Cesta

Aktualizováno : 26/05/2016

shopping

DPH – daň z přidané hodnoty

Placení DPH v zemi, kde nakupujete

Nakupujete-li v EU jako soukromá osoba, měli byste DPH hradit pouze jednou, a to v zemi, kde zboží či službu pořizujete.

Jakékoli zboží, které zakoupíte v jiném členském státě Unie, můžete přes hranice převézt bez proclení. Jedinou podmínkou je, že dané zboží musí být určeno pro vlastní potřebu, popř. pro osobní potřebu vašeho rodinného příslušníka, a nesmí být předmětem dalšího prodeje.

Výjimka pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby

Od 1. ledna 2015 se DPH za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby účtuje v zemi, kde bydlíte ( tj. země, kde jste usazeni nebo kde máte trvalé bydliště nebo kde obvykle žijete), a ne v zemi, ve které jste službu zakoupili. Toto pravidlo se vztahuje na služby poskytované jak uvnitř, tak mimo EU.

Typická situace

Senta žije ve Švédsku a z finského internetového knihkupectví si zakoupila elektronickou knihu. Finský prodejce ji musí účtovat švédskou a nikoli finskou DPH.

Výjimka pro automobily

Zakoupíte-li nové vozidlo v jiné členské zemi Unie, DPH uhradíte tam, kde auto přihlásíte, tj. v zemi pobytu.

Za nové vozidlo se považuje automobil, který má najeto méně než 6 000 km nebo od jeho první registrace neuplynulo více než šest měsíců. Totéž platí pro hrazení DHP u jiných nových dopravních prostředků jako například lodí či letadel.

Pokud kupujete auto ojeté nebo jiný dopravní prostředek z druhé ruky od soukromé osoby, DPH neplatíte, jelikož byla již uhrazena prvním kupujícím v zemi, kde ke koupi došlo.

Daňovou povinnost tedy nemáte ani v zemi, kde jste vozidlo zakoupili, ani tam, kde ho přihlašujete.

Ojetým vozidlem se rozumí auto, které má najeto přes 6 000 km a od data jeho první registrace uplynulo více než šest měsíců.

Při koupi nového či ojetého automobilu však budete muset zaplatit registrační poplatek v zemi pobytu.

Více informací o právech, které máte při nákupu automobilu v jiném členském státě, naleznete zde.

Právní předpisy EU
 • English
 • English
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  Požádat o poradenství

  V tomto případě se jedná o 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

  Retour au texte en cours.