Navigointipolku

Päivitetty : 25/11/2016

Internet-yhteys

Internet-yhteys

Korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten sähköisten viestintäpalvelujen, kuten perusinternetyhteyden, on oltava kaikkien ulottuvilla EU:ssa. Vähintään yhden internet-palvelujen tarjoan on tarjottava internet-yhteys halutulle alueelle. Tätä kutsutaan yleispalveluperiaatteeksi.

Lisätietoja saat oman maasi kansalliselta sääntelyviranomaiseltaEnglish . Sääntelyviranomaiset auttavat sinua saamaan yhteyden yleispalvelun tarjoajaan.

Esimerkkitapaus

Jack muutti syrjäiselle maaseutualueelle Skotlannissa ja halusi uuteen taloonsa internet-liittymän. Sen jälkeen kun useat yritykset olivat ilmoittaneet, ettei niiden verkko kattanut kyseistä aluetta, Jack lopulta sai selville Skotlannissa toimivan yleispalvelun tarjoajan. Hän otti yhteyttä kyseiseen yritykseen, ja se tarjosi hänelle internet-yhteyden.

Internet-liittymät

Internet-palvelun tarjoajan on annettava sinulle seuraavat tiedot:

 • voimassa olevat hinnat ja maksut sekä eri liittymävaihtoehdot ja mahdolliset paketit
 • vakioehdot
 • palvelun laatu (esimerkiksi latausnopeus).

Esimerkkitapaus

Romaniassa asuva Laura halusi kotiinsa internet-yhteyden, mutta hän ei ollut varma tarjolla olevien liittymäpakettien laadusta.

Onneksi kaikki palveluntarjoajat antoivat verkkosivustoillaan riittävästi tietoa, kuten laki edellyttää. Laura sai myös lisätietoja Romanian sähköisestä viestinnästä vastaavilta kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

Palveluntarjoajan on myös:

 • ilmoitettava asiakkaalle ajoissa, mikäli se aikoo tehdä muutoksia sopimukseen (esimerkiksi nostaa hintoja)
 • annettava asiakkaalle mahdollisuus irtisanoa sopimus ilman seuraamuksia, ellei tämä hyväksy uusia ehtoja
 • tarjottava sopimukselle kohtuullinen vähimmäiskesto: sopimus tehdään aluksi enintään 12 kuukaudeksi; yli kahden vuoden sopimukset ovat lainvastaisia.

Esimerkkitapaus

Eric oli opiskelijavaihdossa Lontoossa vuoden ajan ja halusi saada asuntoonsa internet-yhteyden. Useat palveluntarjoajat kuitenkin kertoivat hänelle, että liittymäsopimuksen vähimmäiskesto on kaksi vuotta.

Eric tiedusteli asiaa sähköisestä viestinnästä vastaavilta kansallisilta viranomaisilta ja sai niiltä tietoa oikeuksistaan. Tämän jälkeen hän otti uudelleen yhteyttä palveluntarjoajiin ja sai liittymäsopimuksen vuodeksi.

Vammaisten käyttäjien tukipalvelut

Jos olet internetin käyttäjä ja sinulla on jokin vamma, sinulla on useimpien kuluttajien tavoin oikeus valita useista saatavilla olevista palveluista.

Sinulla voi myös olla oikeus käyttää erityislaitteita, esimerkiksi suurennusohjelmaa tai näytönlukijaa, jos olet näkövammainen.

Kansalliselta sääntelyviranomaisetEnglish voivat antaa lisätietoja palvelujen saatavuuteen liittyvistä oikeuksistasi.

Esimerkkitapaus

Ranskalainen Véronique on heikkonäköinen ja tarvitsee apua voidakseen lukea verkkosivuja.

Hänen ystävänsä neuvoi häntä kääntymään Ranskan yleispalvelun tarjoajan puoleen ja tiedustelemaan, voisiko hän saada käyttöönsä näytönlukijan. Palveluntarjoaja toimitti tarvittavan ohjelmiston Véroniquelle.

EU-lainsäädäntö
 • Yleispalveludirektiivi (2002/22/EY) – epävirallinen konsolidoitu versio pdf English
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa