Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 26/11/2015

shopping

Negribētu preču atdošana atpakaļ

14 dienas, lai atteiktos no iegādātajām precēm

Eiropas Savienībā jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no pirkuma, kas iegādāts internetā vai citādāk ārpus veikala (piemēram, no pārdevēja jūsu kāpņu telpā, pa tālruni vai pastu).

Šis "laiks pārdomām" ilgst 14 dienas no dienas, kad preci esat saņēmis. Tomēr, ja šis periods beidzas brīvdienā, termiņu pagarina līdz nākamajai darba dienai.

Šajā termiņā no pasūtījuma varat atteikties jebkura iemesla dēļ, pat ja vienkārši esat pārdomājis.

Lai jūs varētu izmantot tiesības atteikties, jums ir nepārprotami informē tirgotājs par savu lēmumu atteikties no pirkuma. To var izdarīt, piemēram, pievienojot rakstisku paziņojumu precei, kuru nosūtāt atpakaļ pa pastu, vai sūtot faksu vai e–pastu. Ar to vien nepietiek, ka nosūtat atpakaļ preci. Tirgotājam jums jāiedod atteikuma veidlapa, ar kuras palīdzību varat tirgotāju informēt par atteikumu, bet tā nav obligāti jāizmanto.

Tirgotājam jums jāatlīdzina 14 dienu laikā no atteikuma paziņojuma saņemšanas dienas, bet šo atlīdzinājumu tirgotājs drīkst arī aizkavēt, ja viņš nav saņēmis atpakaļ preci vai dokumentu, kas apliecina, ka preci esat nosūtījis atpakaļ. Jāatlīdzina arī piegādes izdevumi, ko jūs sedzāt, kad preci iegādājāties. Tomēr tirgotājs var prasīt segt papildu piegādes izmaksas, ja jūs īpaši vēlējāties nestandarta (EXPRESS) piegādi. Jums būs jāsedz izmaksas, kas rodas, preci sūtot atpakaļ tirgotājam.

Lielgabarīta preču (piemēram, lielu mājsaimniecības iekārtu), gadījumā tirgotājam jums jāsniedz vismaz aplēse, cik izmaksās preču nosūtīšana atpakaļ. Prece jāaizsūta atpakaļ 14 dienu laikā kopš esat paziņojis tirgotājam, ka vēlaties atteikties no tās.

Jāpārbauda, vai tirgotājs jūs ir informējis, ka jums būs jāsedz izmaksas, kas rodas, ja preci nosūtīsiet atpakaļ uzteikuma termiņa laikā. Ja nav, tad viņam jāsedz arī šie izdevumi. Taču, ja tā ir lielgabarīta prece, ko esat iegādājies no izplatītāja un saņēmis uzreiz, tā tirgotājam jāsavāc uz sava rēķina.

Uzmanību!

Ņemiet vērā, ka līdz lēmumam atteikties no pirkuma jūs saņemto preci nedrīkstat izmantot. Atteikšanās tiesības pastāv tālab, lai jūs preci varētu pārbaudīt tāpat, kā jūs to darītu veikalā, nevis lai jūs to varētu 14 dienas izmantot par velti.

Ievērojiet arī to, ka uz digitālu saturu (piemēram, mūzikas vai video lejupielādi vai straumēšanu) attiecas īpaši noteikumi.

Dažas preces ir izņēmums

14 dienu uzteikuma termiņš neattiecas, piemēram, uz:

 • aviobiļetēm un vilciena biļetēm, kā arī koncerta biļetēm un viesnīcas rezervāciju konkrētos datumos;
 • pārtiku un dzērieniem, kas jums tiek piegādāti regulāri (piemēram, no piena pārdevēja);
 • precēm, kas izgatavotas pēc pasūtījuma vai nepārprotami ir pielāgotas individuālai lietošanai (piemēram, pēc pasūtījuma uzšūts uzvalks);
 • datu nesējiem, kā DVD, kuru iepakojumu pēc saņemšanas esat atvēris.

 

Piemērs no dzīves

Ņemiet vērā, ka no dažu veidu pirkumiem atteikties nevar

Džeina internetā nopirka biļeti uz grupas "U2" koncertu Īrijā. Nākamajā dienā viņa konstatēja, ka viņai koncerta dienā būs jābūt ārzemēs, un mēģināja atcelt pasūtījumu. Taču interneta tirgotājs atteicās pasūtījumu atcelt un samaksāt kompensāciju.

Saskaņā ar ES noteikumiem pircējam 14 dienu laikā ir tiesības atteikties no internetā vai ar citām tālpārdošanas metodēm (piemēram, pa tālruni vai pastu) veiktiem pirkumiem. Tomēr pastāv distances līgumi, kurus saskaņā ar ES noteikumiem nav tiesību lauzt.

 

Piemēram, nevar anulēt brīvdienu pavadīšanai paredzētu izmitināšanas vietu un atpūtas un izklaides rezervāciju īpašos datumos.

 

Izņēmums ir arī privāta tirdzniecība

Ja preci iegādājaties no privātpersonas, nevis no uzņēmuma, uz šo darījumu neattiecas tie paši tiesību akti patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Jums nav likumisku tiesību mainīt savu lēmumu 14 dienu laikā pēc pasūtījuma.

Pakalpojumu līgumi

Jūs varat arī lauzt pakalpojumu līgumu, piemēram, tālruņa pakalpojumu abonēšanas līgumu, kas noslēgts internetā vai ar ceļojošu aģentu. Jūs drīkstat līgumu lauzt 14 dienu laikā pēc tā noslēgšanas.

Ja vēlaties, lai tirgotājs sāktu sniegt pakalpojumu, piemēram, pieslēgtu mobilo tālruni, uzreiz, negaidot, kamēr beigsies 14 dienu termiņš, jums tas ir skaidri jāpieprasa. Ja tomēr jūs nolemjat no pakalpojuma atteikties pēc tā sākšanas, jums jāsamaksā par laiku, kad pakalpojumu izmantojāt. Ja pakalpojumu līgums, piemēram, telpas pārkrāsošana, ir pilnībā izpildīts pirms 14 dienu atteikuma termiņa beigām, jūs vairs līgumu nevarat lauzt, jo darbs jau ir pabeigts.

Nevar atcelt steidzamu remontu

Īpaši noteikumi attiecas uz mazajiem uzņēmumiem un amatniekiem (piemēram, santehniķiem). Jums nav tiesību lauzt līgumu gadījumos, ja esat pasūtījis steidzamu remontdarbu un apkopi. Piemēram, ja izsaucat santehniķi, lai salabotu tekošu dušu, jūs nevarat no šī pakalpojuma atteikties, kolīdz esat vienojies par tā cenu.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

  šajā gadījuma 28 ES valstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

  Retour au texte en cours.