Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 24/02/2016

shopping

PVN – pievienotās vērtības nodoklis

PVN maksājiet tajā valstī, kur iepērkaties!

Ja kā privātpersona iepērkaties ES, jums jāmaksā PVN tikai vienreiz — valstī, kur iegādājaties pirkumu.

Jebkuru citviet ES nopirkto mantu varat bez raizēm vest mājās, neapstājoties uz robežas un nedeklarējot to muitā. Vienīgais nosacījums: iegādātajām precēm jābūt paredzētām jūsu vai jūsu ģimenes personiskajai lietošanai, nevis tālākpārdošanai.

Izņēmums: telekomunikāciju, apraides un elektroniskie pakalpojumi

No 2015. gada 1. janvāra telekomunikāciju, apraides un elektroniskajiem pakalpojumiem piemēro tās valsts PVN, kurā dzīvojat (kurā pakalpojuma saņēmējs veic uzņēmējdarbību, kurā tam ir pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta), nevis tās valsts PVN, kurā šo pakalpojumu pērkat. Šie noteikumi attiecas uz pakalpojumiem, kurus sniedz gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

Piemērs no dzīves

Senta dzīvo Zviedrijā un iegādājas e-grāmatas no Somijas interneta grāmatu tirgotāja. Somijas piegādātājam no viņas ir jāiekasē Zviedrijā, nevis Somijā piemērotais PVN.

Izņēmums: automašīnas

Par citā ES dalībvalstī nopirktām jaunām automašīnām PVN jāmaksā valstī, kur jūs reģistrējat savu auto, t.i., jūsu dzīvesvietas valstī.

Par jaunu uzskata tādu automašīnu, kuras nobraukums ir mazāks nekā 6000 km vai kura ir jaunāka par 6 mēnešiem. Šis PVN princips attiecas arī uz citiem transportlīdzekļiem, piemēram, kuģiem un lidmašīnām.

Par lietotām automašīnām un citiem lietotiem transportlīdzekļiem, kas nopirkti no privātpersonām, PVN jau ir samaksājis pirmais pircējs pirkuma valstī.

Tāpēc jums nav jāmaksā PVN par lietotu automašīnu, ko esat nopircis no privātpersonas, — ne valstī, kur to nopirkāt, ne valstī, kur to reģistrēsit.

Par lietotu uzskata automašīnu, kura ir vecāka par 6 mēnešiem un kuras nobraukums pārsniedz 6000 km.

Gan par jaunu, gan par lietotu automašīnu jums tomēr būs jāmaksā vietējā automašīnu reģistrācijas nodeva jūsu dzīvesvietas valstī.

Noskaidrojiet sīkāk, kādas ir jūsu tiesības, pērkot automašīnu citā ES valstī.

ES tiesību akti
  • English
  • English
Sabiedriskās apspriešanas
    Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
    Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

    Šajā gadījumā domātas 28 Eiropas Savienības dalībvalstis + Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

    Retour au texte en cours.