Sti

Opdateret : 02/09/2016

shopping

Urimelige kontraktvilkår

Du er muligvis ikke klar over det, men hver gang du køber et produkt eller en tjeneste fra en erhvervsdrivende, indgår du en kontrakt - hvad enten det drejer sig om medlemsskab i et fitnesscenter, onlinebestilling af bildæk, optagelse af lån til et hus eller bare almindelige indkøb fra supermarkedet.

De standardaftalevilkår, som erhvervsdrivende anvender, skal være rimelige, uanset om de kaldes "aftalevilkår" eller er en del af en detaljeret kontrakt, som kræver din underskrift.

Aftalevilkår skal være skrevet i almindeligt og letforståeligt sprog. Eventuelle tvetydigheder vil blive tolket til din fordel.

Rimelighed og god tro

Ifølge EU-lovgivningen English må standardkontraktvilkår ikke skabe en skævhed i rettigheder og pligter for forbrugerne på den ene side og erhvervsdrivende på den anden side.

Potentielt urimelige kontraktvilkår

Udover det generelle krav om god tro og balance indeholder EU-reglerne čeština Deutsch Ελληνικά español Eesti suomi français hrvatski magyar italiano Lietuvių Latviešu Malti Nederlands polski português română Slovenčina Slovenščina svenska English en liste over vilkår, der kan betragtes som urimelige. Hvis specifikke vilkår i en kontrakt er urimelige, er de ikke bindende for forbrugeren, og den erhvervsdrivende kan ikke støtte sig til dem.

Her er nogle eksempler på situationer, hvor kontraktvilkår kan betragtes som urimelige i henhold til EU-reglerne:

1. Ansvar ved legemsbeskadigelse eller død

Vilkår, som udelukker eller begrænser den erhvervsdrivendes ansvar, hvis en forbruger dør eller beskadiges legemligt pga. en handling eller udeladelse fra den erhvervsdrivendes side.

Sagseksempel

Sam blev medlem i det lokale fitnesscenter. Da han kiggede lidt nærmere på sin medlemsskabsaftale, blev han overrasket over, at fitnesscentret ikke påtog sig noget ansvar for skader, når de skyldtes brugen af dets faciliteter og udstyr.

Da han forhørte sig om det hos sin nationale forbrugerorganisation, fik han at vide, at den erhvervsdrivendes frasigelse af ansvaret rent faktisk ikke var gyldig. Efter den ansvarlige nationale myndighed havde undersøgt sagen, som var blevet indledt på Sams foranledning, forbød en domstol den erhvervsdrivende at anvende et sådant vilkår i sine aftaler.

2. Erstatning, hvis en erhvervsdrivende ikke leverer

Vilkår, der på uhensigtsmæssig vis udelukker eller begrænser forbrugerens ret til kompensation, hvis den erhvervsdrivende ikke overholder sin del af aftalen.

Sagseksempel

Costas tog på en pakkeferie med sin kæreste til Kenya og betalte 2 000 euro for det. Ferien var en katastrofe. Flyet blev forsinket med 12 timer. Klimaanlægget på hotellet virkede overhovedet ikke. Safarituren fandt sted, men ikke i den park de var blevet lovet. Samtidig blev de transporteret dertil med bus i stedet for fly. De klagede til rejsearrangøren og bad om en kompensation på samlet 5 000 euro (4 000 euro for prisen for pakken og 1 000 euro for tabt tid og fornøjelse). Rejsearrangøren ville gå med til at give dem 1 000 euro og henviste til en bestemmelse i aftalen, der begrænsede arrangørens ansvar til 25 % af feriens samlede omkostninger.

Costas forhørte sig hos sin lokale forbrugerorganisation, og de fortalte ham, at vilkår, der på uhensigtsmæssig vis begrænser den erhvervsdrivendes ansvar i tilfælde af mangelfuld opfyldelse af aftaleforpligtelserne, sandsynligvis må anses for urimelige. Costas besluttede at anlægge sag mod rejsearrangøren for at gøre sine rettigheder gældende.

Se dine rettigheder, hvis du køber en pakkeferie hrvatski Latviešu Malti Lietuvių suomi čeština română Ελληνικά español Deutsch Slovenščina Eesti italiano Slovenčina português magyar polski svenska Nederlands English .

3. Sikkerhedsklausul til fordel for den erhvervsdrivende

Vilkår, som er bindende for forbrugeren, men gør det muligt for den erhvervsdrivende at undgå at levere en ydelse, blot fordi det passer denne.

Sagseksempel

Liese rejste meget og besluttede at hyre en gartner til at komme to gange om ugen for at passe hendes græsplæne og blomsterbed. Men om sommeren kom gartneren ikke i en måned, og blomsterne gik ud, fordi de ikke fik vand. Da Liese klagede, viste gartneren hende et vilkår i aftalen, der tillod ham ikke at komme, hvis han havde for meget arbejde for andre kunder.

Liese fortalte gartneren, at klausulen ikke var lovlig ifølge de oplysninger, hun havde fundet på internettet - og det lykkedes hende på den måde at aftale en kompensation for de mistede blomster og få en formel aftale med gartneren om, at han skulle komme to gange om ugen.

4. Ensidig kompensation for opsigelse

Vilkår, som tillader den erhvervsdrivende at beholde forudbetalte beløb, hvis forbrugeren opsiger aftalen, uden at der gives tilsvarende godtgørelse til forbrugeren, når den erhvervsdrivende opsiger aftalen.

Sagseksempel

Mary bestilte nyt køkken til sin nye lejlighed. Hun betalte på forhånd et depositum på 30 %, og firmaet kom og tog mål i hendes lejlighed. Det var meningen, at køkkenet skulle være monteret og klar inden 8 uger.

Efter to måneder ringede Mary til sælgeren og fik at vide, at det desværre ikke ville være muligt at levere køkkenet før om flere måneder. Da Mary gerne ville flytte ind i sin nye lejlighed, opsagde hun aftalen, købte et køkken, som var på lager i en anden butik, og bad om at få refunderet sit depositum. Sælgeren nægtede at tilbagebetale depositumet og henviste til et vilkår i aftalen, som foreskrev, at sælgeren havde ret til at beholde depositumet, hvis kunden opsagde aftalen. Da Mary kiggede lidt nærmere på aftalen, opdagede hun, at hun ikke ville have haft ret til en tilsvarende godtgørelse, hvis sælgeren havde opsagt aftalen.

Mary forhørte sig hos sin nationale forbrugerorganisation, som kunne oplyse, at denne aftaleklausul helt klart var urimelig. Mary kontaktede derfor sælgeren igen, henviste til sin kontakt med de juridiske eksperter i forbrugerorganisationen, hvorefter det lykkedes hende at få refunderet sit depositum.

5. Uforholdsmæssig stor godtgørelse

Vilkår, som kræver, at en forbruger, der ikke opfylder en forpligtelse, betaler en urimeligt stor godtgørelse.

Sagseksempel

Tom lejede en bil i Malagas lufthavn. Han skulle tilbagelevere den med en fuld tank 3 dage senere. På tilbageleveringsdagen var der en trafikprop på vejen til lufthavn pga. en ulykke. Tom ville helst undgå at spilde yderligere tid på at tanke bilen op, da det kunne betyde, at han ikke nåede sit fly. Han leverede bilen tilbage med tanken halvt fyldt. Da han kom hjem, så han, at det havde kostet ham 45 euro for benzinen plus et gebyr på 150 euro for at aflevere bilen med tom tank.

Tom kontaktede netværket af europæiske forbrugercentre English og fik at vide, at det var urimeligt at pålægge sådanne uforholdsmæssigt store gebyrer. Med støtte fra forbrugernetværket lykkedes det ham at få firmaet til at tilbagebetale 100 euro.

6. Ensidig opsigelse

Vilkår, som tillader en erhvervsdrivende at opsige en aftale ensidigt, uden at forbrugeren har ret til det samme.

Sagseksempel

Cristina bestilte en bryllupskjole fra en tøjdesigner. To uger inden brylluppet skulle hun mødes med designeren for at prøve kjolen en sidste gang. Da hun ringede for at lave en aftale, sagde han, at han havde opsagt deres aftale uden at give en reel begrundelse.

Cristina forhørte sig hos en ven, der var jurist, om designeren sådan uden videre kunne opsige aftalen. Hendes ven forklarede, at der helt klart var tale om et urimeligt vilkår, fordi aftalen ikke gav Cristina samme opsigelsesret. Hendes ven ringede til designeren og forklarede de juridiske forhold. Designeren kontaktede Cristina, og de fik aftalt en prøvning af kjolen. Den blev lige akkurat klar til brylluppet.

7. Opsigelse med kort varsel

Vilkår, som tillader en erhvervsdrivende at opsige en aftale på ubestemt tid med kort varsel, undtagen når dette er fuldstændig berettiget.

Sagseksempel

Nathalie havde en aftale med en lille lokal internetudbyder uden fastsat udløbsdato. En dag modtog hun en e-mail om, at aftalen ville blive opsagt fra og med ugen efter. Hun ringede til udbyderen og bad om en forklaring, men denne kunne ikke give nogen årsag til, at aftalen blev opsagt med så kort varsel.

Nathalie kontaktede en forbrugerorganisation og fik at vide, at et sådant vilkår sandsynligvis var urimeligt. Hun kontaktede derfor internetudbyderen igen, og det lykkedes hende at få forlænget sit internetabonnement tilstrækkeligt længe til, at hun kunne skifte til en anden udbyder.

8. Automatisk forlængelse af aftaler med begrænset varighed

Vilkår, som pålægger forbruger at give udtryk for sit ønske om at opsige en aftale, men hvor fristen herfor ligger urimelig tidligt

Sagseksempel

Mark havde et 1-årigt mobilabonnement, som han havde indgået 10 måneder før. Hans kone havde kort forinden skiftet til et nyt mobiltelefonselskab, som tilbød en meget attraktiv pakke og gratis opkald inden for deres net. Mark besluttede at skifte til denne nye operatør, så snart hans aftale udløb. Han undersøgte sin aftale og fandt ud af, at han skulle have givet sin opsigelse med 6 måneders varsel. Eftersom han ikke havde gjort dette, ville hans aftale være blevet forlænget automatisk med endnu et år.

Det var Mark skuffet over, og han besluttede at kontakte sin nationale forbrugerorganisation. De oplyste ham om, at det var urimeligt, at mobilselskabet krævede så lang opsigelsesfrist. De rådede ham til at anlægge sag, hvis virksomheden fastholdt den urimelige frist.

9. Skjulte vilkår

Vilkår, som er bindende for forbrugeren, men som denne sandsynligvis ikke kan have kendt til ved indgåelse af aftalen.

Sagseksempel

Monika indgik en 3-årig lejekontrakt på en lejlighed. Men det var først, da hun flyttede ind, at hun fandt ud af, at hun var forpligtet til at bruge et rengøringsfirma, som kostede 100 euro om måneden oven i huslejen. Det viste sig da også, at der var en klausul i kontrakten, der henviste til et dokument om rengøringen. Men Monika havde aldrig fået udleveret det dokument.

Monika søgte på internet og fandt ud af, at "skjulte" vilkår af denne type betragtes som urimelige. Hun meddelte ejeren af lejligheden, at hun ikke mente, at denne ekstraforpligtelse var rimelig, eftersom hun ikke var blevet informeret om den, inden hun underskrev kontrakten - og det lykkedes hende til sidst at slippe for denne faste udgift.

10. Ensidige ændringer af aftalen

Vilkår, som tillader en erhvervsdrivende at ændre kontraktvilkår ensidigt, medmindre der i aftalen er anført gyldige grunde for det.

Sagseksempel

Pavel optog et lån i sin bank for at købe en ny bil. Efter 8 måneder opdagede han, at det månedlige afdrag var steget.

Da han kiggede nærmere på aftalen, opdagede Pavel et vilkår, der gav banken ret til ensidigt at ændre renten uden at give Pavel mulighed for at opsige aftalen.

Han kontaktede den lokale forbrugerorganisation for at få rådgivning. De kunne oplyse, at der var tale om et urimeligt vilkår, eftersom der ikke var nogen klausul i aftalen, der gav Pavel ret til at opsige den. De anbefalede ham ikke at betale den forhøjede rente og indgive en officiel klage til banken, hvis banken nægtede at revidere det urimelige vilkår - Pavel fulgte deres råd og fik ændret klausulen i aftalen.

11. Ensidige ændringer af produktet eller tjenesteydelsen

Vilkår, som tillader den erhvervsdrivende at ændre produktet eller tjenesteydelsen ensidigt og uden gyldig grund.

Sagseksempel

Birgit bestilte nye fliser til sit renoverede badeværelse. Hun valgte fliser med hvide og blå striber. Efter fire uger blev fliserne leveret, men det var almindelige mathvide fliser uden striber. Da hun kontaktede leverandøren, påpegede denne, at virksomheden i henhold til aftalevilkårene havde ret til at erstatte en vare med en af tilsvarende værdi og standard, hvis den af en eller anden grund ikke kunne levere den pågældende vare.

Birgit kontaktede netværket af europæiske forbrugercentre English og fik at vide, at der var tale om urimelige aftalevilkår, når disse gør det muligt ensidigt at ændre det produkt, der leveres. Med hjælp fra netværket af europæiske forbrugercentre fik hun til sidst sine penge tilbage.

12. Ændring af priser

Vilkår, som gør det muligt for den erhvervsdrivende at fastsætte prisen på leveringstidspunktet eller sætte den op uden at give forbrugeren mulighed for at opsige aftalen, hvis beløbet er meget højere en oprindeligt aftalt.

Sagseksempel

Thomas indgik en 5-årig aftale om vedligeholdelse af centralvarmeanlægget i sit nye hus. Efter 18 måneder fandt han ud af, at prisen pr. måned uventet var steget. Da han bad om en forklaring, henviste den erhvervsdrivende til en klausul i kontrakten, hvorunder virksomheden forbeholdt sig "ret" til at sætte prisen for vedligeholdelsen op med skriftligt varsel på blot én måned.

Thomas forhørte sig hos sin nationale forbrugerorganisation, som kunne oplyse, at et vilkår, der tillader den erhvervsdrivende at sætte prisen op for en tjenesteydelse uden at give forbrugeren mulighed for at opsige kontrakten, sandsynligvis var urimeligt. Thomas besluttede at opsige aftalen i stedet for at betale de uforudsete ekstraomkostninger.

13. Ensidig fortolkning af aftalen

Vilkår, der giver den erhvervsdrivende ret til alene at fortolke aftalens klausuler og afgøre, om produktet eller tjenesten opfylder aftalens vilkår.

Sagseksempel

Krisztina bestilte en personlig fotobog med billeder af sit barn. Da bogen blev leveret, var dens forside ikke i den farve, hun havde valgt. Hun klagede til sælgeren, men han nægtede at trykke bogen igen. Han henviste til aftalevilkårene i bestillingen og sagde, at han som sælger afgjorde, om den leverede vare var i overensstemmelse med kontrakten.

Krisztina vidste, at sådanne vilkår var urimelige, og insisterede på, at sælgeren trykte bogen igen eller gav hende pengene tilbage. Ved at henvise til sine rettigheder fik hun til sidst trykt bogen igen, uden at det kostede ekstra.

14. Når den erhvervsdrivende ikke holder personalets løfter

Vilkår, som en erhvervsdrivende bruger til at undgå forpligtelser, som dennes personale har indgået, eller hvor sådanne forpligtelser er underlagt andre betingelser.

Sagseksempel

Jake købte nogle sko i en forretning. Han havde ikke tid til at prøve dem, men butiksassistenten sagde, at han kunne få dem byttet, hvis størrelsen var forkert. Skoene viste sig at have den forkerte størrelse, så Jake ville levere dem tilbage. Men bestyreren nægtede at bytte varen og viste ham et dokument med salgsbetingelserne, som specifikt angav, at det ikke var muligt at får varen byttet, og at det uanset de løfter, som måtte være givet af butiksassistenter, var reglerne i dokumenterne, der var gældende.

Jake kontaktede netværket af europæiske forbrugercentre English, som bekræftede, at der var tale om et urimeligt vilkår. Med forbrugercentrenes hjælp lykkedes det inden for kort tid at få byttet skoene.

15. Ensidig overholdelse af forpligtelser

Vilkår, der forpligter forbrugeren til at opfylde alle sine forpligtelser, selvom den erhvervsdrivende ikke overholder sine.

Sagseksempel

Louise abonnerede på et nyhedsbrev med en erhvervspresseoversigt. Det var meningen, at hun skulle modtage en erhvervspresseoversigt fra alle EU-lande på engelsk hver dag. Men nogle gange kom der ikke noget nyhedsbrev i 2-3 dage, og det var ikke alle nyhederne, der var oversat til engelsk. Den næste måned modtog hun kun et nyhedsbrev. Selvom tjenesten ikke fungerede ordentligt, modtog hun stadig regninger på det fulde beløb for abonnementet. Hun bad leverandøren om at sætte prisen ned, så hun kun skulle betale for de dage, hvor hun havde modtaget nyhedsbrevene. Det nægtede virksomheden imidlertid og påpegede, at tjenesten i henhold til aftalen kunne afbrydes midlertidigt, uden at det fritog kunden fra sin betalingsforpligtelse.

Til sidst greb den nationale forbrugerorganisation ind: Louises betaling blev sat ned, og udbyderen blev tvunget til at ændre de urimelige vilkår i aftalen.

16. Overdragelse af aftaler til andre erhvervsdrivende til mindre gunstige betingelser

Vilkår, som tillader en erhvervsdrivende at overdrage en kontrakt uden forbrugerens samtykke, og som kan gøre forbrugerens aftale dårligere.

Sagseksempel

Karl bestilte et nyt køkken fra et firma, som lovede "10 års garanti". Det var en af de afgørende faktorer for ham. Køkkenet skulle installeres i hans lejlighed inden for 6 uger. Da dagen kom, bemærkede Karl, at håndværkerne var fra et andet firma. Han spurgte dem, og de bekræftede, at hans kontrakt var blevet overdraget til deres firma. Karl ringede for at få bekræftet, at han stadig havde 10 års garanti. Det nye firma forklarede, at dets politik var de normale to års garanti, og at Karls aftale havde givet det gamle firma retten til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til det nye firma.

Karl forhørte sig hos en national forbrugerorganisation. Der fik han at vide, at en klausul, der tillader, at rettigheder og forpligtelser overdrages, er urimelig og dermed ugyldig, når det medfører en begrænsning af garantien. Karl havde derfor fortsat ret til 10 års garanti fra det firma, han oprindeligt havde bestilt køkkenet hos. På baggrund af forbrugerorganisationens rådgivning lykkedes det ham at få en garantiforlængelse fra det oprindelige firma, som forpligtede sig til at levere den nødvendige garantiservice.

17. Begrænsning af retten til søgsmål

Vilkår, som begrænser, hvordan og hvor forbrugerne kan tage retlige skridt, og som pålægger dem en bevisbyrde, der er den anden aftaleparts ansvar.

Sagseksempel

Alain købte en flybillet fra Paris til Porto til sin sommerferie. På vej til lufthavnen var der forsinkelser i den offentlige transport, så han ankom 30 minutter for sent til lufthavnen og blev til sidst nødt til at købe en ny flybillet for at komme til sin feriedestination. Da han ville checke ind to uger senere i Portos lufthavn, fandt han til sin store overraskelse ud af, at hans returrejse var blevet annulleret med den begrundelse, at han ikke havde gjort brug af udrejsebilletten. Han havde intet andet valg end at købe en anden billet hos samme flyselskab. Ved boardingen meddelte han flypersonalet, at han ville anlægge en sag, så snart han kom tilbage til Frankrig, for at få kompensation. Han fik imidlertid at vide, at han ifølge flyselskabets standardvilkår kun måtte anlægge sag i Storbritannien, hvor flyselskabet var hjemmehørende. Alain studerede flyselskabets aftalevilkår nærmere på virksomhedens hjemmeside, og han fandt ganske rigtigt et vilkår om, at søgsmål skulle rejses ved en britisk domstol.

Alain kontaktede netværket af europæiske forbrugercentre English, hvor han fik at vide, at et vilkår, som begrænsede hans lovmæssige ret til at rejse en sag, var urimelig og ugyldigt, og at han derfor alligevel kunne anlægge sag i Frankrig. Han fik også bekræftet, at et vilkår, der annullerede en returbillet alene på baggrund af, at udrejsebilletten ikke blev benyttet, i nogle tilfælde kunne betragtes som urimeligt.

Konsekvenser

Aftalevilkår, der er urimelige i henhold til EU's lovgivning, har ingen bindende retsvirkning for forbrugerne. Hvis det urimelige vilkår ikke er et essentielt element i aftalen, vil den resterende del af kontrakten (men ikke det urimelige vilkår) forblive gyldigt. Det betyder f.eks., at du ikke behøver at opgive dit fitnessmedlemsskab pga. af en enkelt urimelig klausul i aftalen.

Retsmidler

EU-landene skal sikre, at forbrugerne ved, hvordan de gør brug af disse rettigheder i deres nationale lovgivning, og de skal sørge for, at der er procedurer, som forhindrer, at virksomhederne gør brug af urimelige vilkår.

I hele EU er det de nationale myndigheder čeština Eesti English , som har ansvaret for at sikre håndhævelsen af EU's regler om forbrugerbeskyttelse. Hvis du mener, at en bestemt erhvervsdrivende gentagende gange bryder den nationale lovgivning, som implementerer de fælles EU-regler - også på tværs afgrænser - bør du indberette sagen til disse myndigheder.

Hvis du mener, at specifikke aftalevilkår er urimelige, kan du få rådgivning hos:

  • Nationale forbrugerorganisationer čeština Eesti English - for rådgivning om problemer i det land, du bor i.
  • Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre (ECC-nettet) English - for hjælp med grænseoverskridende problemer.
Offentlige høringer
Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning

Få hjælp og rådgivning

Få hjælp og råd fra det europæiske forbrugercenter i dit hjemland English

Få råd eller hjælp fra din nationale forbrugersammenslutning čeština Eesti English