Sti

Opdateret : 08/03/2017

Priser og afregning

Når du foretager et indkøb, skal du have klare oplysninger om den samlede pris for varen eller tjenesteydelserne, herunder alle afgifter og yderligere gebyrer.

Ved onlinekøb skal du klart tilkendegive – f.eks. ved at klikke på en knap eller lignende – at du forstår, at du får pligt til at betale, når du afgiver en bestilling.

Ekstragebyrer: gebyrer for anvendelse af kort og andre betalingsmidler

Hvis en forhandler ønsker at afkræve et ekstragebyr for anvendelse af en bestemt betalingsform - f.eks. kreditkort - må gebyret ikke være højere, end hvad det reelt koster forhandleren at gennemføre betalingen.

I visse lande kan det være forbudt at afkræve sådanne ekstragebyrer.

Gebyrer for yderligere tjenesteydelser

Du skal give samtykke til eventuelle yderligere gebyrer, som forhandleren beder om, f.eks. hurtig levering, indpakning af gaver eller rejseforsikring.

Forhandleren må ikke afkræve betaling for disse tjenesteydelser, medmindre du udtrykkeligt har valgt dem. Brug af felter, som på forhånd er krydset af, på en forhandlers website er ikke at give samtykke, og du vil i det tilfælde have ret til tilbagebetaling af eventuelle udgifter, som er opstået på denne måde.

Sagseksempel

Ewa fra Polen købte nogle bøger fra en forhandler på nettet – men der blev trukket mere på hendes kreditkort, end der var angivet på sælgers website, da han skulle betale.

Ifølge EU's regler har forhandlere pligt til at vise korrekte og fuldstændige oplysninger om prisen, inden en kunde foretager et køb på nettet, og derfor anmeldte Ewa sagen til både forhandleren og de polske myndigheder. Efter myndighederne gik ind i sagen, fik hun tilbagebetalt differencen.

Prisdiskriminering

Som EU-borger kan du ikke afkræves en højere pris, når du køber varer eller tjenesteydelser på grund af nationalitet eller bopælsland.

Visse prisforskelle kan dog være berettigede, hvis de baseres på objektive kriterier i stedet for nationalitet.

Sagseksempel: Nogle gange kan prisforskelle være berettigede

Bart fra Holland er på besøg hos sin ven i Tyskland og tager i svømmehallen. Han afkræves en højere pris end lokale indbyggere og spekulerer på, om der er tale om ulovlig forskelsbehandling.

I dette tilfælde er prisforskellen berettiget. Da svømmehallen drives af de lokale myndigheder og finansieres af lokale skatter, har de lokale borgere allerede bidraget til dens drift og kan derfor benytte den til en lavere pris.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning