Διαδρομή πλοήγησης

Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας ως πολίτης της ΕΕ; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας με αυτό το κουίζ.

Επικαιροποίηση : 20/11/2015

shopping

ΦΠΑ – Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Πληρωμή ΦΠΑ στη χώρα όπου κάνετε τις αγορές σας

Αν κάνετε αγορές στην ΕΕ για προσωπική σας χρήση, θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ μόνο μία φορά, στη χώρα όπου κάνατε τις αγορές σας.

Μπορείτε να φέρετε στη χώρα σας οτιδήποτε αγοράσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να σταματήσετε στα σύνορα ή να κάνετε δήλωση στο τελωνείο. Μοναδική προϋπόθεση είναι οι αγορές σας να προορίζονται για προσωπική σας χρήση ή για την οικογένειά σας και όχι για επαναπώληση.

Εξαίρεση για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, ο ΦΠΑ για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρεώνεται στη χώρα κατοικίας σας (τη χώρα όπου είστε εγκατεστημένοι , έχετε τη μόνιμη διεύθυνσή σας ή κατοικείτε συνήθως), και όχι στη χώρα από την οποία αγοράσατε την υπηρεσία. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για τις υπηρεσίες που παρέχονται τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Μια αληθινή ιστορία

Η Σέντα ζει στη Σουηδία και αγοράζει ηλεκτρονικά βιβλία από Φινλανδό πωλητή βιβλίων στο διαδίκτυο. Ο Φινλανδός προμηθευτής πρέπει να της χρεώνει τον σουηδικό, και όχι τον φινλανδικό ΦΠΑ.

Εξαίρεση για τα αυτοκίνητα

Εάν αγοράσατε καινούργιο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ στη χώρα στην οποία θα το ταξινομήσετε, δηλαδή στη χώρα κατοικίας σας.

Καινούργιο αυτοκίνητο θεωρείται αυτό που έχει κάνει λιγότερα από 6.000 χλμ ή είναι παλαιότητας μικρότερης από έξι μήνες. Αυτό το καθεστώς ΦΠΑ ισχύει και για άλλα μέσα μεταφοράς, όπως πλοία και αεροπλάνα.

Σε ό,τι αφορά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και άλλα μεταχειρισμένα οχήματα που έχετε αγοράσει από ιδιώτη, ο ΦΠΑ θα έχει ήδη καταβληθεί από τον αρχικό αγοραστή στη χώρα αγοράς.

Επομένως, δεν θα πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που αγοράσατε από ιδιώτη, ούτε στη χώρα που το αγοράσατε ούτε στην χώρα που θα το ταξινομήσετε.

Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο θεωρείται αυτό που είναι παλαιότητας μεγαλύτερης από έξι μήνες και έχει κάνει πάνω από 6.000 χλμ.

Τόσο για καινούργια όσο και για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα θα χρειαστεί ωστόσο να πληρώσετε το τέλος ταξινόμησης του αυτοκινήτου σας στη χώρα κατοικίας σας.

Μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας όσον αφορά την αγορά αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Νομοθεσία της ΕΕ
  • English
  • English
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Στην περίπτωση αυτή, στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.