Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 07/06/2016

Άνιση μεταχείριση

Όταν κάνετε αγορές σε χώρα της ΕΕ – μέσω Διαδικτύου, τηλεφωνικώς, βάσει καταλόγου ή από κατάστημα της περιοχής σας – προστατεύεστε βάσει ορισμένων δικαιωμάτων που έχετε ως καταναλωτής.

Μάθετε περισσότερα για τις:

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  • Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας του δικαίου της ΕΕ για τους καταναλωτές και την εμπορία English

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.