Navigacijski put

Ažurirano : 28/02/2017

PDV – porez na dodanu vrijednost

Plaćanje PDV-a u zemlji kupnje

Fizička osoba koja kupuje u EU-u PDV plaća samo jedanput, u zemlji u kojoj je obavila kupnju.

U svoju zemlju možete unijeti sve što kupite u drugoj zemlji EU-a, bez zaustavljanja na granici ili podnošenja carinske deklaracije. Jedini je uvjet da ste kupnju obavili za svoje osobne potrebe ili potrebe vaše obitelji, a ne u svrhu preprodaje.

Iznimke za telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge

PDV na telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge plaća se u zemlji u kojoj živite (zemlja poslovnog nastana, stalnog ili uobičajenog boravišta), a ne u zemlji u kojoj ste uslugu kupili. Ta se pravila primjenjuju na usluge pružene u EU-u i izvan njega.

Primjer

Na digitalni se sadržaj primjenjuje PDV zemlje boravišta

Senta živi u Švedskoj i kupuje e-knjige u finskoj e-knjižari. Finski joj dobavljač mora naplatiti švedski PDV, a ne finski.

Kupnja putem interneta iz druge zemlje EU-a

Posebna se pravila mogu primjenjivati ako iz druge zemlje EU-a naručujete robu u vašu zemlju boravišta. Ako poduzeće proda robu iznad određene vrijednosti u vašoj zemlji, u koju se roba isporučuje, ono ne može naplatiti PDV u zemlji u kojoj ste obavili kupnju.

Naprotiv, mora primijeniti PDV zemlje u koju se roba isporučuje – PDV odredišta. Svaka zemlja EU-a određuje ukupnu gornju granicu za prekograničnu prodajupdfEnglish , koja iznosi 35 000 EUR ili 100 000 EUR. To znači da će većina velikih internetskih trgovaca na malo koji isporučuju unutar EU-a morati primijeniti pravilo o PDV-u odredišta.

Primjer

Ponekad ćete morati platiti veću stopu PDV-a

Lucie iz Belgije naručuje knjigu od velikog internetskog trgovca na malo u Ujedinjenoj Kraljevini. Kad plati narudžbu i unese svoju adresu, primjećuje da je cijena naglo porasla. Nakon provjere otkriva da joj je poduzeće naplatilo belgijski PDV od 6 % umjesto britanskog od 0 %.

U Belgiji se za pravilo o zemlji odredišta primjenjuje gornja granica od 35 000 EUR. To znači da poduzeće koje je tijekom prethodne financijske godine u Belgiji prodalo robu u vrijednosti većoj od 35 000 EUR mora primijeniti stopu PDV-a zemlje odredišta. Poduzeće od kojeg je Lucie naručila robu često isporučuje u Belgiju i stoga joj mora naplatiti belgijski PDV, premda se njezina knjiga šalje iz Ujedinjene Kraljevine.

Iznimka za automobile

Za nove automobile kupljene u drugoj zemlji EU-a PDV se plaća u zemlji u koju uvozite i u kojoj ste registrirali svoj automobil, tj. u zemlji boravišta. Isti se sustav PDV-a primjenjuje i na druga prijevozna sredstva, npr. velike motocikle, brodove i zrakoplove.

Za potrebe primjene PDV-a novi je automobil onaj automobil koji je prešao manje od 6 000 km ili nije stariji od šest mjeseci. Rabljeni je automobil onaj automobil koji je stariji od šest mjeseci i prešao je više od 6 000 km.

Saznajte više o plaćanju PDV-a kad kupujete automobil u drugoj zemlji EU-a.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje