Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Posodobitev : 29/03/2017

Stroški gostovanja v mobilnih telefonskih omrežjih

Uporabo mobilnega telefona v drugi državi EU (klici, pošiljanje sporočil SMS, uporaba interneta) sme vaš operater zaračunati po omejeni tarifi.

V vseh državah EU se uporablja evropska tarifa za gostovanjeEnglish , ki omejuje cene mobilnih storitev in preprečuje previsoke cene.

Najvišje dovoljene cene klicev, kratkih sporočil in uporabe interneta (prenosa podatkov):

 

30. april 2016**

15. junij 2017***

Odhodni klic (na minuto, brez DDV)

enake cene klicev v domačem in tujem omrežju + do 0,05 EUR

nobenih dodatnih stroškov gostovanja, enake cene klicev v domačem in tujem omrežju 

Dohodni klic (na minuto, brez DDV)

0,0114 EUR

Poslan SMS (na SMS, brez DDV)

enake cene klicev v domačem in tujem omrežju + do 0,02 EUR

Internet (prenos podatkov, za megabajt*, brez DDV)

enake cene klicev v domačem in tujem omrežju + do 0,05 EUR

* Cena je za megabajt, vendar se poraba obračunava po kilobajtih.

** Cena gostovanja je enaka domači ceni + 0,05 EUR in ne sme presegati 0,19 EUR za glasovne storitve in 0,20 EUR za prenos podatkov. Cena gostovanja je enaka domači ceni + 0,02 EUR in ne sme presegati 0,06 EUR za SMS.
*** Stroškov gostovanja ne bo več, kadar uporabljate svoj telefon v tujini začasno. Operater lahko še vedno zaračuna stalno uporabo SIM kartice v drugi državi.

Zgornje omejitve cen se uporabljajo za vse, razen če uporabljate posebno storitev ali paket. Mobilni operater vam seveda lahko zaračuna nižje cene, zato se je dobro pozanimati o najboljših ponudbah.

Za podrobnejše informacije po posameznih državah se obrnite na nacionalni regulativni organ English .

Obvestilo o cenah

Vaš operater vam mora poslati sporočilo SMS, ko prestopite mejo v Evropski uniji, s katerim vas obvesti o cenah odhodnih in dohodnih klicev, kratkih sporočil in uporabe interneta (prenosa podatkov) v državi, v katero ste pripotovali.

Zaščita pred previsokimi računi

Da bi vas zaščitili pred previsokimi računi za prenos podatkov med gostovanjem, je količina prenesenih podatkov na mobilni napravi povsod po svetu omejena na znesek 50 evrov (ali na enakovreden znesek v drugi valuti), razen če ste s svojim operaterjem sklenili drugačen dogovor. Ko dosežete 80 % dogovorjenega zneska, boste prejeli opozorilo.

Praktični primer

Nič več nepričakovano visokih računov za gostovanje

Madžarka Aniko uporablja različne aplikacije na svojem pametnem telefonu: denimo pretočni prenos glasbe, družabna omrežja in spletno kartiranje za iskanje trgovin in restavracij. Na počitnicah v Grčiji je pozabila izključiti samodejne posodobitve na svojem pametnem telefonu. Vendar ji ni treba skrbeti, da bo prejela zelo visok račun. Razen če s svojim operaterjem ni sklenila drugačne pogodbe, se ji je prenos podatkov med gostovanjem samodejno ustavil pri 50 evrih (brez DDV).

Reševanje težav

Kadar menite, da je operater kršil dogovor glede cen in pogojev uporabe storitev gostovanja:

 • se obrnite na mobilnega operaterja/prodajalca in ga opozorite na svoje pravice in njegove obveznostiEnglish . Zahtevajte, da težave odpravi, preden se odločite za nadaljnje ukrepe;
 • če z odgovorom operaterja niste zadovoljni, se lahko obrnete na nacionalni regulativni organ English , ki morda lahko reši spor. V številnih primerih so regulativni organi uvedli posebne postopke ter zadeve rešijo hitro in učinkovito. Regulativnemu organu lahko pošljete pritožbo v zvezi s pogoji, kakovostjo storitev, dostopom do omrežij in storitev in storitvami gostovanja.

Praktični primer

Ne dovolite, da vam operater zaračuna preveč

Danka Birgit je po počitnicah, ki jih je preživela v Italiji, prejela visok račun za uporabo pametnega telefona na družbenih medijih. Obrnila se je na svojega operaterja in ga opozorila na omejitve in najvišje cene, določene s predpisi EU, ter zahtevala znižanje računa. Operater ji je poslal nov račun z ustrezno spremenjenimi cenami.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  Pomoč in svetovanje

  Nacionalni regulativni organi

  V primeru težav ali če imate vprašanje v zvezi z novimi omejitvami cen, se obrnite na nacionalni regulativni organ države EU, v kateri je sedež vašega mobilnega operaterja.