Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 25/11/2016

Käibemaks

Käibemaks tuleb tasuda riigis, kus te ostu sooritate

Eraisikuna ELis oste tehes peate käibemaksu maksma vaid korra – riigis, kus te oma ostu teete.

Saate teises ELi liikmesriigis ostetud tooted koju tuua ilma, et teid peatataks piiril või et peaksite täitma tollideklaratsiooni. Ainsaks tingimuseks on, et ostud peavad olema teie enda või teie perekonna isiklikuks tarbeks, mitte edasimüügiks.

Erandid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul

Telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste eest peate käibemaksu maksma oma elukohariigis (riik, kus on teie alaline elukoht või kus te tavaliselt elate), mitte riigis, kus te teenust ostate. Need eeskirjad kehtivad nii ELis kui ka kolmandatest riikidest ostetavate teenuste puhul.

Näide

Käibemaksu maksmine digitaalselt infosisult elukohariigis

Senta elab Rootsis ja ostab e-raamatuid Soome netipoest. Soome tarnija peab temalt käibemaksu võtma mitte Soomes, vaid Rootsis kehtiva määra alusel.

Internetiostud teisest ELi liikmesriigist

Erieeskirjad võivad kehtida kaupade suhtes, mille te ostate teisest ELi liikmesriigist, kuid mis tarnitakse teie elukohariiki. Kui ettevõte, kust te kauba ostsite, on müünud teie elukohariiki kaupu väärtuses, mis ületab teatava piirsumma, ei saa ta enam võtta käibemaksu oma riigis ehk ostu sooritamise riigis kehtiva määra alusel.

Selle asemel peab ta käibemaksu arvutama vastavalt määrale, mis kehtib riigis, kuhu kaup tarnitakse ehk kauba sihtriigis. Piiriülese müügi piirsumma kehtestab iga ELi riik isepdfEnglish ning selleks on kas 35 000 või 100 000 eurot. See tähendab, et enamik suurematest ELi kaupu tarnivatest netipoodidest peab käibemaksu arvutama kauba sihtriigis kehtiva määra alusel.

Näide

Mõnikord osutub käibemaksumäär kõrgemaks

Belgias elav Lucie tellib Ühendkuningriigi suurest netipoest raamatu. Kui ta maksma asudes oma aadressi sisestab, märkab ta, et hind on järsku palju kõrgem. Ta uurib, mis võiks olla selle põhjuseks, ning avastab, et pood on Ühendkuningriigi käibemaksumäära (0%) asemel arvestanud käibemaksu Belgias kehtiva määra (6%) alusel.

Belgias on sihtriigi käibemaksumäära kohaldamist tingiv piirsumma 35 000 eurot. See tähendab, et ettevõte, kes eelmisel eelarveaastal müüs Belgiasse kaupu rohkem kui 35 000 euro eest, peab käibemaksu arvestama sihtriigis ehk Belgias kehtiva määra alusel. Ettevõte, kust Lucie raamatu tellis, tarnib tihti kaupu Belgiasse ning seepärast peab ta tehtud ostult käibemaksu arvutama Belgias kehtiva määra alusel, ehkki raamat saadetakse Luciele Ühendkuningriigist.

Erand sõidukite puhul

Kui ostate auto teisest ELi liikmesriigist, peate käibemaksu maksma riigis, kuhu te auto toote ja kus te ta registreerite (st oma elukohariigis).

Auto loetakse uueks, kui selle läbisõit on alla 6000 kilomeetri või kui ta on alla kuue kuu vana. Samasugune kord kehtib ka teiste uute transpordivahendite (suured mootorrattad, paadid, õhusõidukid) suhtes.

Eraisikult ostetud kasutatud autode ja muude kasutatud sõidukite puhul on käibemaksu tasunud juba selle esimene ostja riigis, kus ost sooritati. Seetõttu ei pea te eraisikult ostetud kasutatud auto puhul käibemaksu tasuma kummaski riigis (ei selles, kust te sõiduki ostsite, ega ka selles, kus te ta registreerite).

Auto loetakse kasutatuks, kui ta on vanem kui kuus kuud või kui ta läbisõit on üle 6000 km.

Nii uue kui ka kasutatud auto puhul peate siiski maksma selle registreerimise eest oma elukohariigis.

Lugege täiendavalt oma õiguste kohta auto ostmisel teisest ELi liikmesriigist.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid