Navigacijska pot

Posodobitev : 26/05/2016

shopping

DDV – davek na dodano vrednost

Plačilo DDV v državi nakupa

Fizične osebe, ki nakupujejo v EU, morajo DDV plačati samo enkrat, in sicer v državi nakupa.

S seboj v matično državo lahko prinesete vse, kar kupite v drugi državi EU, pri tem se vam ni treba ustaviti na meji in blago prijaviti na carini. Edini pogoj je, da je kupljeno blago za osebno uporabo ali uporabo vaše družine in ni namenjeno ponovni prodaji.

Izjema za telekomunikacijske, radiodifuzijske in elektronske storitve

S 1. januarjem 2015 se bo DDV za telekomunikacijske, radiodifuzijske in elektronske storitve zaračunal v državi prebivališča ( državi, v kateri imate sedež, stalni naslov ali običajno prebivališče) in ne v državi, v kateri ste storitev kupili. Ta pravila se uporabljajo za storitve, ki se opravljajo v EU in zunaj nje.

Praktični primer

Senta, ki prebiva na Švedskem, kupuje elektronske knjige v finski spletni knjigarni. Finski trgovec bo moral zaračunati švedski DDV in ne finskega.

Izjema za avtomobile

Za nove avtomobile, kupljene v drugi državi EU, DDV plačate v državi, v kateri avto registrirate, torej v državi svojega prebivališča.

Novo vozilo je vozilo z manj kot 6 000 prevoženimi km ali vozilo, ki ni starejše od šestih mesecev. Ta shema za plačilo DDV se uporablja tudi za druga nova prevozna sredstva, denimo za čolne in letala.

Pri rabljenih avtomobilih in drugih rabljenih vozilih, kupljenih od fizičnih oseb, je DDV plačal že prvotni kupec v državi nakupa.

Zato za rabljen avtomobil, ki ste ga kupili od fizične osebe, ne boste plačali DDV niti v državi nakupa niti v državi registracije.

Rabljeno vozilo je vozilo, ki je starejše od šestih mesecev in ima več kot 6 000 prevoženih km.

Za nove in rabljene avtomobile boste pri registraciji avtomobila v državi prebivališča še vedno morali plačati ustrezno pristojbino.

Več o vaših pravicah pri nakupu avtomobila v drugi državi EU.

Zakonodaja EU
 • English
 • English
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  Pomoč in svetovanje

  V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška

  Retour au texte en cours.