Navigačný riadok

Aktualizované : 20/11/2015

shopping

Cenová diskriminácia

Rovnaká cena pre cudzincov

Ako občan EÚ máte nárok zaplatiť za tovar alebo služby kdekoľvek v EÚ rovnakú cenu akú by zaplatili domáci. Jedinú výnimku tvoria prípady, pri ktorých je cenový rozdiel odôvodnený (pozri ďalej v texte).

Vstupné na turistické atrakcie niekedy býva pre návštevníkov zo zahraničia drahšie ako pre miestnych obyvateľov. Ide o prípad nezákonnej diskriminácie a nemali by ste ho tolerovať.

Príbeh

Turisti z EÚ a miestni by mali platiť rovnaké ceny

Niekoľko prípadov cenovej diskriminácie:

 • Rodina z Veľkej Británie musí na výlete v Rakúsku zaplatiť za prenájom auta viac ako obyvatelia Rakúska.
 • Nemecký turista musí v Taliansku zaplatiť vyššie vstupné ako miestni, aby mohol vidieť archeologické vykopávky.
 • Francúzska rodina musí v portugalskom mestečku zaplatiť za parkovisko blízko pobrežia vyšší poplatok než jeho domáci obyvatelia.

Ak sa ocitnete v podobnej situácii, uplatnite svoje práva. O pomoc môžete požiadať poradenské alebo asistenčné English služby EÚ.

Odôvodnené cenové rozdiely

Niektoré rozdiely v cenách sú odôvodnené (ako napríklad vyššie poštovné za doručenie tovaru do cudziny). 

Príbeh

Niekedy je možné rozdiel v cene odôvodniť

Bart z Holandska si chcel ísť počas svojej návštevy u kamaráta v Nemecku zaplávať do miestnej plavárne. Pri vstupe však od neho žiadali vyššiu cenu ako od miestnych. Bart si myslel, že ide o prípad cenovej diskriminácie.

V tomto prípade však bol cenový rozdiel opodstatnený. Plaváreň spravuje miestny orgán, čiže je financovaná z miestnych daní. Domáci obyvatelia preto už prispeli k jej správe a môžu ju využívať za nižšie vstupné.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo

  V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

  Retour au texte en cours.