Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 26/11/2015

shopping

Ibgħat lura prodotti li ma tridx

14-il jum biex tirtira meta tixtri oġġetti

Fl-UE, għall-kuntratti konklużi mit-13 ta' Ġunju 2014, għandek id-dritt tirtira mix-xiri tiegħek onlajn kif ukoll minn xiri ieħor magħmul f'postijiet oħra barra l-ħwienet (p.e. meta persuna li tbigħ tħabbatlek il-bieb, bit-telefown jew bil-posta) sa 14-il jum.

Dan il-perjodu ta' "riflessjoni" jiskadi 14-il jum wara l-jum li fih tirċievi l-prodotti tiegħek. Madankollu, jekk dan il-perjodu jiskadi f'jum mhux tax-xogħol, l-iskadenza tiegħek tiġi estiża sal-ewwel jum tax-xogħol li jkun imiss.

Tista' tagħżel li tirtira mill-ordni tiegħek għal kwalunkwe raġuni f'dan iż-żmien - anki jekk sempliċiment biddilt il-fehma.

Biex teżerċita d-dritt tiegħek ta' rtirar, inti għandek b'mod inekwivoku tinforma lill-bejjiegħ bid-deċiżjoni tiegħek li tirtira mix-xiri. Tista' tagħmel dan, pereżempju, billi żżid dikjarazzjoni bil-miktub għall-oġġetti li inti qed tirritorna bil-posta, jew billi tibgħat faks jew email. Mhuwiex biżżejjed li sempliċement tibgħat lura l-oġġetti. Il-bejjiegħ irid jipprovdilek formola standard ta' rtirar, li tista' tuża biex tinfurmah(a) bl-irtirar imma mhemmx għalfejn tuża lilha.

Il-bejjiegħ irid iroddlok flusek lura fi żmien 14-il jum minn meta jkun irċieva n-notifika ta' rtirar tiegħek, iżda jista' jdewwem ir-rimborż jekk hu ma jkunx irċieva l-oġġetti lura, jew evidenza li jkunu ntbagħtu lura. U għandu jagħtik ukoll il-flus li nfaqt għall-posta meta ordnajt l-oġġett. Madankollu, il-bejjiegħ jista' jżommlok il-flus għall-ispejjeż addizzjonali ta' konsenja jekk tkun tlabt konsenja mhux standard (espress) b'mod speċifiku. Ikollok tħallas l-ispejjeż tar-ritorn tal-oġġetti lill-bejjiegħ.

Għal merkanzija goffa (bħal tagħmir kbir tad-dar), il-bejjiegħ għandu jagħtik mill-inqas stima tal-ispiża tar-ritorn tal-prodotti. Għandek tirritorna l-oġġetti fi żmien 14-il jum minn meta tinforma lill-bejjiegħ li tkun tixtieq li tirtira.

Iċċekkja li l-bejjiegħ infurmak li jkollok iġġorr in-nefqa biex tibgħat lura l-oġġetti matul il-perjodu ta' riflessjoni. Jekk le, hu/hi għandu/ha wkoll jeħel/teħel dik l-ispiża. Oġġetti goffi mixtrija minn bejjiegħ bieb bieb u mogħtija lilek minnufih għandhom, madankollu, jiġu miġbura mill-bejjiegħ bi spejjeż tiegħu.

Twissija!

Jekk jogħġbok innota li ma tistax tuża oġġetti li rċevejt qabel ma tiddeċiedi li tirtira mix-xiri. Id-dritt tal-irtirar jeżisti sabiex tkun tista' teżamina l-prodott bl-istess mod daqs li kieku kienu f'ħanut, mhux li jagħtik 14-il jum ta' użu bla ħlas.

Innota wkoll li japplikaw aktar regoli speċifiċi għal kontenut diġitali (p.e. iddawnlowdjar jew istrimjar ta' mużika jew filmati)

Ċerti prodotti esklużi

Il-perjodu ta' 14-il jum ta' "riflessjoni" ma japplikax, fost oħrajn, għal:

 • biljetti tal-ajru u tat-trejn kif ukoll għal biljetti tal-kunċerti u ibbukkjar ta' lukandi għal dati speċifiċi
 • ikel u xorb li jaslulek regolarment (bħat-tqassim tal-ħalib).
 • oġġetti magħmula skont l-ordni jew personalizzati b'mod ċar (pereżempju libsa magħmula minn ħajjat)
 • Trasportaturi ta' dejta ssiġġilati, bħal DVDs, li jitneħħew mis-siġill kif jaslu.

 

Storja bħala eżempju

Għandek tkun taf li ma jistax jerġa' jibdielek dwar xi tipi ta' xiri

Jane xtrat biljett minn fuq l-internet għal kunċert tal-U2 fl-Irlanda. L-għada skopriet li se tkun imsiefra fid-data tal-kunċert u ppruvat tirtira l-ordni. Madankollu, l-bejjiegħ onlajn irrifjuta li jikkanċella l-ordni u jagħtiha flusha lura.

Skont ir-regoli tal-UE għandek id-dritt tirtira l-ordnijiet li għamilt onlajn jew permezz ta' modi oħra ta' "xiri mill-bogħod" (bħat-telefown jew katalgu) fi żmien 14-il jum. Madankollu, hemm "kuntratti mill-bogħod" li minnhom, skont ir-regoli tal-UE, inti mintix intitolat li tirtira.

 

Eżempji ta' dawn huma l-ibbukkjar ta' alloġġ turistiku u ta' divertiment għal dati speċifiċi.

 

Il-bejgħ privat huwa eskluż ukoll

Jekk tixtri oġġetti mingħand individwu privat minflok mingħand kumpanija, it-tranżazzjoni ma tkunx koperta mill-istess leġiżlazzjoni tal-konsumatur. M'għandekx id-dritt legali tibdel fehmtek fi żmien 14-iljum mill-ordni tiegħek.

Kuntratti tas-servizzi

Tista' wkoll tirtira minn kuntratt ta' servizz — pereżempju abbonament tat-telefown — konklużi onlajn jew ma' bejjiegħ bieb bieb. Inti għandek 14-il jum biex tirtira ladarba l-kuntratt ikun ġie konkluż.

Jekk tixtieq li l-bejjiegħ jibda jipprovdi s-servizz — eż. biex tqabbad l-mowbajl tiegħek — direttament mingħajr ma tistenna li jiskadi l-perjodu ta' 14-il jum, għandek titlob dan b'mod espliċitu. Jekk, minkejja dan, tagħżel li tirtira wara li tkun bdejt tirċievi s-servizz, trid tħallas għaż-żmien li tkun użajtu. Jekk kuntratt ta' servizz - pereżempju, ta' tibjid ta' kamra - ġie eżegwit kompletament qabel tmiem il-perjodu tal-irtirar ta' 14-il jum, inti ma tkunx tista' tirtira mill-kuntratt għax ix-xogħol ikun tlesta.

Mhemm ebda rtirar għal tiswijiet urġenti

Japplikaw regoli speċifiċi fil-każ ta' negozji żgħar u ta' nies tas-sengħa, bħal fil-każ ta' plumber. M'għandekx id-dritt li tirtira f'każijiet fejn inti ordnajt tiswijiet u xogħol ta' manutenzjoni urġenti. Pereżempju, jekk int tkun sejjaħt plumber biex issewwi xawer li qed inixxi, ma tistax tikkanċella x-xogħol ladarba tkunu ftiehmtu fuq il-prezz tas-servizz.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri

  f'dan il-każ, it-28 Stat Membru tal-UE + Islanda, Liechtenstein u n-Norveġja

  Retour au texte en cours.