Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 26/05/2016

shopping

Käibemaks

Käibemaks tuleb maksta riigis, kus ostu sooritad

Eraisikuna ELis oste tehes peate käibemaksu maksma vaid korra – riigis, kus te oma ostu teete.

Te saate koju tuua kõike, mida te teises ELi liikmesriigis ostate, ilma et teid peatataks piiril või et peaksite täitma tollideklaratsiooni. Ainsaks tingimuseks on see, et teie ostud peavad olema teie enda või teie perekonna isiklikuks tarbeks, mitte edasimüügiks.

Erandid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul

Alates 1. jaanuarist 2015 maksate käibemaksu telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste eest riigis, kus te elate ( riigis, kus on teie asukoht , kus teil on alaline elukoht või kus te tavaliselt elate), ning mitte riigis, kus te teenust ostate. Need eeskirjad kehtivad nii ELis, kui ka kolmandatest riikidest osutatavate teenuste puhul.

Näide

Senta elab Rootsis ja ostab e-raamatuid Soome internetimüüjalt. Soome tarnija peab tema suhtes kohaldama mitte Soomes, vaid Rootsis kehtivat käibemaksumäära.

Erand sõidukite puhul

Mõnes teises ELi liikmesriigis ostetud uue auto puhul makstakse käibemaksu riigis, kus te oma auto registreerite, see tähendab oma elukohajärgses riigis.

Uuena käsitatakse autot, mille läbisõit on alla 6000 kilomeetri või mis on alla kuue kuu vana. Sellist käibemaksuskeemi kohaldatakse ka teiste uute transpordivahendite (paadid, õhusõidukid) suhtes.

Eraisikult ostetud kasutatud autode ja muude kasutatud sõidukite puhul on käibemaksu tasunud juba selle esimene ostja riigis, kus ost sooritati.

Seetõttu ei pea te eraisikult ostetud kasutatud auto puhul käibemaksu tasuma mitte kummaski riigis (kus sõiduk osteti või kus see registreeriti).

Kasutatud autona käsitatakse autot, mis on enam kui kuus kuud vana ja mille läbisõit on üle 6000 km.

Nii uute kui kasutatud autode puhul peate siiski maksma nende registreerimisega seotud kohalikke tasusid oma elukohariigis.

Lugege täiendavalt oma õiguste kohta auto ostmisel teises ELi liikmesriigis.

ELi õigusaktid
 • English
 • English
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Küsige abi ja nõuandeid

  Küsige abi ja nõuandeid

  Antud juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

  Retour au texte en cours.