Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 05/10/2017

Informácie o cene a platby

Pri nákupe vás predajca musí jasne informovať o celkovej cene tovaru alebo služieb vrátane všetkých daní a dodatočných poplatkov.

V prípade nákupov online by ste mali výslovne potvrdiť (napríklad kliknutím na ikonku), že ste si vedomí toho, že objednávka vás zaväzuje k zaplateniu ceny.

Príplatky: poplatky za použitie platobných prostriedkov

Ak chce obchodník účtovať poplatok za využívanie osobitných platobných prostriedkov (napr. kreditnej karty), potom poplatok nesmie byť vyšší ako skutočné náklady na spracovanie vašej platby. V niektorých krajinách môžu byť takéto príplatky úplne zakázané.

Poplatky za dodatočné služby

Musí vám byť umožnené, aby ste vyjadrili svoj súhlas so všetkými dodatočnými platbami, ktoré obchodník požaduje, ako sú napríklad expresné dodanie, darčekové balenie a cestovné poistenie.

Obchodník vám nesmie naúčtovať poplatky za tieto služby, pokiaľ ste s tým výslovne nesúhlasili. Vopred zaškrtnutá možnosť na webovej stránke obchodníka nepredstavuje takýto súhlas a vy máte nárok na vrátenie celej platby, ktorá by sa uskutočnila týmto spôsobom.

Príklad

Poľka Ewa si od internetového obchodníka kúpila niekoľko kníh, ale z jej kreditnej karty bola odpočítaná vyššia suma ako tá, ktorá bola uvedená na webovom sídle obchodníka.

Keďže právo EÚ zaväzuje obchodníkov uvádzať správne a úplné informácie o cene pred tým, než spotrebiteľ uskutoční nákup cez internet, Ewa oznámila túto skutočnosť obchodníkovi aj poľským úradom. Keď úrady vo veci zasiahli, obchodník jej vrátil rozdiel v cene.

Cenová diskriminácia

Ako občan EÚ máte nárok zaplatiť za tovar alebo služby kdekoľvek v EÚ rovnakú cenu, akú by zaplatili domáci. Jedinú výnimku tvoria prípady, pri ktorých je cenový rozdiel odôvodnený (pozri ďalej v texte).

Príklad: niekedy je možné rozdiel v cene odôvodniť

Bart z Holandska si chcel ísť počas svojej návštevy u kamaráta v Nemecku zaplávať do miestnej plavárne. Pri vstupe však od neho žiadali vyššiu cenu ako od miestnych. Bart si myslel, že ide o prípad cenovej diskriminácie.

V tomto prípade však bol cenový rozdiel opodstatnený. Plaváreň spravuje miestny orgán, čiže je financovaná z miestnych daní. Domáci obyvatelia preto už prispeli k jej prevádzke a môžu ju využívať za nižšie vstupné.

Pravidlá cenotvorby pre cestovné lístky

Pravidlá EÚ o stanovovaní cien sa uplatňujú aj na nákup cestovných lístkov, ako sú letenky alebo lístky na vlak, či už online alebo osobne. V praxi to znamená, že keď si kupujete cestovný lístok, jeho celková cena vrátane všetkých daní, platieb a poplatkov musí byť zobrazená od začiatku rezervačného procesu. Môžete si tak ľahšie porovnať ceny iných poskytovateľov cestovných služieb. 

Akékoľvek voliteľné doplnkové položky (napr. cestovné poistenie) musia byť jasne označené a zákazník si ich môže kúpiť, len ak ich sám označí.

Ak nájdete na internete nejasné informácie o cenách leteniek, môžete o tom informovať vnútroštátne orgány v krajine EÚ, v ktorej bývate.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo