Navigačný riadok

Aktualizované : 24/02/2016

shopping

DPH – daň z pridanej hodnoty

DPH sa platí v krajine nákupu

Ako súkromná osoba, ktorá nakupuje v rámci EÚ, musíte zaplatiť DPH iba raz – v krajine nákupu tovaru alebo služieb.

Tovar z iných krajín EÚ si môžete doviezť domov bez toho, aby ste zaň museli platiť clo alebo ho deklarovať na hraniciach. Jedinou podmienkou je, že takýto tovar musí byť určený pre vašu osobnú potrebu a nie na ďalší predaj.

Výnimka týkajúca sa telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb

Od 1. januára 2015 sa DPH za telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby účtuje v krajine, v ktorej máte bydlisko (krajina, v ktorej ste usadený , v ktorej máte trvalé bydlisko alebo v ktorej zvyčajne žijete), teda nie v krajine, z ktorej služby nakupujete. Tieto pravidlá sa uplatňujú na služby poskytované v rámci EÚ aj mimo nej.

Príbeh

Senta žije vo Švédsku a nakupuje elektronické knihy od fínskeho online predajcu. Fínsky dodávateľ jej musí účtovať švédsku DPH a nie fínsku.

Autá ako výnimka

Pri kúpe nového auta v inej krajine EÚ sa DPH platí v krajine, kde auto prihlásite do evidencie, t. j. v krajine vášho bydliska.

Za nové sa považuje vozidlo, ktoré nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov. Toto pravidlo sa uplatňuje aj na iné dopravné prostriedky, ako sú napr. lode a lietadlá.

Ak kupujete ojazdené auto alebo iný ojazdený dopravný prostriedok od súkromnej osoby, DPH platiť nemusíte, pretože ju zaplatil pôvodný majiteľ vozidla v krajine nadobudnutia.

Pri takejto kúpe ojazdeného auta by ste teda nemali platiť DPH v krajine, kde ho kupujete, ani v krajine, kde vozidlo prihlasujete do evidencie.

Za ojazdené auto sa považuje vozidlo, ktoré je staršie ako 6 mesiacov a má najazdených viac ako 6 000 km.

V prípade nových aj ojazdených áut však budete musieť zaplatiť miestny poplatok za registráciu vozidla v krajine vášho bydliska.

Ďalšie informácie o vašich právach pri kúpe vozidla v inej krajine EÚ.

Právne predpisy EÚ
  • English
  • English
Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo

    V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

    Retour au texte en cours.