Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 06/06/2017

Tillgång till internet

Tillgång till internet

Var du än bor i EU ska du ha tillgång till grundläggande elektroniska kommunikationstjänster. Tjänsterna ska hålla hög kvalitet och ha rimliga priser. Det gäller även internet. Det ska finnas minst en operatör som kan erbjuda dig internet. Det kallas principen om samhällsomfattande tjänster.

I vissa fall, t.ex. vid tekniska svårigheter, kan det hända att din begäran inte anses vara "rimlig" och därför avslås.

Tillsynsmyndigheten i ditt landEnglish kan tala om för dig vilken operatör som ska erbjuda samhällsomfattande tjänster i ditt land (USO-operatör).

Exempel från verkligheten

Jack bor i Skottland och när han flyttade långt ut på landet ville han skaffa internet i sitt nya hus. Efter att flera bolag sagt att de inte hade täckning i hans område lyckades han till slut hitta det internetbolag som var USO-operatör i Skottland. Han kontaktade bolaget och fick sin internetanslutning.

Nätneutralitet

Du har rätt att få tillgång till och sprida vilket nätinnehåll du vill. Operatören får inte blockera, sakta ned eller diskriminera innehåll, applikationer eller tjänster utom när det är nödvändigt för att

 • uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. för att följa myndighetsbeslut om att blockera olagligt innehåll
 • bevara robustheten och säkerheten i nätet, t.ex. för att bekämpa virus och sabotageprogram
 • hantera exceptionell eller tillfällig överbelastning av nätet.

Den här regeln kallas nätneutralitet.

Exempel från verkligheten

John från Storbritannien började nyligen på ett nytt jobb i Tyskland. I stället för att ringa dyra telefonsamtal ville han använda en app för videosamtal för att hålla kontakten med sin familj. Han hade nämligen upptäckt att det fanns flera sådana appar som lät honom ringa gratis via internet.

Enligt EU:s nätneutralitetsregel får internetleverantörerna inte blockera applikationer eller ta extra betalt för appar för videosamtal.

Internetabonnemang

Internetleverantören ska informera dig om

 • gällande priser och avgifter, inklusive tillval och paket
 • standardvillkor
 • tjänstens kvalitet (t.ex. nedladdningshastighet).

Exempel från verkligheten

Laura från Rumänien ville skaffa ett internetabonnemang men visste inte riktigt hur bra de olika paketerbjudandena var.

Som tur var måste alla internetleverantörer enligt lag ha tillräcklig information på sina webbplatser. Laura kunde dessutom få ytterligare information från den rumänska telekommyndigheten.

Internetleverantören ska också

 • meddela dig i god tid om de tänker ändra avtalet (och till exempel höja priserna)
 • ge dig möjlighet att säga upp avtalet utan kostnad om du inte går med på de nya villkoren
 • erbjuda rimliga avtalsperioder, t.ex. ett avtal för en första period på högst tolv månader – avtalsperioder på två år eller mer är förbjudna.

Exempel från verkligheten

Eric ville ha internet i sin lägenhet när han pluggade i London ett år, men fick höra av flera leverantörer att man måste teckna ett abonnemang på minst två år.

Eric kontaktade då den brittiska telekommyndigheten för att ta reda på sina rättigheter och när han frågade leverantörerna igen fick han teckna ett abonnemang på bara ett år.

För dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna använda samma tjänster som andra konsumenter.

Du kan också ha rätt till särskilda hjälpmedel från din leverantör, till exempel program för förstoring eller skärmläsare om du är synskadad.

Kontakta tillsynsmyndigheten i ditt landEnglish om du vill veta mer om dina rättigheter.

Exempel från verkligheten

Véronique från Frankrike är synskadad och behöver hjälp med att läsa på webben.

Efter ett tips från en kompis kontaktade hon den franska USO-operatören för att höra om hon kunde få en skärmläsare. Hon fick då det program hon behövde.

EU-lagstiftning
 • Direktivet om samhällsomfattande tjänster – inofficiell konsoliderad version (2002/22/EG) pdf English
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd