turklāt vēl viņi tur tika nogādāti ar autobusu, nevis ar lidmašīnu. Viņi sūdzējās ceļojuma rīkotājam un lūdza kompensāciju EUR 5000 apmērā (EUR 4000 par kompleksā ceļojuma izmaksām un EUR 1000 par zaudēto laiku un laupīto prieku). Ceļojuma rīkotājs piekrita viņiem kompensēt tikai EUR 1000, norādot uz līguma noteikumu, kas ierobežo rīkotāja atbildību līdz 25 % no kopējām ceļojuma izmaksām.

Kad Kostass vaicāja vietējai patērētāju apvienībai, tā atbildēja, ka noteikumi, kas ierobežo komersanta atbildību neapmierinošas līguma darbības gadījumā, visticamāk, ir negodīgi. Kostass nolēma iesūdzēt ceļojuma rīkotāju tiesā, lai panāktu savu tiesību ievērošanu.

Sk. arī jūsu tiesības, iegādājoties komplekso ceļojumu.

3. Klauzula par komersanta tiesībām izvairīties no līguma pildīšanas

Noteikumi, kas ir saistoši patērētājam, bet tirgotājam ļauj izvairīties no pakalpojuma sniegšanas tikai tāpēc vien, ka viņam tas nav pa prātam.

Piemērs no dzīves

Līse daudz ceļoja un nolēma nolīgt dārznieku, kas divreiz nedēļā rūpētos par viņas zālienu un puķu dobēm. Vienu vasaras mēnesi dārznieks nenāca, un puķes bez ūdens novīta un iznīka. Kad Līse sūdzējās, dārznieks viņai parādīja līguma noteikumu, kurš viņam ļauj nenākt, ja viņam ir pārāk daudz darba pie citiem klientiem.

Līse dārzniekam pavēstīja, ka, pēc internetā pieejamās informācijas, šī klauzula nav spēkā, un viņai izdevās panākt izlīguma kompensāciju par zaudētajām puķēm un saņemt no dārznieka oficiālu apņemšanos viņai garantēt savus pakalpojumus divreiz nedēļā.

4. Vienpusēja kompensācija par līguma laušanu

Noteikumi, kas ļauj komersantam paturēt iepriekšējas iemaksas, ja patērētājs līgumu lauž, bet neparedz līdzvērtīgu kompensāciju patērētājiem, ja līgumu lauž komersants.

Piemērs no dzīves

Marija pasūtīja virtuves mēbeles jaunajam dzīvoklim. Viņa uzreiz iemaksāja 30 % priekšapmaksu, un uzņēmuma darbinieki ieradās viņas dzīvoklī veikt mērījumus. Mēbelēm bija jābūt gatavām un saliktām virtuvē astoņu nedēļu laikā.

Pēc diviem mēnešiem Marija zvanīja pārdevējam, bet tas viņai paskaidroja, ka diemžēl mēbeles nevarēs piegādāt vairākus mēnešus. Tā kā Marija vēlējās pārcelties uz jauno dzīvokli, viņa lauza līgumu, iegādājās mēbeles citā veikalā un prasīja atpakaļ savu iemaksu. Pārdevējs atteicās iemaksu atdot, norādot uz līguma noteikumu, kurš paredz, ka, patērētājam laužot līgumu, pārdevējam ir tiesības paturēt iemaksu. Kad Marija rūpīgāk izpētīja līgumu, viņa atklāja, ka, ja pārdevējs būtu nolēmis lauzt līgumu, viņai nebūtu bijis tiesību saņemt līdzvērtīgu kompensāciju.

Marija savas valsts patērētāju apvienībā noskaidroja, ka šī līguma klauzula nepārprotami ir netaisnīga. Tāpēc Marija atkal sazinājās ar pārdevēju, atsaucās uz to, ka bija sazinājusies ar patērētāju apvienības juristiem, un dabūja atpakaļ savu iemaksu.

5. Pārmērīgi liela kompensācija

Noteikumi, ar kuriem saskaņā patērētājam par kāda pienākuma nepildīšanu jāmaksā pārmērīgi liela kompensācija.

Piemērs no dzīves

Toms Malagas lidostā noīrēja automašīnu. Viņam tā bija jāatved atpakaļ pēc 3 dienām ar pilnu degvielas tvertni. Noliktajā dienā pa ceļam uz lidostu avārijas dēļ bija radies satiksmes sastrēgums. Toms baidījās zaudēt laiku, uzpildot automašīnu ar benzīnu, jo tā viņš varēja nokavēt reisu. Viņš mašīnu atveda ar pustukšu tvertni. Atgriežoties atpakaļ mājās, viņš uzzināja, ka viņam par degvielu bija jāsamaksā EUR 45 plus vēl maksa par mašīnas atdošanu ar tukšu tvertni EUR 150 apmērā.

Toms sazinājās ar Eiropas Patērētāju centru tīklu English, no kura uzzināja, ka ir negodīgi pieprasīt tik nesamērīgi augstu maksu. Iejaucoties tīklam, autonomas uzņēmums atdeva pakaļ EUR 100.

6. Līguma vienpusēja laušana

Noteikumi, kas komersantam ļauj vienpusēji lauzt līgumu, bet to neļauj darīt patērētājam.

Piemērs no dzīves

Kristīne pasūtīja modes dizainera kāzu kleitu. Divas nedēļas pirms kāzām viņai bija paredzēts tikties ar dizaineru uz pēdējo pielaikošanu. Kad viņa piezvanīja, lai norunātu tikšanos, dizainers paziņoja, ka ir izbeidzis līgumu, bet neminēja reālu pamatojumu.

Kristīne konsultējās ar draugu, kurš bija jurists, vai dizainers tā vienkārši var lauzt līgumu. Draugs paskaidroja, ka šis ir acīmredzami netaisnīgs noteikums, jo līgums neparedz tādas pašas laušanas tiesības Kristīnei. Draugs piezvanīja dizaineram un izskaidroja juridisko situāciju. Dizainers sazinājās ar Kristīni un sarunāja pielaikošanu. Viņas kleita bija gatava tieši uz kāzām.

7. Līguma laušana īsā laikā

Noteikumi, kas atļauj komersantam īsā laikā lauzt beztermiņa līgumu, izņemot gadījumus, kad tas ir absolūti pamatoti.

Piemērs no dzīves

Natālija ar mazu vietējo interneta pakalpojumu sniedzēju bija noslēgusi līgumu, kam nebija noteikts beigu datums. Kādu dienu viņa saņēma e-pastu, kurā viņa tika informēta, ka no nākamās nedēļas līgums tiks lauzts. Viņa zvanīja pakalpojumu sniedzējam un lūdza paskaidrojumu, taču viņš nespēja sniegt reālu iemeslu līguma laušanai tik īsā laikā.

Natālija sazinājās ar patērētāju apvienību un uzzināja, ka šāds noteikums, visticamāk, ir negodīgs. Tāpēc viņa vēlreiz sazinājās ar interneta pakalpojumu sniedzēju un panāca interneta pieslēguma pagarināšanu tik ilgi, lai viņa varētu paspēt pāriet pie cita pakalpojumu sniedzēja.

8. Noteikta termiņa līgumu automātiska pagarināšana

Noteikumi, kas paredz, ka patērētājam par nodomu lauzt šādu līgumu ir jāpaziņo nepamatoti ilgu laiku pirms termiņa beigām.

Piemērs no dzīves

Markam bija viena gada līgums par mobilajiem sakariem, un to viņš bija noslēdzis pirms 10 mēnešiem. Viņa sieva nesen bija pārgājusi uz jaunu mobilo sakaru uzņēmumu, kas piedāvā ļoti pievilcīgas cenas par pakalpojumu komplektiem un bezmaksas zvanus tīklā. Marks nolēma pāriet pie šī jaunā operatora, tiklīdz būs beidzies viņa līgums. Viņš pārbaudīja, kas rakstīts līgumā, un konstatēja, ka, ja viņš vēlējās to lauzt, viņam bija jābrīdina 6 mēnešus iepriekš. Tā kā viņš to nebija darījis, viņa līgums tiks automātiski pagarināts uz vēl vienu gadu.

Marks bija vīlies un nolēma sazināties ar valsts patērētāju organizāciju. Tā viņu informēja, ka mobilo sakaru uzņēmums ir rīkojies netaisnīgi, pieprasot sniegt brīdinājumu tik ilgu laiku iepriekš. Tā ieteica vērsties tiesā, ja uzņēmums cenšas īstenot šo negodīgo līguma noteikumu.

9. Slēpti noteikumi

Noteikumi, kas ir saistoši patērētājiem, pat ja viņi, pilnīgi iespējams, par tiem varētu nezināt pirms līguma parakstīšanas.

Piemērs no dzīves

Monika noīrēja dzīvokli un parakstīja īres līgumu uz 3 gadiem. Tikai pēc pārcelšanās viņa uzzināja, ka papildu īres maksai viņai katru mēnesi par 100 eiro bija jāizmanto tīrīšanas pakalpojums. Līgumā tik tiešām bija klauzula, kurā bija atsauce uz dokumentu par tīrīšanas pakalpojumiem. Monikai gan nekad šis dokuments netika iedots.

Monika meklēja internetā un atklāja, ka tādi "slēpti" noteikumi kā šis ir negodīgi. Viņa norādīja dzīvokļa īpašniekam, ka šis papildu pienākums nav taisnīgs, jo viņa nebija informēta par to pirms īres līguma parakstīšanas. Galu galā viņai izdevās izvairīties no šīm pastāvīgajām izmaksām.

10. Vienpusēji līguma grozījumi

Noteikumi, kas ļauj komersantam vienpusēji grozīt līgumu.

Piemērs no dzīves

Pāvels no bankas paņēma aizņēmumu jaunas automašīnas iegādei. Pēc 8 mēnešiem viņš konstatēja, ka ir paaugstināts ikmēneša maksājums.

Rūpīgāk izpētot līgumu, Pāvels atklāja noteikumu, kas ļauj bankai vienpusēji mainīt procentu likmi, nedodot Pāvelam iespēju lauzt līgumu.

Viņš lūdza padomu vietējai patērētāju apvienībai. Viņam pavēstīja, ka, tā kā līgumā nebija noteikumu, kas Pāvelam dotu tiesības lauzt līgumu, tad noteikums, kas ļauj bankai paaugstināt procentu likmi, ir negodīgs. Apvienība viņam ieteica nemaksāt augstāku procentu likmi un iesniegt bankai oficiālu sūdzību, ja banka atteiktos negodīgo noteikumu pārskatīt. Pāvels sekoja ieteikumam un panāca, ka attiecīgais līguma noteikums tiek mainīts.

11. Vienpusēji tiek mainīta prece vai pakalpojums

Noteikumi, kas komersantam ļauj vienpusēji (nebrīdinot) un bez pamatota iemesla izdarīt izmaiņas precē vai pakalpojumā.

Piemērs no dzīves

Birgita savai izremontētajai vannas istabai pasūtīja jaunas flīzes. Viņa izvēlējās flīzes ar baltām un zilām svītrām. Flīzes tika piegādātas pēc 4 nedēļām, bet tās bija vienkāršas matētas flīzes bez svītrām. Kad viņa sazinājās ar piegādātāju, tas norādīja, ka saskaņā ar pasūtījumā minētajiem noteikumiem, ja uzņēmums kāda iemesla dēļ nevar piegādāt konkrētu preci, tas to aizstāj ar citu pēc standarta un cenas līdzvērtīgu preci.

Birgita sazinājās ar Eiropas Patērētāju centru tīklu English, kurš viņai paskaidroja, ka noteikumi, kuri ļauj vienpusēji (neinformējot) mainīt piegādājamo preci, ir negodīgi. Ar tīkla atbalstu viņa galu galā saņēma atpakaļ izdoto naudu.

12. Cenas izmaiņas

Noteikumi, kas ļauj tirgotājam noteikt piegādes galīgo cenu vai to palielināt, nedodot patērētājiem iespēju lauzt līgumu, ja summa ir daudz lielāka, nekā bija paredzēts sākumā.

Piemērs no dzīves

Tomass parakstīja 5 gadu līgumu par sava jaunā mājokļa centrālapkures sistēmas apkopi. Pēc 18 mēnešiem viņš konstatēja, ka ir neparedzēti paaugstināta ikmēneša maksa. Lūgts sniegt paskaidrojumu, komersants norādīja uz līguma punktu, kurā uzņēmumam ir tiesības paaugstināt apkures sistēmas apkopes cenu, par to rakstiski brīdinot tikai vienu mēnesi iepriekš.

Tomass konsultējās ar savas valsts patērētāju apvienību un uzzināja, ka noteikums, kas ļauj komersantam palielināt pakalpojuma cenu, bet neļauj patērētājam lauzt līgumu, droši vien ir netaisnīgs. Tomass nolēma lauzt līgumu, nevis segt neparedzētas papildu izmaksas.

13. Līguma vienpusēja interpretācija

Noteikumi, ar kuriem saskaņā tikai komersantam vien ir tiesības interpretēt jebkuru līguma klauzulu un izlemt, vai prece vai pakalpojums atbilst līgumam.

Piemērs no dzīves

Kristīna pasūtīja personalizētu albumu ar sava bērna fotogrāfijām. Saņemot albumu, viņa atklāja, ka albuma vāks nav tādā krāsā, kādu viņa bija izvēlējusies. Viņa sūdzējās pārdevējam, bet viņš atteicās albumu izdrukāt no jauna. Viņš atsaucās uz pasūtījumā minētajiem noteikumiem, kur teikts, ka piegāde ir saskaņā ar līgumu, kad pārdevējs izlemj, ka tā ir.

Kristīna zināja, ka šādi noteikumi ir negodīgi, un uzstāja, lai tirgotājs izdrukātu albumu vēlreiz vai atdotu viņai atpakaļ samaksāto naudu. Atsaucoties uz savām tiesībām, viņa pēdīgi saņēma pārdrukāto albumu bez papildu maksas.

14. Tirgotājs ignorē savu darbinieku solīto

Noteikumi, ar kuru palīdzību tirgotājs mēģina nepildīt savu darbinieku dotos solījumus, vai uz šādiem solījumiem attiecas vēl citi nosacījumi.

Piemērs no dzīves

Džeiks veikalā iegādājās apavus. Viņam nebija laika tos pielaikot, bet pārdevēja apsolīja, ka, ja kurpes nederēs, viņš tās varēs atnest atpakaļ un apmainīt. Izrādījās, ka kurpes tiešām neder, tāpēc Džeiks tās aiznesa atpakaļ. Tomēr vadītājs atteicās tās apmainīt un parādīja dokumentu par pārdošanas nosacījumiem, kur bija īpaši norādīts, ka apmaiņa nav iespējama un ka, neraugoties uz veikala pārdevēja apgalvojumiem, spēkā bija tikai minētā dokumenta noteikumi.

Džeiks sazinājās ar Eiropas Patērētāju centru tīklu English, kas apstiprināja šī noteikuma netaisnīgumu. Ar centra palīdzību viņam drīz vien izdevās kurpes samainīt pret citu apavu pāri.

15. Saistību vienpusēja izpilde

Noteikumi, kas patērētājiem uzliek par pienākumu izpildīt visas savas saistības, lai arī komersants savas nepilda.

Piemērs no dzīves

Luīze abonēja informatīvu izdevumu ar biznesa preses apskatu. Viņai katru dienu bija jāsaņem preses apskats no visām ES valstīm angļu valodā. Tomēr dažkārt izdevums nepienāca 2 līdz 3 dienas un ne visas ziņas bija tulkotas angliski. Nākamajā mēnesī viņa saņēma tikai vienu izdevumu. Lai gan pakalpojums netika pienācīgi nodrošināts, viņa joprojām saņēma rēķinus par pilnu abonementu. Viņa lūdza piegādātāju samazināt cenu, lai viņai būtu jāmaksā tikai par faktiski saņemto pakalpojumu. Tomēr uzņēmums atteicās, norādot, ka saskaņā ar līgumu pakalpojumu var uz laiku pārtraukt, neatbrīvojot klientu no pienākuma maksāt.

Beigās iesaistījās valsts patērētāju organizācija; Luīzes maksa tika samazināta, un pakalpojumu sniedzējs bija spiests grozīt negodīgo līguma noteikumu.

16. Līgumu nodošana citiem komersantiem ar neizdevīgākiem nosacījumiem

Noteikumi, kas ļauj komersantam nodot līgumu bez patērētāja piekrišanas, neaizsargājot patērētāju no sliktākiem nosacījumiem.

Piemērs no dzīves

Karls pasūtīja jaunu virtuves iekārtu no uzņēmuma, kas solīja 10 gadu garantiju. Tas bija viens no izšķirošajiem faktoriem, kas noteica Karla izvēli. Virtuves iekārtai bija jābūt gatavai uzstādīšanai viņa dzīvoklī sešu nedēļu laikā. Kad beidzot pienāca noliktā diena, Karls ievēroja, ka strādnieki bija no cita uzņēmuma. Viņi apstiprināja, ka Karla līgums ticis nodots viņu uzņēmumam. Karls pa tālruni vēlējās noskaidrot, vai joprojām bija spēkā 10 gadu garantija. Jaunais uzņēmums paskaidroja, ka pašreizējā politika paredz parasto divu gadu garantiju un ka Karla līgums ar iepriekšējo uzņēmumu ļāva nodot viņu tiesības un pienākumus jaunajam uzņēmumam.

Karls vērsās pēc padoma valsts patērētāju apvienībā. Viņam pateica, ka noteikums, kas atļauj nodot līgumtiesības un saistības citam uzņēmumam, ir negodīgs un tāpēc spēkā neesošs, - ja tā rezultātā tiek samazināts garantijas laiks. Tāpēc Karlam joprojām bija tiesības uz 10 gadu garantiju no uzņēmuma, no kura viņš sākotnēji pasūtīja virtuves iekārtu. Pamatojoties uz patērētāju apvienības padomu, viņam izdevās no iepriekšējā uzņēmuma saņemt garantijas pagarinājumu, un tas arī apņēmās veikt nepieciešamo garantijas remontu.

17. Ierobežotas tiesības sākt tiesvedību

Noteikumi, kas ierobežo to, kā un kur patērētāji var sākt tiesvedību, un liek viņiem sniegt pierādījumus, lai arī par to atbild otrs līgumslēdzējs.

Piemērs no dzīves

Alēns iegādājās biļeti lidojumam no Parīzes uz Porto vasaras brīvdienās. Pa ceļam uz lidostu sabiedriskais transports, ar ko viņš brauca, iekļuva satiksmes sastrēgumā, kā dēļ viņš lidostā ieradās pusstundu par vēlu, un viņam nācās pirkt jaunu aviobiļeti, lai nonāktu ceļamērķī. Pēc divām nedēļām reģistrējoties Porto lidostā, viņš bija satriekts, uzzinot, ka viņa lidojums atpakaļ ir atcelts tādēļ, ka viņš nav izmantojis turpceļa biļeti. Viņam nebija citas izvēles kā vien iegādāties vēl vienu biļeti no tās pašas aviokompānijas. Kāpjot lidmašīnā, viņš informēja stjuartu, ka, tiklīdz kā atgriezīsies Francijā, viņš sāks tiesvedību, lai saņemtu kompensāciju. Stjuarts atbildēja, ka pēc aviokompānijas standarta noteikumiem viņš tiesvedību var sākt tikai Apvienotajā Karalistē, kur šai aviokompānijai ir galvenais birojs. Alēns rūpīgāk izlasīja noteikumus aviokompānijas tīmekļa vietnē, un patiešām - tur bija noteikums, ka to drīkst iesūdzēt tikai Apvienotās Karalistes tiesā.

Alēns sazinājās ar Eiropas Patērētāju centru tīklu English un uzzināja, ka noteikums, kurš ierobežo viņa likumīgās tiesības vērsties tiesā, ir negodīgs un spēkā neesošs, tāpēc viņš galu galā varēja ierosināt lietu Francijas tiesā. Viņš saņēma arī apstiprinājumu tam, ka noteikumu, kas paredz anulēt atpakaļceļa biļeti tikai tāpēc, ka turpceļa biļete nav izmantota, dažos gadījumos var uzskatīt par negodīgu.

Secinājums

Līguma noteikumiem, kuri saskaņā ar ES tiesībām ir negodīgi, nav juridiska spēka, un patērētājiem tie nav jāievēro. Ja negodīgais noteikums nav līguma būtisks elements, pārējie līguma noteikumi (izņemot negodīgo noteikumu) paliek spēkā. Tas nozīmē, piemēram, ka jums nebūs jāpārtrauc apmeklēt sporta zāli tikai tāpēc, ka viena klauzula līgumā ir negodīga.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

ES dalībvalstīm jāgādā, lai patērētāji zinātu, kā viņi var izmantot šīs tiesības saskaņā ar valsts likumiem. Ir jābūt arī procedūrām, kas liedz uzņēmumiem izmantot negodīgus noteikumus.

Eiropas Savienībā par ES patērētāju aizsardzības noteikumu izpildi atbild valsts iestādes čeština Eesti English . Ja uzskatāt, ka kāds komersants atkārtoti pārkāpj valsts likumus, ar kuriem tiek īstenoti ES noteikumi (arī pārrobežu situācijās), ziņojiet par to iestādēm.

Ja uzskatāt, ka kāds līguma noteikums ir netaisnīgs, varat lūgt padomu šādām organizācijām:

  • valsts patērētāju apvienībām čeština Eesti English , ja problēma ir valstī, kurā dzīvojat;
  • Eiropas Patērētāju centru tīklam (ECC-Net) English, ja ir pārrobežu strīds.
Sabiedriskās apspriešanas
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

Lūdziet padomu vai palīdzību savas valsts Eiropas Patērētāju centrā English

Lūdziet palīdzību vai padomu savas valsts patērētāju apvienībai čeština Eesti English