Sökväg

Uppdaterat : 25/11/2016

Tillgång till internet

Tillgång till internet

Var du än bor i EU ska du ha tillgång till grundläggande elektroniska kommunikationstjänster av god kvalitet och till rimlig kostnad. Det gäller även internet. Det måste därför finnas minst en leverantör som kan erbjuda dig internet. Det är detta som menas med principen om samhällsomfattande tjänster.

Om du vill veta mer om leverantörer av samhällsomfattande tjänster (USO-operatörer) i ditt land kan du kontakta tillsynsmyndigheternaEnglish .

Exempel från verkligheten

Jack bor i Skottland och när han flyttade långt ut på landet ville han skaffa internet i sitt nya hus. Efter att flera bolag sagt att de inte hade täckning i hans område lyckades han till slut hitta det internetbolag som var USO-operatör i Skottland. Han kontaktade bolaget och fick sin internetanslutning.

Internetabonnemang

Internetleverantören måste informera dig om

 • gällande priser och avgifter, inklusive tillval och paket
 • standardvillkor
 • tjänstens kvalitet (t.ex. nedladdningshastighet).

Exempel från verkligheten

Laura från Rumänien ville skaffa ett internetabonnemang men visste inte riktigt hur bra de olika paketerbjudandena var.

Som tur var måste alla internetleverantörer enligt lag ha tillräcklig information på sina webbplatser. Laura kunde dessutom få ytterligare information från den rumänska telekommyndigheten.

Internetleverantören måste också

 • meddela dig i god tid om de tänker ändra avtalet (och till exempel höja priserna)
 • ge dig möjlighet att säga upp avtalet utan kostnad om du inte går med på eventuella nya villkor
 • erbjuda rimliga avtalsperioder, t.ex. ett avtal för en första period på högst tolv månader – avtalsperioder på två år eller mer är förbjudna.

Exempel från verkligheten

Eric ville ha internet i sin lägenhet när han pluggade i London ett år, men fick höra av flera leverantörer att man måste teckna ett abonnemang på minst två år.

Eric kontaktade då den brittiska telekommyndigheten för att ta reda på sina rättigheter och när han frågade leverantörerna igen fick han teckna ett abonnemang på bara ett år.

Hjälp till personer med funktionsnedsättning

Om du har någon funktionsnedsättning har du rätt till samma utbud av tjänster som andra konsumenter.

Du kan också ha rätt till särskilda hjälpmedel från din leverantör, t.ex. program för förstoring eller skärmläsare om du är synskadad.

Mer information om din rätt till hjälpmedel kan du få från tillsynsmyndigheternaEnglish .

Exempel från verkligheten

Véronique från Frankrike är synskadad och behöver hjälp med att läsa på webben.

Efter ett tips från en kompis kontaktade hon den franska USO-operatören för att höra om hon kunde få en skärmläsare. Hon fick då det program hon behövde.

EU-lagstiftning
 • Direktivet om samhällsomfattande tjänster – inofficiell konsoliderad version (2002/22/EG) pdf English
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd