Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 11/08/2017

Priser og afregning

Når du køber ind, skal du have klare oplysninger om den samlede pris for varen eller tjenesteydelserne, herunder alle afgifter og yderligere gebyrer.

Ved onlinekøb skal du klart tilkendegive – f.eks. ved at klikke på en knap – at du forstår, at du får pligt til at betale, når du afgiver en bestilling.

Ekstragebyrer: gebyrer for anvendelse af kort og andre betalingsmidler

Hvis en forhandler ønsker at opkræve et gebyr for at bruge et bestemt betalingsmiddel, f.eks. et kreditkort, må gebyret ikke overstige, hvad det koster forhandleren at få foretaget transaktionen. I visse lande kan det være forbudt at afkræve sådanne gebyrer.

Gebyrer for yderligere tjenesteydelser

Du skal give samtykke til eventuelle yderligere gebyrer, som forhandleren beder om, f.eks. hurtig levering, indpakning af gaver eller rejseforsikring.

Forhandleren må ikke afkræve betaling for disse tjenesteydelser, medmindre du udtrykkeligt har valgt dem. Anvendelse af felter, som på forhånd er krydset af, på en forhandlers website udgør ikke et samtykke, og du vil i det tilfælde have ret til tilbagebetaling af eventuelle udgifter, som er opkrævet på denne måde.

Eksempel

Ewa fra Polen købte nogle bøger fra en forhandler på nettet – men der blev trukket mere på hendes kreditkort, end der var angivet på sælgers website, da hun skulle betale.

Ifølge EU's regler har forhandlere pligt til at vise korrekte og fuldstændige oplysninger om prisen, inden en kunde foretager et køb på nettet, og derfor anmeldte Ewa sagen til både forhandleren og de polske myndigheder. Efter myndighederne gik ind i sagen, fik hun tilbagebetalt differencen.

Prisdiskriminering

Som EU-borger kan du ikke afkræves en højere pris, når du køber varer eller tjenesteydelser på grund af nationalitet eller bopælsland. Visse prisforskelle kan være berettigede, hvis de baseres på objektive kriterier i stedet for nationalitet.

Eksempel: Nogle gange kan prisforskelle være berettigede

Bart fra Holland besøgte sin ven i Tyskland og tog i svømmehallen. Han skulle betale en højere pris end de lokale indbyggere og spekulerede på, om der var tale om ulovlig forskelsbehandling.

I dette tilfælde er prisforskellen berettiget. Svømmehallen drives af de lokale myndigheder og finansieres af lokale skatter, og derfor har de lokale borgere allerede bidraget til dens drift og kan benytte den til en lavere pris.

Prisregler for rejser

EU's prisregler gælder også når du køber f.eks. fly- eller togbilletter, enten online eller personligt. Det betyder, at når du køber billetter, skal alle afgifter og gebyrer være inkluderet og fremgå af den samlede pris fra det øjeblik, bestillingsprocessen begynder. Det gør det lettere for dig at sammenligne rejsebureauernes priser. 

Eventuelle valgfrie tillæg (f.eks. rejseforsikring) skal være tydeligt angivet og må kun vises som en tilvalgsmulighed.

Hvis du bliver opmærksom på uklar prisfastsættelse online, når du bestiller flybilletter, kan du melde det til de nationale myndigheder i det EU-land, du bor i.

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning