Navigačný riadok

Aktualizované : 08/03/2017

Informácie o cene a platby

Pri nákupe vás predajca musí jasne informovať o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých daní a dodatočných poplatkov.

V prípade nákupov online by ste mali výslovne potvrdiť (napríklad kliknutím na tlačidlo), že ste si vedomí toho, že objednávka vás zaväzuje k zaplateniu ceny.

Príplatky poplatky za použitie platobných prostriedkov

Príplatok, ktorý obchodník účtuje za použitie určitých platobných prostriedkov (napr. kreditnej karty), nesmie byť vyšší ako skutočné náklady na spracovanie vašej platby.

V niektorých krajinách sú takéto príplatky úplne zakázané.

Poplatky za dodatočné služby

Musí vám byť umožnené, aby ste vyjadrili svoj súhlas so všetkými dodatočnými platbami, ktoré obchodník požaduje, ako sú napríklad expresné dodanie, darčekové balenie a cestovné poistenie.

Obchodník nie je oprávnený účtovať poplatky za tieto služby, pokiaľ ste s tým výslovne nesúhlasili. Vopred zaškrtnutá možnosť na webovej stránke obchodníka nepredstavuje takýto súhlas a vy máte nárok na vrátenie celej platby, ktorá by sa uskutočnila týmto spôsobom.

Príklad

Poľka Ewa si od internetového obchodníka kúpila niekoľko kníh, ale z jej kreditnej karty bola odpočítaná vyššia suma ako tá, ktorá bola uvedená na webovom sídle obchodníka.

Keďže právo EÚ zaväzuje obchodníkov uvádzať správne a úplné informácie o cene pred tým, než spotrebiteľ uskutoční nákup cez internet, Ewa oznámila túto skutočnosť obchodníkovi aj poľským úradom. Keď úrady vo veci zasiahli, obchodník jej vrátil rozdiel v cene.

Cenová diskriminácia

Ako občan EÚ máte nárok zaplatiť za tovar alebo služby kdekoľvek v EÚ rovnakú cenu, akú by zaplatili domáci.

Jedinú výnimku tvoria prípady, pri ktorých je cenový rozdiel odôvodnený (pozri ďalej v texte).

Príklad: niekedy je možné rozdiel v cene odôvodniť

Bart z Holandska si chcel ísť počas svojej návštevy u kamaráta v Nemecku zaplávať do miestnej plavárne. Pri vstupe však od neho žiadali vyššiu cenu ako od miestnych. Bart si myslel, že ide o prípad cenovej diskriminácie.

V tomto prípade však bol cenový rozdiel opodstatnený. Plaváreň spravuje miestny orgán, čiže je financovaná z miestnych daní. Domáci obyvatelia preto už prispeli k jej prevádzke a môžu ju využívať za nižšie vstupné.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo