Navigacijski put

Ažurirano : 25/11/2016

Telekomunikacijske i internetske usluge

Diljem EU-a imate posebna prava u pogledu pristupa internetu i internetskim uslugama i korištenja njima. Vaša temeljna prava opisana su u Kodeksu EU-a o pravima na internetu.

Gdje god ste u EU-u trebale bi vam uvijek biti dostupne pristupačne kvalitetne telekomunikacijske usluge, uključujući telefonsku liniju i osnovnu internetsku uslugu, koje vam treba pružati barem jedan pružatelj usluga. To je poznato kao načelo „univerzalne usluge".

Na snazi su i posebna pravila na razini EU-a o tome kako poduzeća i internetske stranice smiju raspolagati vašim osobnim podacima kad se koristite internetom.

Doznajte više o:

Pogledajte i:

Public consultations