Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 08/03/2017

Ceny a platby

Při nákupu musí spotřebitel vždy obdržet jasné informace o celkové ceně zboží nebo služby, a to včetně veškerých daní a dodatečných poplatků.

Jedná-li se o nákup po internetu, musí mít spotřebitel možnost potvrdit (např. kliknutím na tlačítko), že si je plně vědom povinnosti uhradit v případě objednání zboží či služby požadovanou cenu.

Dodatečné poplatky: příplatek za použití platebního prostředku

Pokud vám chce obchodník účtovat příplatek za použití určitého platebního prostředku, např. kreditní karty, nemůže být tento poplatek vyšší než náklady, které obchodníkovi zpracováním platby skutečně vzniknou.

V některých zemích jsou takové příplatky úplně zakázány.

Poplatky za dodatečné služby

Spotřebitel musí mít možnost vyjádřit svůj souhlas s poplatkem za poskytnutí dodatečných služeb, který si obchodník účtuje. Může se jednat například o expresní dodání, dárkové balení zboží nebo cestovní pojištění.

Pokud jste to, že vám tyto služby obchodník poskytne, výslovně neodsouhlasili, nesmí vám za ně nic naúčtovat. Za takový souhlas se přitom v žádném případě nepovažuje políčko na internetových stránkách obchodníka, které bylo zaškrtnuto předem za vás. Pokud jste za nevyžádanou službu objednanou tímto způsobem zaplatili, máte nárok na vrácení peněz.

Příklad

Ewa z Polska si objednala několik knížek v internetovém knihkupectví, ale z kreditní karty jí byla stržena vyšší částka, než která se zobrazila na obrazovce v okamžiku, kdy nákup potvrzovala.

Podle právních předpisů EU mají obchodníci povinnost uvádět správné a úplné ceny předtím, než zákazník nákup online potvrdí. Z tohoto důvodu si Ewa stěžovala přímo u prodejce a věc oznámila i na příslušném polském úřadě. Ten situaci začal řešit a Ewě se nakonec podařilo získat chybně účtovanou částku zpět.

Cenová diskriminace

Kupujete-li výrobky nebo služby v jiné zemi EU, nesmí vám být jako občanovi EU účtována vyšší cena na základě vaší státní příslušnosti nebo země, v níž máte bydliště.

Určité cenové rozdíly mohou být sice odůvodněny na základě objektivních kritérií, ne však na základě státní příslušnosti.

Příklad: Určité rozdíly v ceně mají své opodstatnění.

Bart z Nizozemska se vydal za svým kamarádem do Německa. Během své návštěvy si chtěl zajít do místního bazénu. Bylo po něm však požadováno vyšší vstupné, než které platili místní. Šlo o cenovou diskriminaci?

V tomto případě je rozdíl v ceně vstupného odůvodnitelný. Plavecký bazén provozuje daná čtvrť a je tedy financován z místních daní, které musejí místní obyvatelé odvádět. Proto mají do bazénu nižší vstupné.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství