Navigatsioonitee

Kas teate oma õigusi ELis? Meie viktoriini abil saate oma teadmised proovile panna.

Ajakohastatud : 20/11/2015

shopping

Hinnadiskrimineerimine

Võrdsed hinnad välismaalastele

ELi kodanikuna ei saa teilt nõuda toodete või teenuste ostmisel teistes ELi liikmesriikides kõrgemat hinda kui kohalikelt elanikelt, välja arvatud juhul, kui hinnavahe on õigustatud (vt allpool).

Turismiobjektide külastamisel küsitakse mõnikord välismaalastelt kõrgemat hinda kui kohalikelt elanikelt. See on ebaseaduslik diskrimineerimine ning te ei peaks sellega nõustuma.

Näidisjuhtum

ELi turiste tuleks kohelda samaväärselt kohalikega, ka hindade osas.

Näited ebaseaduslikust diskrimineerimisest.

  • Briti perekond maksab autorendi eest Austria reisil rohkem kui Austria elanikud.
  • Saksa turist peab maksma rohkem kui kohalikud elanikud arheoloogiliste väljakaevamiste külastamisel Itaalias.
  • Prantsusmaa perekond peab maksma rohkem kui kohalikud elanikud, et parkida ranna läheduses ühes Portugali linnas.

Kui leiate end sellisest olukorrast, peaksite kasutama oma õigusi. ELi nõuande- või abiteenistused English saavad teid siinkohal aidata.

Põhjendatud hinnaerinevused

Mõned hinnaerinevused on põhjendatud (näiteks kõrgemad saatekulud välisklientidele toodete kättetoimetamisel). 

Näidisjuhtum

Mõnikord võivad erinevused hindades olla põhjendatud

Hollandist pärit Bart külastab oma sõpra Saksamaal ja läheb ujulasse. Temalt küsitakse kõrgemat hinda kui kohalikelt elanikelt ning ta tahab teada, kas tegemist on ebaseadusliku hinnadiskrimineerimisega.

Sellisel juhul on hinnaerinevus põhjendatud. Kuna ujulat haldab kohalik asutus ning seda rahastatakse kohalike maksumaksjate vahenditest, on kohalikud elanikud panustanud ujula haldamisse ning saavad seetõttu odavamalt ujula teenuseid kasutada.

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Saage abi ja nõuandeid

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.