Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 02/09/2016

shopping

Ebamõistlikult kahjustavad lepingutingimused

Te ei ole võib-olla sellest teadlik, aga iga kord, kui te ostate ettevõtjalt toote või teenuse, astute te lepingulistesse suhetesse − kas klubi liikmeks hakkamisel, internetist autorehvide tellimisel, kodu soetamiseks hüpoteeklaenu võtmisel või isegi poest toiduainete ostmisel.

Kauplejate poolt kasutatavad lepingu tüüptingimused (olenemata sellest, kas neid nimetatakse „lepingutingimusteks" või moodustavad need osa üksikasjalikust lepingust, millele te peate ka tegelikkuses alla kirjutama, peavad olema õiglased.

Lepingutingimused peavad olema koostatud selges, arusaadavas, keeles. Võimalikke ebaselguseid tõlgendatakse teie kasuks.

Õiglus ja hea usk

ELi õiguse English kohaselt tähendavad õiglased lepingu tüüptingimused seda, et need ei tohi rikkuda õiguste ja kohustuste vahelist tasakaalu ühelt poolt tarbijate ja teiselt poolt müüjate ning tarnijate vahel.

Võimalikud ebamõistlikult kahjustavad tingimused

Lisaks üldistele „hea usu" ja „tasakaalu" nõuetele hõlmavad ELi eeskirjad loetelu eritingimustest, mida võidakse käsitada ebamõistlikult kahjustavatena. Kui eritingimused lepingus on ebamõistlikult kahjustavad, ei ole nad tarbijatele siduvad ja kaupleja ei saa neile tugineda.

Mõned olukorrad, mille puhul lepingutingimusi käsitatakse ELi eeskirjade kohaselt ebamõistlikult kahjustavatena:

1. Vastutus tarbija surma või vigastuse korral

Tingimused, mis välistavad/piiravad kaupleja vastutust juhul, kui tarbija sureb või saab vigastada kaupleja teguviisi või tegutsemata jätmise tõttu.

Näide

Sam sai kohaliku spordiklubi liikmeks. Kui ta tutvus lähemalt oma liitumislepinguga, sai ta oma üllatuseks teada, et spordiklubi ei võta vastutust mis tahes kahju või vigastuse eest, mis on põhjustatud asjaomaste ruumide ja varustuse kasutamisega.

Kontrollimise järel kinnitati talle riiklikust tarbijate ühendusest, et tingimus, mis välistab kaupleja vastutuse ei ole kehtiv. Pärast asjaomase riikliku õiguskaitseorgani uurimist, mis algatati Sami kaebuse põhjal, keelas kohus kauplejal sellise tingimuse kasutamist kõigis lepingutes.

2. Hüvitis juhul, kui kaupleja ei täida tingimusi

Tingimused, mis ebamõistlikult välistavad/piiravad tarbija õigusi saada hüvitist juhul, kui kaupleja ei täida omapoolseid lepingutingimusi.

Näide

Costas sõitis oma tüdruksõbraga pakettreisile Keeniasse. Ta maksis selle reisi eest 2000 eurot inimese kohta. Puhkus oli katastroof. Lend hilines 12 tundi. Kliimaseade hotellis ei töötanud üldse. Safarireis toimus, aga mitte selles pargis, mida neile oli lubatud. Lisaks sellele transporditi nad sellele reisile bussi, mitte lennukiga, nagu lubatud. Nad esitasid reisikorraldajale kaebuse ning taotlesid kokku 5000 euro hüvitamist (4000 eurot paketi eest ja 1000 eurot kaotatud aja ja saamata jäänud naudingu eest). Reisikorraldaja nõustus neile hüvitama vaid 1000 eurot, viidates lepingusättele, mille kohaselt on korraldaja vastutus piiratud 25% puhkusreisi kogumaksumusest.

Kui Costas konsulteeris kohalikult tarbijate ühendusega, siis öeldi talle, et lepingu nõuetekohase täitmata jätmise korral kaupleja vastutust piiravad tingimused on tõenäoliselt ebamõistlikult kahjustavad. Costas otsustas anda reisikorraldaja kohtusse, et rakendada oma õigusi.

Tutvuge ka oma õigustega, kui ostate počitniškega paketa.

3. Lepingust tagasiastumise klausel kaupleja kasuks

Tingimused, mis on siduvad tarbijale, kuid võimaldavad kauplejal teenuse pakkumisest loobuda vaid seetõttu, et see neile ei sobi.

Näide

Liese reisis palju ja otsustas palgata aedniku, kes käiks kaks korda nädalas tema muru niitmas ja lillepeenraid hooldamas. Kuid ühel suvekuul aednik ei ilmunud kohale ja lilled närbusid veepuuduse tõttu. Kui Liese esitas sellekohase kaebuse, siis aednik näitas talle lepingupunkti, mille kohaselt ta ei pidanud kohale tulema, kui ta oli liiga hõivatud teiste klientidega.

Liese väitis aednikule, et vastavalt internetist leitud teabele ei ole see lepingupunkt kehtiv. Seetõttu saavutasid nad aednikuga omavahelise kokkuleppe hävinud lillede hüvitamiseks ning samuti sai Liese aedniku ametliku kinnituse osutada oma teenuseid kaks korda nädalas.

4. Ühepoolne hüvitis tühistamise eest

Tingimused, mis võimaldavad kauplejal jätta tagasi maksmata ettemaksed juhul, kui tarbija tühistab lepingu, ilma et tarbijal oleksid samaväärsed õigused hüvitisele juhul, kui kaupleja tühistab lepingu.

Näide

Mary tellis oma uue korteri jaoks köögimööbli. Ta maksis 30% ettemaksu ning ettevõte tuli tema korterisse mõõte võtma. Mööbel pidi olema valmis ja sisse seatud 8 nädala jooksul.

Pärast kahe kuu möödumist helistas Mary müüjale ja talle öeldi, et kahjuks ei ole võimalik seda mööblit saada mitme kuu jooksul. Kuna Mary soovis kolida oma uude korterisse, siis ta tühistas lepingu, ostis teisest poest mööbli, mis oli juba laos olemas ja taotles oma ettemaksu tagasi saamist. Müüja keeldus ettemaksu tagastamast, viidates lepingutingimusele, mille kohaselt juhul, kui tarbija lepingu tühistab, on müüjal õigus ettemaks tagastamata jätta. Kui Mary tutvus lepinguga lähemalt, avastas ta, et kui müüja oleks otsustanud lepingu tühistada, ei oleks tal olnud õigust samaväärsele hüvitisele.

Mary võttis ühendust riikliku tarbijate ühendusega, kust talle öeldi, et tema lepingutingimus oli selgelt ebamõistlikult kahjustav. Seepärast võttis Mary uuesti müüjaga ühendust ja viitas oma konsulteerimisele õigusala ekspertidega tarbijate ühenduses. Tal õnnestus saada oma ettemaks tagasi.

5. Ülemäärane hüvitis

Lepingutingimused, mille kohaselt nõutakse tarbijalt, kes ei täida oma kohustust, ebamõistlikult suure hüvitise maksmist.

Näide

Tom rentis auto Malaga lennujaamas. Ta pidi selle tagastama 3 päeva pärast täispaagiga. Tagastamise päeval sattus ta teel lennujaama liiklusõnnetusest põhjustatud ummikusse. Tom ei soovinud kulutada täiendavalt aega kütusepaagi täitmisele, kuna see oleks tähendanud lennust maha jäämist. Ta tagastas auto pooltühja paagiga. Kui ta koju tagasi jõudis selgus, et ta pidi maksma 45 eurot kütuse eest ning 150 eurot trahvi auto tühja kütusepaagiga tagastamise eest.

Tom võttis ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga English ning talle öeldi, et selliste ebaproportsionaalselt kõrgete trahvide määramine on ebamõistlikult kahjustav. Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku abil, tagastas rendiettevõtja Tomile 100 eurot.

6. Ühepoolne tühistamise

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal lepingu ühepoolselt lõpetada, kuid mille kohaselt tarbijal ei ole samu õigusi.

Näide

Cristina tellis moedisainerilt pulmakleidi. Kaks nädalat enne pulmi pidi ta disaineriga kohtuma, et teha viimane kleidiproov. Kui Cristina helistas kohtumise kokkuleppimiseks ütles moedisainer talle, et ta oli lepingu lõpetanud, ilma et ta oleks esitanud ühtegi mõistlikku põhjendust.

Cristina konsulteeris oma juristist sõbraga, kas disainer tohtis ikka niisama lepingut lõpetada. Tema sõber selgitas talle, et see oli selgelt ebamõistlikult kahjustav lepingutingimus, kuna see ei võimaldanud Cristinale sama õigust lepingu lõpetamiseks. Cristina sõber helistas moedisainerile ja selgitas õiguslikku olukorda. Moedisainer võttis Cristinaga ühendust ja nad leppisid kokku kleidiproovi toimumise ajas. Tema kleit sai valmis vahetult enne pulmi.

7. Tühistamine lühikese etteteatamisega

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal määratlemata lõppkuupäevaga lepingu lõpetada lühikese etteteatamisega, välja arvatud juhul, kui see on täielikult põhjendatud.

Näide

Nathaliel oli leping väikese kohaliku internetiteenuse pakkujaga, mille lõppkuupäev oli määratlemata. Ühel päeval sai ta e-kirja, milles teavitati teda sellest, et tema leping lõpetatakse alates järgmisest nädalast. Nathalie helistas teenuseosutajale ja palus selgitust, kuid see ei esitanud talle ühtegi mõistlikku põhjendust lepingu lõpetamiseks sellise lühikese etteteatamisajaga.

Nathalie võttis ühendust tarbijate ühendusega, kust talle öeldi, et tõenäoliselt on selline lepingutingimus ebamõistlikult kahjustav. Seepärast võttis ta uuesti ühendust internetiteenuse osutajaga ning tal õnnestus saada oma internetitellimuse piisav pikendamine selleks, et tal oleks aega vahetada teenusepakkujat.

8. Tähtajaliste lepingute automaatne pikendamine

Lepingutingimused, mille kohaselt tarbija peab teatama kavatsusest sellised lepingud lõpetada, kuid mille puhul on selleks ettenähtud tähtaeg ebamõistlikult varajane.

Näide

Markil oli üheaastane mobiiltelefoni leping, mille ta lõpetas 10 kuud tagasi. Tema naine vahetas hiljuti mobiilsideoperaatorit, valides operaatori, mis pakkus väga atraktiivseid kobarpakette ja tasuta kõnesid oma võrgus. Mark otsustas uue operaatori valida nii pea, kui tema leping lõpeb. Ta kontrollis oma lepingut ja leidis, et juhul, kui ta sooviks seda lõpetada, peaks ta sellest ette teatama 6 kuud. Kuna ta ei olnud seda teinud, oleks tema leping automaatselt pikenenud ühe aasta võrra.

Mark oli pettunud ja ta otsustas võtta ühendust riikliku tarbijate ühendusega. Asjaomane ühendus ütles talle, et mobiilioperaatori selline nõue oli ebamõistlikult kahjustav. Tarbijate ühendus soovitas tal asja kohtusse anda juhul, kui ettevõtja püüaks seda ebaõiglaselt kahjustavat tingimust jõustada.

9. Varjatud tingimused

Tingimused, mis on tarbijate suhtes siduvad isegi juhul, kui nad ei olnud neist enne lepingule allakirjutamist teadlikud.

Näide

Monika üüris korteri 3-aastase lepingu alusel. Kuid vaid korterisse sissekolimise järel sai ta teada, et ta pidi kasutama puhastusteenust, mille eest ta pidi lisaks üürile veel 100 eurot juurde maksma. Kindlasti oli lepingus punkt, mis viitas puhastusteenuseid käsitlevale dokumendile. Kuid Monikale ei olnud seda dokumenti kunagi antud.

Monika uuris asja Internetis ja leidis, et sellised varjatud lepingutingimused on ebamõistlikult kahjustavad. Ta teavitas korteri omanikku asjaolust, et selline täiendav kohustus ei olnud õiglane, kuna teda sellest enne lepingule alla kirjutamist ei teavitatud. Monika saavutas lõpuks selle, et ta ei pidanud seda täiendavat määratud tasu maksma.

10. Ühepoolsed lepingumuudatused

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal lepingut ühepoolselt muuta, välja arvatud juhul, kui lepingus on märgitud selleks asjakohane põhjus.

Näide

Pavel võttis pangast laenu uut auto ostmiseks. 8 kuu pärast avastas ta, et tema igakuised maksed olid suurenenud.

Kui ta lepingut lähemalt vaatles, avastas ta selles tingimuse, mille kohaselt pank võib ühepoolselt intressimäära muuta, ilma et Pavelil oleks võimalus asjaomane leping lõpetada.

Ta võttis nõu saamiseks ühendust oma kohaliku tarbijate ühendusega. Tarbijate ühendusest öeldi talle, et kuna puudus klausel, mille kohaselt Pavel oleks saanud lepingu lõpetada, siis lepingutingimus, mille kohaselt pank sai oma intressimäära tõsta, oli ebamõistlikult kahjustav. Tarbijate ühendus soovitas Pavelil kõrgemat intressimäära mitte maksta ning esitada neile asjakohane ametlik kaebus juhul, kui pank keelduks ebamõistlikult kahjustava lepingutingimuse läbivaatamisest. Pavel järgis nende nõuannet ja asjaomast klauslit lepingus muudeti.

11. Ühepoolsed muudatused toote või teenuse puhul

Tingimused, mis võimaldavad kauplejal teha ühepoolseid muudatusi toote või teenuse puhul ilma asjakohase põhjuseta.

Näide

Birgit tellis vannitoaplaadid oma renoveeritava vannitoa jaoks. Ta valis valge ja sinise triibuga plaadid. 4 nädala pärast toimetati plaadid kohale, kuid need olid lihtsad valged triipudeta matid plaadid. Kui ta tarnijaga ühendust võttis, viitas viimane sellele, et tellimusel esitatud tingimuste kohaselt oli ettevõtjal õigus asendada toode juhul, kui tal ei olnud võimalik seda mis tahes põhjusel tarnida, samaväärse standardi ja väärtusega tootega.

Birgit võttis ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga English ning talle öeldi, et selliseid ühepoolseid muudatusi võimaldavad tingimused tarnitava toote puhul on ebaõiglased. Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku abiga sai Birgit lõpuks oma raha tagasi.

12. Hinnamuutused

Tingimused, mille kohaselt kaupleja saab määrata lõpphinna tarnimise ajal või tõsta seda ilma, et tarbijatel oleks võimalus lepingut lõpetada juhul, kui hind on palju kõrgem, kui algselt kokku lepitud.

Näide

Thomas kirjutas alla 5-aastasele lepingule oma uue maja keskküttesüsteemi hoolduseks. 18 kuu pärast avastas ta, et igakuine tasu oli ootamatult suurenenud. Kui ta palus selgitust, viitas kaupleja lepinguklauslile, mille kohaselt on ettevõtjal õigus küttesüsteemi hooldamise eest hindu tõsta, teatades sellest kirjalikult ette vaid 1 kuu.

Thomas võttis ühendust riikliku tarbijate ühendusega, kust talle öeldi, et selline tingimus, mille kohaselt saab kaupleja tõsta teenuse osutamise hinda, ilma et tarbijal oleks võimalik lepingut lõpetada, on tõenäoliselt ebamõistlikult kahjustav. Thomas otsustas lepingu lõpetada, et mitte teha ettenägematuid lisakulusid.

13. Lepingu ühepoolne tõlgendamine

Tingimused, mille puhul vaid kauplejal on õigus mis tahes lepinguklausleid tõlgendada ning otsustada selle üle, kas toode või teenus vastab lepingutingimustele.

Näide

Krisztina tellis spetsiaalse fotoalbumi oma lapse piltidega. Kui ta sai fotoalbumi kätte, avastas ta, et selle kaas ei vastanud tema valitud värvidele. Ta esitas müüjale asjakohase kaebuse, kuid see keeldus tema fotoalbumi uuesti trükkimisest. Müüja viitas tellimuses esitatud tingimustele, mille kohaselt on tellimus lepinguga vastavuses juhul, kui müüja nii otsustab.

Krisztina teadis, et sellised tingimused on ebamõistlikud ning nõudis, et kaupleja trükiks tema albumi uuesti või annaks talle raha tagasi. Oma õigustele viitamise tulemusel trükiti lõpuks tema album uuesti täiendavate kuludeta.

14. Kaupleja personali väidetest mitte kinni pidamine

Tingimused, mille kohaselt kaupleja püüab hoida kõrvale oma töötajate poolt võetud kohustustest või juhud, mil selliste kohustuste suhtes kehtivad teised tingimused.

Näide

Jake ostis poest mõned jalatsid. Tal ei olnud aega neid jalga proovida, kuid poemüüja ütles talle, et kui suurus ei sobi, siis ta saab need ümber vahetada. Suurus ei olnud tõesti õige ja Jake viis jalatsid tagasi. Kuid juhataja keeldus neid vahetamast ja näitas talle kirjalikku dokumenti müügitingimuste kohta, milles oli konkreetselt märgitud, et ümbervahetamine ei ole võimalik ning olenemata sellest, mida poemüüja ütles, kehtivad vaid dokumendis sisalduvad eeskirjad.

Jake võttis ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga English, mis kinnitas talle, et see tingimus on ebamõistlik. Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku abiga sai ta peagi oma jalatsid vahetatud teiste vastu.

15. Ühepoolne kohustuste täitmine

Tingimused, mis kohustuvad tarbijaid täitma kõiki nende kohustusi, samal ajal kui kaupleja neid ei järgi.

Näide

Louise tellis ettevõtlusalaste pressiülevaadete uudiskirja. Ta pidi iga päev saama ingliskeelseid ettevõtlusalaseid pressiülevaateid kõigist ELi liikmesriikidest. Kuid vahepeal ei saanud ta kahe või kolme päeva jooksul ühtegi uudiskirja ning mitte kõik uudised ei olnud tõlgitud inglise keelde. Järgmisel kuul sai ta vaid ühe uudiskirja. Kuigi teenus ei toiminud nõuetekohaselt, esitati talle ikka arveid täieliku uudiskirja tellimuse eest. Ta palus tarnijal hinda alandada, et ta saaks maksta vaid nende päevade eest, mil ta ka tegelikult teenust sai. Ettevõtja keeldus sellest, viidates lepingule, mille kohaselt teenus võis olla ajutiselt häiritud, kuid mille eest tarbija pidi siiski oma maksekohustusi jätkuvalt täitma.

Lõpuks sekkus sellesse küsimusse riiklik tarbijaorganisatsioon. Louise'i makstavat tasu vähendati ja teenuseosutaja pidi muutma oma ebaõiglaselt kahjustavat tingimust lepingus.

16. Lepingute ülekandmine teistele kauplejatele vähemsoodsate tingimustega

Lepingutingimused, mis võimaldavad kauplejal lepingut tarbijapoolse nõusolekuta üle kanda ning mis muudavad tarbija jaoks tingimusi halvemaks.

Näide

Karl tellis uue köögi ettevõtjalt, kes lubas talle anda „ 10-aastase garantii". See oli tema jaoks üheks otsustavaks teguriks. Köök pidi tema korterisse paigaldatama kuue nädala jooksul. Kui paigaldamispäev viimaks kätte jõudis, märkas Karl, et töötajad olid hoopis teisest ettevõttest. Ta küsis neilt selle kohta ja talle kinnitati, et tema leping oli üle antud teisele ettevõttele. Karl helistas, et kontrollida, kas 10-aastane garantii ikka kehtis. Uus ettevõte selgitas, et nemad annavad tavapärase kaheaastase garantii ning et Karli leping andis esimesele ettevõttele õiguse kanda õigused ja kohustused üle teisele ettevõttele.

Karl otsis abi oma riiklikult tarbijate ühenduselt. Talle öeldi, et lepinguliste õiguste ja kohustuste ülekandmist võimaldav klausel oli ebamõistlikult kahjustav ning seega, kehtetu, kui sellega kaasnes lühem garantii. Seega oli Karlil jätkuvalt õigus 10-aastasele garantiile suhetes ettevõttega, millelt ta oli algselt köögi tellinud. Tarbijaühenduse soovitusel sai ta garantiipikenduse varasemalt ettevõttelt, mis oli kohustatud talle pakkuma vajalikke müügijärgseid teenuseid.

17. Piiratud õigused õiguslike meetmete võtmiseks

Tingimused, mis piiravad seda, kuidas ja kus saavad tarbijad võtta õiguslikke meetmeid ning mis kohustavad neid esitama tõendeid, mis on lepingu teise osapoole kohustuseks.

Näide

Alain ostis suvepuhkuse veetmiseks lennupileti Pariisist Portosse. Teel lennujaama tekkisid viivitused ühistranspordis ja ta jäi lennujaama 30 minutit hiljaks ning pidi lõpuks ostma uue lennupileti oma puhkuse sihtkohta jõudmiseks. Kui ta kaks nädalat hiljem registreeris end Portos tagasilennule, siis sai ta oma üllatuseks teada, et tema tagasilend oli tühistatud põhjusel, et ta ei olnud kasutanud esimese suuna piletit. Tal ei jäänud muud üle, kui osta samalt lennuettevõtjalt uus pilet. Pardaleminekul teavitas ta lennuteenindajat sellest, et nii pea kui ta Prantsusmaale tagasi jõuab, alustab ta kohtumenetlust hüvitise saamiseks. Lennusaatja ütles talle, et lennuettevõtja standardtingimuste kohaselt saab ta õiguslikke meetmeid võtta vaid Ühendkuningriigis, kus asjaomane lennuettevõtja asus. Alain luges ettevõtja veebisaidilt asjaomaseid tingimusi ja avastas tõepoolest tingimuse, mille kohaselt sai õiguslikke meetmeid võtta vaid Ühendkuningriigi kohtus.

Alain võttis ühendust Euroopa tarbijakeskuste võrgustikuga English, kust talle öeldi, et tingimus, mis piirab tema seaduslikku õigust võtta õiguslikke meetmeid, on ebamõistlikult kahjustav ja kehtetu, nii et ta võis asja anda siiski Prantsusmaa kohtusse. Ta sai samuti teavet selle kohta, et tingimust, mille kohaselt tühistatakse tagasilennu pilet vaid seetõttu, et esimese suuna piletit ei ole kasutatud, võib teatavatel juhtudel käsitada ebamõistlikult kahjustava tingimusena.

Tagajärjed

Lepingutingimused, mis on ELi õiguse kohaselt ebamõistlikult kahjustavad, ei oma tarbijate suhtes õiguslikku ega siduvat jõudu. Kui ebaõiglaselt kahjustav lepingutingimus ei ole oluline lepingu element, jääb leping ülejäänud osas (välja arvatud ebamõistlikult kahjustav tingimus) kehtima. See tähendab näiteks seda, et te ei pea loobuma oma spordiklubi liikmelisusest vaid seetõttu, et üks lepinguklausel on ebamõistlikult kahjustav.

Õiguskaitsevahendid

ELi liikmesriigid peavad tagama, et tarbijad teaksid, kuidas neid õigusi riikliku õiguse kohaselt kasutada ning liikmesriigid peavad olema kehtestanud menetlused, mis hoiaksid ära ebamõistlikult kahjustavate tingimuste kasutamise ettevõtjate poolt.

Kõikjal ELis vastutavad riiklikud ametiasutused ELi tarbijakaitse-eeskirjade rakendamise eest. Kui leiate, et konkreetne kaupleja on korduvalt rikkunud ELi tarbijakaitse-eeskirju rakendavaid riiklikke õigusakte, sealhulgas ka piiriülesel tasandil, peaksite neid sellest teavitama.

Kui leiate, et konkreetsed lepingutingimused on ebamõistlikult kahjustavad, saate otsida abi:

Avalikud arutelud
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Küsige abi ja nõuandeid

Küsige abi või nõu oma riigi Euroopa tarbijakeskuselt English