Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 26/05/2016

shopping

VAT – Taxxa fuq il-Valur Miżjud

Ħallas il-VAT fil-pajjiż minn fejn tixtri

Bħala individwu privat li qed tagħmel xi xiri fl-UE, għandek tħallas il-VAT darba biss, fil-pajjiż minn fejn tixtri.

Tista' ġġib lura f'pajjiżek kull ma tixtri f'pajjiżi oħra tal-UE, mingħajr ma toqgħod tieqaf għad-dwana. L-unika kondizzjoni hi li x-xiri jrid ikun għall-użu personali tiegħek jew tal-familja tiegħek, u mhux biex tbigħu.

Eċċezzjoni għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni, tax-xandir u elettroniċi

Mill-1 ta' Jannar 2015, il-VAT fuq is-servizzi tat-telekomunikazzjoni, tax-xandir u elettroniċi tiġi ċċarġjata fil-pajjiż fejn tgħix ( il-pajjiż fejn int stabbilit , fejn għandek l-indirizz permanenti jew fejn tgħix normalment), u mhux fil-pajjiż fejn tixtri s-servizz. Dawn ir-regoli japplikaw għal servizzi pprovduti kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra l-UE.

Storja bħala eżempju

Senta, tgħix l-Isvezja u tixtri l-kotba elettroniċi minn bejjiegħ tal-kotba onlajn Finlandiż. Il-fornitur Finlandiż għandu jiċċarġjaha l-VAT Svediża mhux dik Finlandiżi.

Eċċezzjoni għall-karozzi

Għall-karozzi ġodda mixtrija f'pajjiż ieħor tal-UE, il-VAT titħallas fil-pajjiż fejn tirreġistra l-karozza tiegħek, jiġifieri fil-pajjiż ta' residenza tiegħek.

Karozza ġdida tfisser karozza li għadha għamlet inqas minn 6 000 km, jew li għandha inqas minn sitt xhur. Din l-iskema tal-VAT tapplika wkoll għal modi oħra ta' trasport, bħal dgħajjes u ajruplani.

Għall- karozzi użati u vetturi oħra second-hand mixtrija minn persuna privata, il-VAT tkun diġà tħallset meta nxtrat l-ewwel darba l-karozza.

Għaldaqstant m'għandekx tħallas VAT għal karozza użata li tixtri mingħand persuna privata, la fil-pajjiż fejn tixtriha u lanqas fejn tirreġistraha.

' Karozza użata' jiġifieri waħda li jkollha aktar minn sitt xhur u li għamlet aktar minn 6 000 km.

Għal karozzi ġodda u użati, xorta jkollok tħallas il-miżata lokali biex tirreġistra l-karozza fil-pajjiż fejn tgħix.

Skopri aktar dwar drittijietek meta tixtri karozza f'pajjiż ieħor tal-UE.

Leġiżlazzjoni tal-UE
 • English
 • English
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri

  Sib għajnuna u pariri

  F'dan il-każ, 28 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

  Retour au texte en cours.