Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 25/11/2016

Dostęp do internetu

Dostęp do internetu

Na terenie całej Unii Europejskiej konsumenci muszą mieć możliwość dostępu do usług łączności elektronicznej dobrej jakości po przystępnych cenach – w tym dostępu do internetu. Musi istnieć co najmniej jeden dostawca usług internetowych świadczący te usługi. Jest to tak zwana zasada „usługi powszechnej".

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z organami regulacyjnymiEnglish w swoim kraju. Skontaktują Cię one z operatorem świadczącym usługę powszechną.

Prawdziwa historia

Jack przeprowadził się do odległej szkockiej wsi i chciał założyć internet w swoim nowym domu. Po tym jak kilkoro usługodawców poinformowało go, że ich sieci nie obejmują swoim zasięgiem jego regionu, dowiedział się w końcu, kto jest operatorem świadczącym usługę powszechną na Szkocję. Skontaktował się z tą firmą, która następnie zainstalowała mu w domu łącze internetowe.

Umowa z dostawcą internetu

Usługodawca jest zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

 • wysokość cen, stawek i opłat, włącznie z dostępnymi opcjami i pakietami
 • standardowe warunki
 • jakość usługi (np. szybkość pobierania).

Prawdziwa historia

Laura z Rumunii chciała założyć łącze internetowe u siebie w domu, jednakże nie była pewna jakości usług oferowanych w ramach różnych pakietów.

Na szczęście – ze względu na wymogi prawa – wszyscy usługodawcy przedstawili na swoich stronach wystarczające informacje. Ponadto Laura uzyskała jeszcze więcej informacji od rumuńskich organów regulacyjnych odpowiedzialnych za komunikację elektroniczną.

Dostawca usługi jest zobowiązany również do:

 • zawiadomienia Cię z wystarczającym wyprzedzeniem, w przypadku gdy chce zmienić warunki umowy (np. podwyższyć stawki)
 • umożliwić Ci wycofanie się z umowy bez konieczności poniesienia opłat karnych, jeżeli nie zaakceptujesz nowych warunków
 • zaoferować rozsądny minimalny okres trwania umowy – umowę na wstępny okres do 12 miesięcy. Umowy na okres przekraczający dwa lata są niezgodne z prawem.

Prawdziwa historia

Eric chciał założyć łącze internetowe podczas swojego rocznego pobytu w Londynie w czasie wymiany studenckiej – jednakże kilkoro usługodawców powiedziało mu, że minimalny okres obowiązywania umowy wynosi dwa lata.

Po skonsultowaniu się z krajowym urzędem do spraw komunikacji elektronicznej oraz po zapoznaniu się z przysługującymi mu prawami, Eric skontaktował się z dostawcami internetu i udało mu się podpisać umowę tylko na rok.

Specjalna pomoc dla użytkowników niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś użytkownikiem niepełnosprawnym, masz prawo do wyboru takich dostawców i usług, do jakich ma dostęp większość konsumentów.

Możesz również być uprawniony do otrzymania specjalnych urządzeń umożliwiających dostęp do internetu, które powinien zapewnić dostawca usług. Są to takie urządzenia, jak np. oprogramowanie powiększające czcionkę lub odczytujące zawartość ekranu na głos.

Twoje krajowe organy regulacyjneEnglish mogą przesłać Ci szczegółowe informacje dotyczące praw dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Prawdziwa historia

Véronique z Francji jest osobą niedowidzącą, dlatego potrzebuje urządzenia pomagającego jej odczytać treść stron internetowych.

Za namową znajomych skontaktowała się z francuskim operatorem świadczącym usługę powszechną, aby zapytać o możliwość otrzymania narzędzia odczytującego treść na ekranie. Usługodawca udostępnił Véronique odpowiednie oprogramowanie.

Prawo UE
 • Dyrektywa o usłudze powszechnej – wersja skonsolidowana (nieoficjalna) 2002/22/WE pdf English
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy