Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 11/08/2017

Ceny i płatności

Przy zakupie musisz otrzymać jasne informacje o łącznej cenie towarów lub usług, obejmującej wszystkie podatki i opłaty dodatkowe.

W przypadku zakupów online powinieneś wyraźnie zaznaczyć, na przykład klikając na przycisk, że jesteś świadomy tego, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Dodatkowe opłaty: opłaty za korzystanie z kart i innych form płatności

Jeżeli przedsiębiorca chce pobrać opłatę za wybór określonego sposobu płatności (np. kartą kredytową), to opłata nie może przekraczać rzeczywistych kosztów przetwarzania płatności. W niektórych krajach takie opłaty mogą być całkowicie zakazane.

Opłaty za dodatkowe usługi

Na wszelkie dodatkowe opłaty naliczane przez sprzedającego, na przykład za przesyłkę ekspresową, opakowanie na prezent czy ubezpieczenie podróżne, musisz wyrazić zgodę.

Sprzedający nie może naliczać opłaty za te usługi, chyba że wyraźnie je zamówiłeś. Stosowanie przez sprzedawców z góry zaznaczonych pól na swoich stronach internetowych nie oznacza, że klient wyraził zgodę na daną usługę. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za wszelkie opłaty pobrane w ten sposób.

Prawdziwa historia

Ewa z Polski kupiła książki u sprzedawcy internetowego, ale jej kartę kredytową obciążono na większą kwotę niż ta, która pojawiła się w momencie transakcji na stronie internetowej sprzedawcy.

Ponieważ prawo UE zobowiązuje sprzedawcę do zamieszczenia dokładnych i pełnych informacji, zanim klient dokona zakupu on-line, Ewa powiadomiła o tym fakcie zarówno sprzedawcę, jak i kompetentny polski urząd. Po interwencji odpowiednich organów krajowych Ewie zwrócono różnicę.

Dyskryminacja cenowa

Od obywatela UE nie można wymagać zapłacenia wyższej ceny za produkty lub usługi z powodu jego narodowości lub kraju zamieszkania. Jednak pewne różnice cenowe mogą być uzasadnione, jeżeli oparte są na obiektywnych kryteriach innych niż obywatelstwo.

Prawdziwa historia Czasem różnice cenowe mogą być uzasadnione

Bart, pochodzący z Holandii, przyjechał w odwiedziny do przyjaciółki w Niemczech i postanowił pójść na basen. Okazało się, że musiał zapłacić za bilet więcej niż ludność miejscowa, i zastanawiał się, czy nie padł ofiarą bezprawnej dyskryminacji.

W tym przypadku różnica cen jest jednak uzasadniona. Właścicielem basenu jest gmina, która utrzymuje go z lokalnych podatków. Mieszkańcy gminy dołożyli się zatem do funkcjonowania basenu, dlatego mogą mniej płacić za bilet.

Zasady dotyczące cen biletów podróżnych

Unijne przepisy dotyczące cen stosuje się również w przypadku zakupu biletów, przez internet lub osobiście, takich jak bilety lotnicze czy kolejowe. Oznacza to, że cena zakupu biletów musi uwzględniać wszystkie podatki, opłaty dodatkowe i opłaty za dodatkowe usługi. Wszystkie te opłaty muszą być wyszczególnione w całkowitej cenie na samym początku procesu rezerwacji. Dzięki temu klientowi łatwiej porównać ceny oferowane przez różnych sprzedawców. 

Wszelkie elementy opcjonalne (takie jak ubezpieczenie podróżne) muszą być wyraźnie oznaczone jako takie i domyślnie nieobjęte ofertą.

Jeśli stwierdzisz, że przy zakupie biletu lotniczego online ceny podano w niejasny sposób, możesz to zgłosić organom krajowym w kraju UE swojego zamieszkania.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy