Navigacijski put

Ažurirano : 25/11/2016

Pristup internetu

Internetska veza

Ako ste u EU-u, morate imati pristup elektroničkim komunikacijskim uslugama dobre kvalitete po pristupačnoj cijeni, uključujući i osnovni pristup internetu. Mora postojati najmanje jedan pružatelj internetskih usluga koji vam može pružiti tu uslugu. To je poznato kao načelo „univerzalne usluge".

Za više informacija obratite se nacionalnim regulatornim tijelimaEnglish u svojoj državi. Oni će vas povezati s vašim pružateljem univerzalne usluge.

Primjer

Jack se preselio u izolirano, ruralno područje Škotske i želio je uspostaviti internetsku vezu u svojem novom domu. Nakon što mu je nekoliko poduzeća poručilo da njihove mreže ne pokrivaju to područje, saznao je tko je pružatelj univerzalne usluge u Škotskoj. Obratio se tom poduzeću i internetska veza je uspostavljena.

Pretplate na internetske usluge

Pružatelj internetskih usluge mora vam pružiti informacije o:

 • primjenjivim cijenama, tarifama i naknadama, uključujući opcije i pakete
 • standardnim uvjetima
 • kvaliteti usluge (npr. brzina preuzimanja).

Primjer

Laura iz Rumunjske željela je u svojem domu uspostaviti internetsku vezu, ali nije bila sigurna u kvalitetu usluga koje su se nudile u raznim paketima ponude.

Nasreću, svi pružatelji usluga na svojim su internetskim stranicama osigurali dovoljno detaljnih informacija, u skladu sa zakonom. Laura je uspjela doći do dodatnih informacija od rumunjskih nacionalnih regulatornih tijela za elektroničke komunikacije.

Pružatelj internetskih usluga mora učiniti i sljedeće:

 • unaprijed vas obavijestiti ako namjerava izmijeniti ugovor (npr. povećati tarife)
 • omogućiti vam da odustanete od ugovora bez sankcija ako ne prihvatite bilo koji od novih uvjeta
 • ponuditi razumno najkraće razdoblje trajanja ugovora, ugovor s početnom razdobljem od 12 mjeseci ili kraće; ugovori na razdoblje dulje od dvije godine su protuzakoniti.

Primjer

Eric je želio uspostaviti internetsku vezu u svojem stanu za vrijeme jednogodišnjeg boravka u Londonu u okviru razmjene studenata, ali ga je nekoliko pružatelja usluga obavijestilo da je najkraće razdoblje ugovorne obveze dvije godine.

Nakon savjetovanja s nacionalnim tijelima za elektroničke komunikacije i nakon što je saznao više o svojim pravima, Eric se ponovno obratio pružatelju usluga koji mu je ponudio pretplatu na samo godinu dana.

Posebna potpora korisnicima s invaliditetom

Ako ste korisnik s invaliditetom, imate pravo na isti paket i odabir usluga kao i većina potrošača.

Možda imate pravo i na posebne uređaje za pristup koje osigurava pružatelj usluga, poput računalnih programa za povećavanje teksta ili čitača ekrana u slučaju oštećenja vida.

Vaša nacionalna regulatorna tijelaEnglish mogu vam pružiti više informacija o tim pravima pristupa.

Primjer

Véronique iz Francuske pati od djelomičnog oštećenja vida i potrebna joj je posebna pomoć pri čitanju stranica na internetu.

Na savjet prijateljice obratila se francuskom pružatelju univerzalne usluge i raspitala se o mogućnostima dobivanja čitača ekrana. Pružatelj usluge isporučio je Véronique traženi računalni program.

Zakonodavstvo EU
 • Direktiva o univerzalnoj usluzi – neslužbena pročišćena verzija (2002/22/EZ) pdf English
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje