Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 08/03/2017

Ceny i płatności

Przy zakupie musisz otrzymać wyraźne informacje o łącznej cenie towarów lub usług, obejmującej wszystkie podatki i opłaty dodatkowe.

W przypadku zakupów online powinieneś wyraźnie zaznaczyć, na przykład klikając na przycisk lub w podobny sposób, że jesteś świadomy tego, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Dopłaty: opłaty za korzystanie z kart i innych form płatności

Jeżeli przedsiębiorca chce pobrać dopłatę za wybór określonego sposobu płatności (np. kartą kredytową), to dopłata ta nie może przekraczać rzeczywistych kosztów przetwarzania płatności.

W niektórych krajach takie dopłaty mogą być całkowicie zakazane.

Opłaty za dodatkowe usługi

Na wszelkie dodatkowe opłaty naliczane przez sprzedającego, na przykład za przesyłkę ekspresową, opakowanie na prezent czy ubezpieczenie podróżne, musisz wyrazić zgodę.

Sprzedający nie może naliczać opłaty za te usługi, chyba że wyraźnie je zamówiłeś. Stosowanie przez sprzedawców uprzednio zaznaczonych pól na swoich stronach internetowych nie oznacza, że klient wyraził zgodę. W takim przypadku klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za wszelkie opłaty pobrane w ten sposób.

Prawdziwa historia

Ewa z Polski kupiła książki u sprzedawcy internetowego, ale jej kartę kredytową obciążono na większą kwotę niż ta, która pojawiła się w momencie transakcji na stronie internetowej sprzedawcy.

Ponieważ prawo UE zobowiązuje sprzedawcę do zamieszczenia dokładnych i pełnych informacji, zanim klient dokona zakupu on-line, Ewa powiadomiła o tym fakcie zarówno sprzedawcę, jak i kompetentny polski urząd. Po interwencji odpowiednich organów krajowych Ewie zwrócono różnicę.

Dyskryminacja cenowa

Od obywatela UE nie można wymagać zapłacenia wyższej ceny za produkty lub usługi z powodu jego narodowości lub kraju zamieszkania.

Jednak pewne różnice cenowe mogą być uzasadnione, jeżeli oparte są na obiektywnych kryteriach innych niż obywatelstwo.

Prawdziwa historia Czasem różnice cenowe mogą być uzasadnione

Bart, pochodzący z Holandii, przyjeżdża w odwiedziny do przyjaciółki w Niemczech i postanawia pójść na basen. Okazuje się, że musi zapłacić za bilet więcej niż ludność miejscowa, i zastanawia się, czy nie padł ofiarą bezprawnej dyskryminacji.

W tym przypadku różnica cen jest jednak uzasadniona. Właścicielem basenu jest gmina, która utrzymuje go z lokalnych podatków. Mieszkańcy gminy dołożyli się zatem do funkcjonowania basenu, dlatego mogą mniej płacić za bilet.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy