Navigačný riadok

Aktualizované : 25/11/2016

Telekomunikácie a internet

V celej EÚ máte osobitné práva v oblasti prístupu a používania internetu a online služieb. Vaše základné práva sú vysvetlené v kódexe EÚ o právach v online prostredí.

Vo všetkých krajinách EÚ by ste mali mať od aspoň jedného poskytovateľa možnosť odoberať kvalitné telekomunikačné služby za dostupnú cenu vrátane telefónnej linky a základného prístupu k internetu. Ide o tzv. zásadu univerzálnej služby.

Takisto existujú osobitné pravidlá upravujúce spôsob, akým spoločnosti a webové sídla spracúvajú vaše osobné údaje v čase vášho pripojenia na internet.

Viac informácií:

Pozri tiež:

Verejné konzultácie