Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 24/01/2017

VAT– podatek od wartości dodanej

Płać VAT w kraju, w którym dokonujesz zakupu

Jako osoba fizyczna nabywająca towar lub usługę w UE, podatek VAT powinieneś płacić tylko raz – w kraju, w którym dokonałeś zakupu.

Możesz przywieźć do domu wszelkie towary zakupione w innym kraju UE, bez konieczności zatrzymywania się na granicy ani dokonywania zgłoszenia celnego. Jest tylko jeden warunek: towary muszą być przeznaczone na potrzeby Twoje lub Twojej rodziny i nie mogą być nabywane w celu odsprzedaży.

Wyjątek dotyczący usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną jest pobierany w kraju, w którym mieszkasz (kraj, w którym masz siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub w którym zazwyczaj mieszkasz), a nie w kraju, w którym dokonałeś zakupu. Przepisy te mają zastosowanie do usług świadczonych zarówno w ramach UE, jak i spoza niej.

Prawdziwa historia

Podatek VAT na treści cyfrowe rozlicza się w kraju zamieszkania

Senta mieszka w Szwecji i kupuje przez internet e-booki od fińskiego sprzedawcy książek. Fiński dostawca musi pobrać od niej podatek VAT według stawki szwedzkiej, a nie fińskiej.

Zakupy przez internet w innym kraju UE

Specjalne przepisy mogą obowiązywać w przypadku, gdy nabywasz towary w innym kraju UE i mają być one dostarczone do Twojego kraju zamieszkania. Jeśli firma, od której kupujesz towary, przekroczy pewną wartość sprzedaży towarów w Twoim kraju, do którego je dostarcza, nie może naliczyć podatku VAT w kraju, w którym dokonujesz zakupu.

Musi wtedy zastosować stawkę VAT obowiązującą w kraju, do którego towar jest wysyłany – tzw. VAT kraju docelowego. Limit sprzedaży transgranicznej jest ustalony przez każdy kraj UEpdfEnglish w wysokości 35 tys. euro albo 100 tys. euro. Oznacza to, że większość dużych, internetowych sprzedawców detalicznych, którzy realizują dostawy w UE, musi stosować zasadę „VAT kraju docelowego", tj. naliczać VAT według stawki obowiązującej w kraju przeznaczenia towaru.

Prawdziwa historia

Czasami musisz zapłacić VAT według wyższej stawki

Lucie z Belgii zamawia książkę u dużego internetowego sprzedawcy detalicznego w Wielkiej Brytanii. Przy dokonywaniu zapłaty podaje swój adres i zauważa, że cena nagle wzrosła. Szukając przyczyny tego wzrostu ceny, stwierdza, że firma naliczyła jej belgijski podatek VAT według stawki 6 proc. zamiast według stawki zerowej obowiązującej w Wielkiej Brytanii.

W Belgii limit sprzedaży według zasady kraju docelowego wynosi 35 tys. euro. Oznacza to, że firma, która w poprzednim roku obrotowym sprzedała do Belgii towary o wartości przekraczającej 35 tys. euro, musi zastosować stawkę VAT kraju docelowego. Firma, w której Lucie złożyła zamówienie, często dostarcza towar do Belgii i dlatego musi naliczyć jej belgijski VAT, chociaż książka jest wysyłana z Wielkiej Brytanii.

Wyjątek w przypadku samochodów

Podatek VAT od nowych samochodów zakupionych w innym kraju UE płacisz w kraju, do którego samochód importujesz i w którym go rejestrujesz, czyli w kraju swojego zamieszkania.

Za nowy samochód uważa się pojazd o przebiegu poniżej 6000 km lub mający mniej niż sześć miesięcy. Takie same zasady płacenia podatku VAT dotyczą również innych środków transportu, np. nowych, dużych motocykli, łodzi lub samolotów.

W przypadku samochodów używanych i innych pojazdów kupionych od osoby prywatnej podatek VAT został już zapłacony przez pierwszego właściciela w jego własnym kraju. Dlatego nie powinieneś płacić podatku VAT od używanego samochodu zakupionego od osoby prywatnej – ani w kraju jego nabycia, ani w kraju rejestracji.

Samochodem używanym jest pojazd, który ma ponad sześć miesięcy i przebieg powyżej 6000 km.

W przypadku nowych i używanych samochodów będziesz musiał dodatkowo zapłacić lokalną opłatę z tytułu rejestracji samochodu w kraju swojego zamieszkania.

Dowiedz się więcej o prawach, które przysługują Ci w przypadku zakupu samochodu w innym kraju UE.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy