Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Актуализация : 08/03/2017

Ценообразуване и плащания

Когато извършвате покупка, трябва да получите ясна информация за общата цена на стоките и услугите, включително всички данъци и допълнителни такси.

При онлайн покупки трябва изрично да потвърдите, например чрез натискане на бутон или нещо подобно, че знаете, че извършването на поръчка води до задължение за плащане.

Допълнителни такси такси за използване на карти и други платежни средства

Ако даден търговец желае да платите допълнителна такса за използване на определено платежно средство — например кредитна карта — таксата не може да бъде по-висока от действителните му разходи за обработване на вашето плащане.

В някои държави тези такси може да са напълно забранени.

Такси за допълнителни услуги

Трябва да дадете съгласието си за всякакви допълнителни плащания, изисквани от търговеца, например за експресна доставка, опаковка за подарък или пътническа застраховка.

Търговците нямат право да искат да заплащате тези услуги освен ако не сте ги избрали изрично. Така например използването на полета с предварително поставени отметки на уебсайта на търговеца не представлява такова съгласие и имате право на възстановяване на всички платени суми, събрани по този начин.

Лична история

Ева от Полша купува няколко книги от онлайн търговец, но сумата, изтеглена от кредитната ѝ карта, е по-висока от крайната сума, показана в момента на продажбата на уебсайта на продавача.

Тъй като според правилата на ЕС търговците са длъжни да показват точна и пълна информация за цената, преди клиент да направи покупка онлайн, Ева съобщава за това на компанията и на съответните полски органи. След намеса на органите разликата в цената ѝ е възстановена.

Ценова дискриминация

Като гражданин на ЕС не може да искат от вас да платите по-висока цена при покупката на продукти или услуги заради вашата националност или страна на пребиваване.

Някои различия в цените обаче могат да бъдат обосновани, ако се дължат на обективни критерии, различни от националност.

Лична история: Понякога различията в цените могат да бъдат обосновани

Барт от Холандия посещава приятел в Германия и отива на плувен басейн. Той трябва да плати повече от местните жители и се пита дали това не е незаконна ценова дискриминация.

В този случай разликата в цените е обоснована. Тъй като плувният басейн се стопанисва от местните власти и се финансира от местните данъци, жителите вече са дали своя принос за функционирането на басейна и затова цените за тях са по-ниски.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети