Cesta

Aktualizováno : 25/11/2016

DPH – daň z přidané hodnoty

Placení DPH v zemi, kde nakupujete

Nakupujete-li v některé ze zemí EU jako soukromá osoba, měli byste DPH hradit pouze jednou, a to v zemi, kde zboží či službu pořizujete.

Jakékoli zboží, které zakoupíte v jiném členském státě Unie, můžete přes hranice převézt bez proclení. Jedinou podmínkou je, že dané zboží musí být určeno pro vlastní potřebu, popř. pro osobní potřebu vašich rodinných příslušníků, a nesmí být předmětem dalšího prodeje.

Výjimka pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby

DPH za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby se účtuje v zemi, kde žijete (tj. zemi, kde jste usazeni nebo kde máte trvalé bydliště nebo kde obvykle pobýváte), a ne v zemi, ve které jste službu zakoupili. Toto pravidlo se vztahuje na služby poskytované jak uvnitř, tak mimo EU.

Příklad

DPH za digitální služby se platí v zemi trvalého bydliště

Senta žije ve Švédsku a z finského internetového knihkupectví si kupuje elektronické knihy. Finský prodejce ji proto musí účtovat švédské a nikoli finské DPH.

Nákup přes internet z jiné země EU

Na nákup zboží z jiné země EU, které si necháte zaslat domů, se mohou vztahovat zvláštní pravidla. Pokud společnost, od které nakupujete, prodává do vaší země zboží nad určitou hodnotu, nemůže vám účtovat DPH v zemi, ze které jste zboží objednali.

DPH musí účtovat v zemi, kam je zboží dodáno. Uvedený limit u přeshraničního prodeje si stanovuje každá země sama pdf English – a to buď na 35 000, nebo 100 00 eur. To znamená, že většina velkých internetových prodejců, kteří dodávají zboží v rámci EU, bude muset účtovat DPH v cílové zemi.

Příklad

Někdy budete muset zaplatit vyšší sazbu DPH

Lucie je Belgičanka a z jednoho velkého internetového obchodu ze Spojeného království si objednala knihu. Po vyplnění adresy dodání při placení objednávky si všimla, že se cena náhle zvýšila. Přečetla si proto obchodní podmínky a tam zjistila, že ji společnost účtovala belgické DPH ve výši 6 % namísto 0% DPH, které platí ve Spojeném království.

V Belgii je totiž limit pro stanovení DPH u přeshraničního prodeje stanoven na 35 000 eur. To znamená, že společnost, která za předchozí finanční rok prodala do Belgie zboží za více než 35 000 eur, musí použít sazbu DPH platnou v cílové zemi, tzn. v Belgii. Prodejce, u kterého si Lucie knihu objednala, dodává zboží do Belgie často, a proto ji musí účtovat belgické DPH, i když kniha bude odeslána ze Spojeného království.

Výjimka pro automobily

Zakoupíte-li nové vozidlo v jiné členské zemi Unie, DPH uhradíte tam, kam auto přivezete a přihlásíte, tj. v zemi bydliště.

Za nové vozidlo se považuje automobil, který má najeto méně než 6 000 km nebo od jeho první registrace neuplynulo více než 6 měsíců. Totéž platí pro hrazení DHP u jiných nových dopravních prostředků jako například velkých motorek, lodí či letadel.

Pokud kupujete auto ojeté nebo jiný dopravní prostředek z druhé ruky od soukromé osoby, DPH neplatíte, jelikož byla již uhrazena prvním kupujícím v zemi, kde ke koupi došlo. Daňovou povinnost tedy nemáte ani v zemi, kde jste vozidlo zakoupili, ani tam, kde ho přihlašujete.

Ojetým vozidlem se rozumí auto, které má najeto přes 6 000 km a od data jeho první registrace uplynulo více než 6 měsíců.

Při koupi nového či ojetého automobilu však budete muset zaplatit registrační poplatek v zemi pobytu.

Více informací o právech, která máte při nákupu automobilu v jiném členském státě

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství