Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 08/03/2017

Prijzen en betalingen

Als u goederen of diensten wilt kopen, moet u duidelijke informatie krijgen over de totale prijs, inclusief alle belastingen en overige kosten.

Bij aankopen via internet moet u de mogelijkheid krijgen expliciet aan te geven, bijvoorbeeld via een knop, dat u weet dat een bestelling plaatsen ook een betalingsverplichting inhoudt.

Toeslagen: vergoedingen voor het gebruik van bepaalde betaalmiddelen

Toeslagene voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel (bijvoorbeeld een creditcard) mogen niet hoger zijn dan de werkelijke kosten van het verwerken van uw betaling.

In sommige landen zijn zulke toeslagen zelfs helemaal verboden.

Kosten van extra diensten

U moet expliciet toestemming geven voor extra diensten die kosten met zich meebrengen, zoals snellere levering, een cadeauverpakking of een reisverzekering.

Een verkoper mag hier pas kosten voor in rekening brengen als u uitdrukkelijk voor die diensten gekozen heeft. Een vooraf aangevinkt vakje op de website van de verkoper geldt niet als uitdrukkelijke toestemming. Heeft u onverhoopt op die manier extra kosten moeten betalen, dan heeft u recht op terugbetaling.

Voorbeeld

Ewa uit Polen kocht boeken via internet en betaalde met haar creditcard, maar er werd meer van haar creditcard afgeschreven dan het bedrag dat op de afrekenpagina van de website van de verkoper stond.

Volgens de EU-regels zijn verkopers verplicht om de prijs correct en volledig aan de klant te tonen voordat de koop gesloten wordt. Daarom meldde Ewa deze fout bij het bedrijf en de Poolse instanties. Na bemiddeling werd het verschil terugbetaald.

Prijsdiscriminatie

Het is binnen de EU verboden een hogere prijs voor goederen of diensten te vragen op grond van de nationaliteit of woonplaats/land van de koper.

Sommige prijsverschillen zijn echter gerechtvaardigd, indien deze gebaseerd zijn op objectieve criteria, niet op nationaliteit.

Voorbeeld Sommige prijsverschillen zijn toegestaan

Bart uit Nederland gaat met een Duitse vriend zwemmen in een zwembad in Duitsland. Hij moet een hogere toegangsprijs betalen dan de inwoners van de gemeente en vraagt zich af of dit geen prijsdiscriminatie is.

In dit geval is het prijsverschil gerechtvaardigd. Het betreft hier een gemeentelijk zwembad dat uit gemeentebelastingen wordt gefinancierd. Inwoners van de gemeente hebben recht op een lagere toegangsprijs omdat ze via de belastingen al een bijdrage leveren voor het zwembad.

Openbare raadpleging
    Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
    Vraag hulp of advies