Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 30/10/2017

Određivanje cijena i plaćanja

Pri kupnji morate biti jasno informirani o ukupnoj cijeni roba i usluga, uključujući sve poreze i dodatne naknade.

Kad je riječ o kupnji na internetu, morate jasno dati na znanje, npr. klikom na gumb, da svojom narudžbom preuzimate na sebe obvezu plaćanja.

Dodatne naknade: pristojbe za uporabu kartica i drugih sredstava plaćanja

Ako vam prodavač želi naplatiti dodatnu naknaduza uporabu određenog sredstva plaćanja, kao što je kreditna kartica, ta naknada ne smije biti viša od iznosa koji on mora platiti za obradu transakcije. U nekim je zemljama zabranjeno naplaćivati takve naknade.

Naknade za dodatne usluge

Morate dati svoj pristanak za dodatna plaćanja koja zatraži prodavač, npr. za brzu dostavu, omatanje poklona ili putno osiguranje.

Prodavač vam ne smije naplatiti te usluge, osim ako ste ih izričito zatražili. Unaprijed označeno polje na internetskoj stranici prodavača ne znači da ste dali pristanak te imate pravo na nadoknadu troškova uzrokovanih na taj način.

Primjer

Ewa iz Poljske kupila je knjige od prodavača na internetu, ali se njezinu kreditnu karticu teretilo za iznos viši od konačnog iznosa navedenog na prodavačevoj internetskoj stranici.

Budući da se na temelju pravila EU-a prodavače obvezuje da prikažu ispravne i potpune podatke o cijeni prije kupnje na internetu, Ewa je slučaj prijavila poduzeću i poljskim nadležnim tijelima. Nakon posredovanja nadležnih tijela dobila je povrat razlike u cijeni.

Cjenovna diskriminacija

Kao građaninu EU-a prilikom kupnje robe ili usluga ne može vam se naplatiti viša cijena samo na temelju vaše nacionalnosti ili zemlje boravka. Neke razlike u cijeni mogu biti opravdane ako se temelje na objektivnim kriterijima osim državljanstva.

Primjer

Ponekad razlike u cijeni mogu biti opravdane

Bart iz Nizozemske prilikom posjeta svojem prijatelju u Njemačkoj otišao je na bazen. Naplatili su mu cijenu višu od cijene za lokalno stanovništvo pa se zapitao je li to nezakonita cjenovna diskriminacija.

U tom je slučaju razlika u cijeni opravdana. Budući da bazenom upravljaju lokalne vlasti i financira se iz lokalnih poreza, lokalno stanovništvo već je pridonijelo poslovanju bazena te stoga uživa nižu cijenu ulaznica.

Primjer

Ne smije vam se naplatiti viša cijena samo na temelju vaše zemlje boravka

Hilda iz Danske za ljetne je praznike željela unajmiti automobil u Španjolskoj. Na internetskoj stranici španjolskog poduzeća za najam vozila odabrala je automobil koji je željela rezervirati. No kad je unijela svoju adresu kako bi dovršila rezervaciju, vidjela je da se ukupna cijena najma vozila povećala za 140 EUR.

Kontaktirala je lokalni Europski potrošački centar i požalila se na cjenovnu diskriminaciju. Centar je od poduzeća za najam vozila zatražio da svoju internetsku stranicu uskladi s pravilima EU-a.

Pravila za određivanje cijena putnih karata

Pravila EU-a o određivanju cijena primjenjuju se i na kupnju putnih karata, kao što su zrakoplovne karte ili karte za vlak, bez obzira na to kupujete li ih na internetu ili osobno. To znači da prilikom kupnje karata svi porezi, pristojbe i naknade moraju biti uključeni i navedeni u ukupnoj cijeni od početka postupka rezervacije. Tako lakše možete usporediti cijene s drugim putnim agencijama. 

Sve dodatne usluge (kao npr. putno osiguranje) moraju biti jasno navedene i predložene samo kao mogućnost odabira.

Kad je riječ o kupnji zrakoplovnih karata, ako prilikom rezervacije leta na internetu naiđete na netransparentno utvrđene cijene, možete to prijaviti nacionalnim tijelima u svojoj zemlji boravka u EU-u.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje