Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 08/03/2017

Određivanje cijena i plaćanja

Pri kupnji morate biti jasno informirani o ukupnoj cijeni roba i usluga, uključujući sve poreze i dodatne naknade.

Kad je riječ o kupnji na internetu, morate jasno dati na znanje, npr. klikom na gumb ili sličnim načinom, da svojom narudžbom preuzimate na sebe obvezu plaćanja.

Dodatne naknade: pristojbe za uporabu kartica i drugih sredstava plaćanja

Ako vam prodavač želi obračunati dodatnu naknadu za uporabu određenog sredstva plaćanja, kao što je kreditna kartica, ta pristojba ne smije biti viša od iznosa koji on mora platiti za obrađivanje transakcije.

U nekim je zemljama zabranjeno naplaćivati takve dodatne naknade.

Naknade za dodatne usluge

Morate dati svoj pristanak za dodatna plaćanja koja zatraži prodavač, npr. za brzu dostavu, omatanje poklona ili putno osiguranje.

Prodavač vam ne smije naplatiti te usluge, osim ako ste ih izričito zatražili. Unaprijed označeno polje na prodavačevu web-mjestu ne znači da ste dali svoj pristanak, pa biste imali pravo na nadoknadu troškova uzrokovanih na taj način.

Primjer

Ewa iz Poljske kupila je knjige od prodavača na internetu, ali se njezinu kreditnu karticu teretilo za iznos viši od konačnog iznosa navedenog na web-mjestu prodavača.

Budući da se na temelju pravila EU-a prodavače obvezuje da prikažu ispravne i potpune podatke o cijeni prije kupnje na internetu, Ewa je slučaj prijavila poduzeću i poljskim nadležnim tijelima. Nakon posredovanja nadležnih tijela dobila je povrat razlike u cijeni.

Cjenovna diskriminacija

Kao građaninu EU-a, prilikom kupnje robe ili usluga ne može vam se naplatiti viša cijena na temelju vaše nacionalnosti ili zemlje boravka.

Neke razlike u cijeni mogu međutim biti opravdane ako se temelje na objektivnim kriterijima osim državljanstva.

Primjer: ponekad razlike u cijeni mogu biti opravdane

Bart iz Nizozemske posjećuje svog prijatelja u Njemačkoj i odlazi na bazen. Naplaćuju mu cijenu višu od cijene za lokalno stanovništvo pa se pita je li to nezakonita cjenovna diskriminacija.

U tom je slučaju razlika u cijeni opravdana. Budući da bazenom upravljaju lokalne vlasti i financira se iz lokalnih poreza, lokalno stanovništvo već je pridonijelo poslovanju bazena te stoga uživa nižu cijenu ulaznica.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje