Навигационна пътека

Актуализация : 26/05/2016

shopping

ДДС — Данък добавена стойност

ДДС се заплаща в страната, в която пазарувате

Като физическо лице, което пазарува в ЕС, вие следва да плащате ДДС само веднъж — в страната, в която купувате стоката или услугата.

Можете да отнесете у дома всичко, което купите в друга страна от ЕС, без да спирате на границата или да подавате митническа декларация. Единственото условие е вашите покупки да са предназначени за вас или вашето семейство, а не за препродажба.

Изключение за телекомуникационните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и електронните услуги

От 1 януари 2015 г. ДДС за телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги се начислява в страната, в която живеете ( страната, в която сте установен, имате постоянен адрес или живеете обичайно), а не в страната, откъдето купувате подобна услуга. Тези правила се отнасят до услуги, предоставяни от предприятия от и извън ЕС.

Лична история

Сента живее в Швеция и купува електронни книги от финландска интернет книжарница. Когато начислява ДДС, финландският продавач трябва да използва шведската, а не финландската ставка.

Изключение за автомобилите

За нови автомобили, купени в друга страна от ЕС, ДДС се заплаща в страната, в която регистрирате вашата кола, тоест в страната, в която пребивавате постоянно.

Под нов автомобил се разбира автомобил, който е изминал по-малко от 6000  км или е на по-малко от 6 месеца. Тези правила за ДДС важат и за други нови превозни средства, като лодки и самолети.

За употребявани автомобили и други превозни средства втора ръка, купени от частно лице, ДДС вече е бил платен от първоначалния купувач в страната, където е извършена покупката.

Затова не трябва да плащате ДДС за употребяван автомобил, купен от частно лице, нито в страната, в която го купувате, нито в страната, в която го регистрирате.

Под употребяван автомобил се разбира автомобил, който е на повече от 6 месеца и е изминал повече от 6000 км.

Независимо дали става дума за нов или за употребяван автомобил, вие трябва да заплатите местната такса за регистриране на вашия автомобил в страната, в която пребивавате постоянно.

Научете повече за вашите права при покупка на автомобил в друга страна от ЕС.

Законодателство на ЕС
 • English
 • English
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети

  Потърсете помощ и съвети

  В този случай 28-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

  Retour au texte en cours.