Cesta

Aktualizováno : 25/11/2016

Telekomunikace a internet

Evropská unie garantuje určitá práva týkající se přístupu k internetu a využívání online služeb. Vaše základní práva jsou podrobně vysvětlena v Evropském kodexu online práv.

Ve všech zemích Unie byste vždy měli mít nejméně od jednoho poskytovatele možnost odebírat telekomunikační služby za dostupnou cenu, a to telefonní linku a základní přístup k internetu. V případě internetu se totiž jedná o tzv. univerzální službu.

Existují rovněž zvláštní předpisy EU ohledně toho, jak společnosti a provozovatelé internetových stránek nakládají s vašimi osobními údaji.

Další informace najdete zde:

Další:

Veřejné konzultace