Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 11/08/2017

Hinnad ja maksed

Kui olete toodet või teenust ostmas, on teil õigus saada selget teavet selle koguhinna, sh kõigi maksude ja lisatasude kohta.

Veebiostude puhul peaksite näiteks nupul klõpsates selgesõnaliselt kinnitama, et mõistate tellimuse esitamisega kaasnevat kohustust maksta.

Lisatasud: pangakaartide ja muude maksevahendite kasutamise tasu

Kui kaupmees nõuab teilt lisatasu konkreetse maksevahendi (nt krediitkaardi) kasutamise eest, siis see tasu ei või olla suurem kui tema enda kulud seoses teie makse töötlemisega. Mõnes riigis võivad sellised lisatasud olla üldse keelatud.

Tasud lisateenuste eest

Kaupmehel peab teilt lisateenuste (nt kiire kohaletoimetamine, kinkepakend või reisikindlustus) eest tasu nõudmiseks olema teie nõusolek.

Kaupmehel ei ole lubatud nõuda selliste teenuste eest lisatasu, v.a juhul, kui te olete selgesõnaliselt nende kasuks otsustanud. Eelmärgistatud kastikesed kaupmehe veebisaidil ei tähenda, et olete oma nõusoleku andnud, ning teil on õigus sellisel moel teilt saadud maksed tagasi nõuda.

Näide

Ewa Poolast ostis mõned raamatud internetikaupmehelt, kuid tema krediitkaardilt võeti suurem summa, kui ostu hetkel kaupmehe veebisaidil esitatud lõplik summa.

Kuna ELi eeskirjad kohustavad kaupmehi esitama õiget ja täielikku teavet hinna kohta enne, kui klient sooritab ostu internetis, teavitas Ewa sellest nii asjaomast ettevõtjat kui ka Poola ametiasutusi. Pärast ametiasutuste sekkumist maksti talle hinnavahe tagasi.

Hinnadiskrimineerimine

Kui ostate kaupu või teenuseid, siis ei tohi teilt ELi kodanikuna nõuda teie kodakondsuse või elukohariigi alusel kõrgemat hinda. Mõned hinnaerinevused võivad olla põhjendatud, kui need põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel, mitte kodakondsusel.

Näide: mõnikord võivad erinevused hindades olla põhjendatud

Madalmaadest pärit Bart külastas oma sõpra Saksamaal ja läks ujulasse. Temalt küsiti kõrgemat hinda kui kohalikelt elanikelt ning ta tahtis teada, kas tegemist on ebaseadusliku hinnadiskrimineerimisega.

Käesoleval juhul on hinnaerinevus põhjendatud. Kuna ujulat haldab kohalik asutus ning seda rahastatakse kohalike maksumaksjate vahenditest, on kohalikud elanikud panustanud ujula haldamisse ning saavad seetõttu odavamalt ujula teenuseid kasutada.

Sõidupiletite hinnareeglid

Hinnakujundust käsitlevaid ELi eeskirju kohaldatakse ka kas interneti teel või kohapeal sõidupileteid (näiteks lennu- või rongipiletit) ostes. See tähendab seda, et pileteid ostes peab hind sisaldama kõiki tasusid ja makse. Need peavad sisalduma koguhinnas juba broneerimisprotsessi alguses. See lihtsustab teil hindade võrdlemist teiste reisipakkujate omadega. 

Mis tahes valikulised lisateenused (nagu reisikindlustus) peavad olema selgelt märgistatud ning neid võib pakkuda üksnes vabatahtlikkuse alusel.

Kui avastate veebis lennupileti hindade puhul ebaselge hinnakujunduse, siis andke sellest teada oma ELis asuva elukohariigi riiklikele ametiasutustele .

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid