Navigacijski put

Jeste li upoznati sa svojim pravima u EU-u? Ispitajte svoje znanje s pomoću našeg kviza.

Ažurirano : 20/11/2015

shopping

PDV – porez na dodanu vrijednost

Plaćanje PDV-a u zemlji kupnje

Fizička osoba koja kupuje u EU-u PDV plaća samo jedanput, u državi u kojoj je kupnju obavila.

U svoju državu možete unijeti sve što kupite u drugoj državi članici EU-a, bez zaustavljanja na granici ili podnošenja carinske deklaracije, uz uvjet da ste kupnju obavili za svoje osobne potrebe ili potrebe vaše obitelji, a ne u svrhu preprodaje.

Iznimke su telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge

Od 1. siječnja 2015. PDV na telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge plaća se u državi u kojoj živite (država poslovnog nastana , stalnog ili uobičajenog boravišta), a ne u državi u kojoj ste uslugu kupili. Ta se pravila primjenjuju na usluge pružene u EU-u i na one pružene izvan njega.

Primjer

Senta živi u Švedskoj i kupuje e-knjige od finske e-knjižare. Finski joj dobavljač mora naplatiti švedski PDV, a ne finski.

Iznimka za automobile

Za nove automobile kupljene u drugoj državi članici PDV se plaća u državi u kojoj ste registrirali svoj automobil, tj. u državi boravišta.

Novi automobil jest automobil koji je mlađi od šest mjeseci ili je prešao manje od 6000 km. Isti se sustav PDV-a primjenjuje i na druga prijevozna sredstva, npr. brodove i zrakoplove.

Za rabljene automobile i druga rabljena prijevozna sredstva kupljena od fizičke osobe PDV je već platio izvorni kupac u državi kupnje.

Stoga nije potrebno plaćati PDV na rabljene automobile kupljene od fizičke osobe ni u državi u kojoj ste ga kupili ni u državi u kojoj ste ga registrirali.

Rabljeni automobil jest automobil koji je stariji od šest mjeseci i prešao je više od 6000 km.

Za nove i rabljene automobile ipak se plaća lokalna naknada za registraciju automobila u državi boravišta.

Više o pravima pri kupnji automobila u drugoj državi članici EU-a

Zakonodavstvo EU
  • English
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U ovom slučaju 28 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška.

Retour au texte en cours.